circulaire economie.jpg

Circulaire Economie

De belangstelling voor de Circulaire Economie groeit snel in het bedrijfsleven en bij de overheid. Iedereen begrijpt dat we samen zullen moeten werken aan meer duurzame oplossingen op het gebied van materiaal- en energiegebruik. Maar hoe werkt een Circulaire Economie en welke principes passen daarbij? Hoe richten we onze verdienmodellen in? Hoe voorkomen we dat materialen hun waarde verliezen en weggegooid worden?

Aanmelden als

Je kunt je inschrijven op de volgende mogelijkheden:

Saxion-student Niet-Saxion-student

Vragen over deze minor?

Michelle Lammers-Stoelinga
 • Code

  M.1136

 • Periode

  februari, september

 • Type

  Voltijd

 • Taal

  Nederlands

 • Max aantal deelnemers

  60

 • Locatie

  Deventer, Enschede

 • Minor Type

  A: Toegankelijk voor alle hbo-opleidingen, mits er geen overlap is met je huidige opleiding

 • Doelgroep

  Saxion-student, Niet-Saxion-student

Wat houdt deze minor in?

Vaak zijn er vele technische oplossingen beschikbaar om meer duurzaam te ondernemen. In deze minor concentreren we ons op het daadwerkelijk organiseren en implementeren van die technische oplossingen, en het organiseren van de waardecreatie die hierbij hoort. Samen met opdrachtgevers uit de praktijk ga jij hen helpen met het ontwikkelen van een Circulair businessmodel, waarbij je de geleerde theorie direct in de praktijk kunt brengen. Dat vraagt om creativiteit, affiniteit met duurzaamheid, ondernemerschap en doorzettingsvermogen. Ga samen met ons de uitdaging aan.

Nieuwsgierig geworden naar de Circulaire Economie? Vind jij ook dat we niet alleen moeten praten over duurzaamheid en een Circulaire Economie, maar het gewoon moeten gaan doen? Meld je dan aan voor deze minor en verzeker dat jij alvast klaar bent voor een duurzame toekomst.

In deze minor leer je wat een Circulaire Economie (CE) is en hoe een CE werkt. De theorie richt zich op de basisprincipes achter de CE en op de basis van Businessmodellen en waardeproposities. Je leert denken als een ondernemer en redeneren vanuit meerdere waarden tegelijk. Niet alleen financiële waarde en gewin, maar ook ecologische waarden en sociale waarden komen aan bod. Je leert hoe deze waarden gecreëerd kunnen worden en hoe je een waardepropositie ontwikkeld waarin deze gelijktijdig aan bod komen. Daarnaast maak je kennis met kringlopen en materialenstromen en de principes binnen een CE om deze kringlopen te sluiten.

Aan de hand van een praktijkopdracht van een ondernemer uit de praktijk ga je aan de slag met de aangeboden theorie en leer je deze te ontwikkelen naar een businessmodel geschikt voor de CE. Je maakt kennis met de vaak weerbarstige praktijk en leert creatief omgaan met de randvoorwaarden en beperkingen waarmee ondernemers dagelijks te maken hebben. Je leert hoe je jouw slimme ideeën kunt vertalen in een strategie passend binnen de betreffende organisatie. Daarnaast leer je hoe de resultaten van de door jou voorgestelde meervoudige waardecreatie gemeten kunnen worden en hoe je daarover kunt rapporteren.

Aanvullend op de theorie en de praktijkopdracht voor een ondernemer leer je in deze minor slimme analyses uit te voeren, creatieve technieken in te zetten en effectieve adviesvaardigheden te ontwikkelen. Je oefent met het presenteren van jouw ideeën en leert hoe je deze kort en bondig kunt samenvatten in een scherp rapport en een vloeiend adviesgesprek. Middels diverse excursies maak je kennis met toonaangevende circulaire voorbeelden binnen Nederland.

Deze minor bestaat uit 8 thema’s (1-4 in het eerste kwartiel, 5-8 in het tweede kwartiel):

 1. Inleiding: Wat is de CE en waarom doet dat ertoe?
 2. Kringlopen en partijen
 3. Business modellen voor de CE en de waardepropositie
 4. Circulaire principes: de 10 Re’s
 5. Waardecreatie en verdienmodel
 6. Strategie en organisatie
 7. Resultaten en randvoorwaarden
 8. Uitdagingen voor een circulaire economie in de praktijk

Al in de eerste week ga je, samen met een andere student, in duo’s zelf op zoek naar een voor jou interessant bedrijf waarvoor je de praktijkopdracht wilt maken. Jij legt contact en stemt af met de docent over de inhoud van de opdracht. In week 5 start je met de opdracht bij jouw opdrachtgever, de praktijkopdracht werk je in duo’s uit.
De lesweken zijn globaal opgebouwd met 10 uur les, 10 uur zelfstudie en 20 uur voor de praktijkopdracht. Tussendoor is er ruimte voor enkele excursies.

We sluiten de minor feestelijk af met een grote markt waarin alle deelnemende studenten van beide locaties (Enschede en Deventer) hun resultaten presenteren middels een zelfgemaakte poster. Alle opdrachtgevers worden hiervoor uitgenodigd.

De toetsing voor deze minor is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Schriftelijke, individuele, toets over de basisprincipes van de circulaire economie en circulaire businessmodellen op basis van open vragen. Omvang kennistoets: 5EC.
 • Een schriftelijk adviesrapport voor jouw opdrachtgever. Deze opdracht werk je in duo’s uit. De inhoudelijke beoordeling zal door de begeleidend docent plaatsvinden op basis van een van tevoren opgestelde en inzichtelijke rubrics. Ook maak je samen een poster om zo in één oogopslag duidelijk te maken wat het door jullie gevonden advies inhoudt. Omvang adviesopdracht, rapport en poster: 20EC.
 • Je presenteert jouw adviesrapport mondeling aan de opdrachtgever. Je neemt ter voorbereiding een korte videopitch op en levert deze in. Daarnaast schrijf je een persoonlijke reflectie in de vorm van een kort essay. Omvang pitch en essay gecombineerd: 5EC.

Aanwezigheid bij de lessen is verplicht. Het missen van meer dan één les zonder geldige reden leidt tot een aanvullende opdracht.

De minor is toegankelijk voor alle studenten. Door de opbouw van het materiaal en de beschikbare toegankelijke literatuur (o.a. het werkboek Circulair Organiseren van Prof. dr. Jan Jonker, 2018) is er geen specifieke voorkennis vereist om deze minor te kunnen volgen.

We hebben per locatie (Enschede en Deventer) maximaal 30 plaatsen. Bij grote interesse kan een intakegesprek deel uitmaken van de selectieprocedure.

Om een idee te krijgen van de adviesopdrachten waar je als minorstudent aan werkt, vind je hier twee ebooks met adviesopdrachten van onze minorstudenten voor de minoren Circulaire Economie en Digital Business Models & Blockchain.