digital revolution.jpg

De digitale revolutie

Samenwerken aan multidisciplinaire vraagstukken van morgen op het snijvlak van security en recht. De samenleving digitaliseert razendsnel. Technologische ontwikkelingen gaan snel en bieden steeds meer kansen, maar ook spanningen. Kansen omdat we met slimme technieken in staat zijn steeds meer bronnen te raadplegen om (afwijkend) gedrag te begrijpen en onveiligheid te voorkomen (Security Intelligence en predictive profiling).

Aanmelden als

Je kunt je inschrijven op de volgende mogelijkheden:

Saxion-student Niet-Saxion-student
 • Code

  M.1183

 • Periode

  februari, september

 • Type

  Voltijd

 • Taal

  Nederlands

 • Max aantal deelnemers

  32

 • Locatie

  Apeldoorn

 • Minor Type

  B: Toegankelijk voor enkele hbo-opleidingen (check 'Doelgroep')

 • Doelgroep

  Saxion-student, Niet-Saxion-student

Wat houdt deze minor in?

Gebruik van nieuwe technologieën zorgt voor meer data. Belangrijk hierbij is om synergie te creëren door een samenspel tussen de data die wordt verzameld en geanalyseerd met slimme technologieën èn de mens die deze gegevens en eigen waarneming omzet in informatie.

Hier ontstaat een spanningsveld. (Inter)nationale regelgeving over het gebruik van data en data-analyse wordt ontwikkeld en tegelijkertijd worden we geconfronteerd met (veiligheids)incidenten en dreigingen. Enerzijds biedt verkregen data kansen om incidenten en dreigingen te voorkomen of aan te pakken, anderzijds biedt deze ook kans op nieuwe dreigingen (datalekken). Welke (privacygevoelige) informatie mag je precies gebruiken? Welke strafvorderlijke bevoegdheden kun je inzetten bij de aanpak van (cyber)criminaliteit? En hoe houden wij de offline en online wereld veilig?

Bron: rathenau.nl

“Politie en OM Oost-Nederland blijven in 2019 stevig inzetten op cybercrime en ondermijning”
De actualiteit van vraagstukken die in deze minor aan bod komt behoeft geen verdere onderbouwing. Bovenstaande krantenkop vormt een van de actuele vraagstukken die in deze minor aan bod komen. In de aanpak van (cyber)criminaliteit spelen vraagstukken rondom het verkrijgen van data door middel van nieuwe technologieën, privacyvraagstukken, juridische kaders en ethische vraagstukken o.a. op het gebied van integriteit. In deze minor leer je vanuit een multidisciplinaire benadering je nieuwsgierigheid te prikkelen en te denken en gezamenlijk te handelen.

Welke technologieën zijn beschikbaar om data te genereren die benodigd is bij het borgen van veiligheidsvraagstukken? Hoe kan de verkregen data worden omgezet in bruikbare informatie en welke verbanden tussen data kunnen  worden gelegd? Binnen welke juridische kaders dienen bijvoorbeeld opsporingsambtenaren en openbaar ministerie te blijven in de opsporing van strafbare feiten en dienen gemeenten en bedrijfsleven zich te houden als het gaat om het gebruik van privacygevoelige informatie? Is er een risico dat informatie in verkeerde handen komt? Daarnaast leer je te beoordelen of je informatie die voorhanden is en die juridisch gezien toelaatbaar is in gebruik ook altijd moet willen gebruiken. We gaan met elkaar leren balanceren in een spanningsveld van conflicterende waarden en op zoek naar praktische uitwegen voor de praktijk.

Competenties/beroepstaken

 1. Signaleren, agenderen en (juridisch)analyseren van veiligheidsvraagstukken
 2. Regisseren van de aanpak van veiligheidsvraagstukken
 3. Het (juridisch) adviseren;
 4. Multidisciplinaire integratie;
 5. Creativiteit en complexiteit in handelen;
 6. Onderzoekend vermogen.

Dit zijn de kerntaken uit het landelijke beroepsprofiel IVK-SEC en het landelijke beroepsprofiel HBO-Rechten.

Bron: politie.nl/nieuws/2019/januari/8/politie-en-om-oost-nederland-blijven-in-2019-stevig-inzetten-op-cybercrime-en-ondermijning.html 

De minor omvat 30 EC en duurt twee kwartielen. De ‘kapstok’ vormt het project waarbij studenten vanuit verschillende opleidingen aan een praktijkopdracht werken, onder begeleiding van lectoraten. De lectoraten pakken dit onderzoek op, de praktijkvraagstukken worden geïntegreerd in deze minor. De kennis uit deze modulen wordt geïntegreerd toegepast in het onderzoek. 

De kennisvakken worden verzorgd door docenten, verbonden aan de opleidingen IVK/SEC, HBR en HBO-ICT. Daarnaast zullen partners uit het werkveld participeren binnen het onderwijs dat wordt verzorgd, waaronder Belastingdienst, rijksrecherche, politieacademie, openbaar ministerie etc.

Deze verbredende minor is bedoeld voor voltijdstudenten, die nieuwsgierig zijn naar complexe, multidisciplinaire, maatschappelijke vraagstukken (‘wicked problems’) op het snijvlak van cybersecurity, cybercrime, big data en de juridisch-ethische vragen die hierbij spelen.

De wereld om ons heen verandert en dit vraagt samenwerking tussen de verschillende actoren op het gebied van safety, security, government, law en ICT. De projecten in deze multidisciplinaire minor worden vormgegeven binnen een zogenaamd praktijkLab. De plek waar ideeën, experimenten, samenwerking en co-creatie centraal staan. Binnen dit praktijkLab gaan studenten, docenten-onderzoekers en contactpersonen vanuit de ketenpartners Belastingdienst, Politieacademie, Rijksrecherche en Openbaar Ministerie aan de slag met maatschappelijke vraagstukken op het gebied van safety, security, government, law en ICT.

Je wordt getoetst aan de hand van een combinatie van toetsvormen. Zo zal met betrekking tot enkele modulen een (formatieve) kennistoets worden afgenomen, maar zal er ook getoetst worden door middel van een assessment, presentatie(s) en een onderzoeksverslag cq. portfolio.