digital revolution.jpg

Samenwerken aan actuele vraagstukken op het snijvlak van veiligheid, security en recht

De samenleving digitaliseert razendsnel. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op en bieden steeds meer kansen. Naast kansen ontstaan er echter ook nieuwe (veiligheids)risico’s. Denk hierbij aan cybercriminaliteit, de negatieve invloed van sociale media op sociale samenhang, een verhoogde kwetsbaarheid van onze vitale infrastructuur en het ontstaan van crises met een digitale component of aanleiding. De digitalisering is vervlochten geraakt met het hart van onze samenleving en daarmee ook met onze veiligheid.

Aanmelden als

Je kunt je inschrijven op de volgende mogelijkheden:

Saxion-student Niet-Saxion-student
 • Code

  M.1183

 • Periode

  februari, september

 • Type

  Voltijd

 • Taal

  Nederlands

 • Max aantal deelnemers

  32

 • Locatie

  Apeldoorn

 • Minor Type

  B: Toegankelijk voor enkele hbo-opleidingen (check 'Doelgroep')

 • Doelgroep

  Saxion-student, Niet-Saxion-student

Wat houdt deze minor in?

In deze minor gaan we nader in op verschillende aspecten van digitalisering en de impact daarvan op de samenleving (met een focus op safety en security-vraagstukken). Op welke wijze kan nieuwe technologie een bijdrage leveren aan de versterking van de veiligheid van de samenleving en hoe kunnen negatieve neveneffecten van die technologie op de veiligheid van de samenleving worden beperkt?

Onderwerpen die daarbij onder andere aan bod komen zijn:

 • de rol van Artificiële Intelligentie bij de aanpak van veiligheidsvraagstukken;
 • het gebruik van (big) data;
 • de juridische mogelijkheden om cybercrime aan te pakken;
 • datagedreven toepassingen in de openbare ruimte die een bijdrage leveren aan de veiligheid;
 • informatiegestuurd werken aan veiligheid door organisaties en netwerkverbanden;
 • versterking van het bewustzijn en zelfbeschermend gedrag van inwoners en werknemers ten aanzien van cybercriminaliteit.

De minor omvat 30 EC en duurt twee kwartielen. De ‘kapstok’ vormt het project waarbij studenten vanuit verschillende opleidingen aan een praktijkopdracht werken, onder begeleiding van lectoraten (10EC).

De kennisvakken (4 x 5EC) worden verzorgd door docenten van de opleidingen IVK/SEC, HBR en HBO-ICT. Daarnaast nemen partners uit het werkveld deel aan het onderwijs dat wordt verzorgd, waaronder de politie(academie), de Belastingdienst, securitybedrijven, privacyprofessionals, gemeenten en het openbaar ministerie.

De vier kennisvakken zijn:

 • Law, governance & ethics
 • Cybersecurity
 • Cybercrime & criminal law
 • Artificial Intelligence en Safety & Security

Waarmee ga je aan de slag?
Welke technologieën zijn beschikbaar om data te genereren die nodig is voor het borgen van veiligheidsvraagstukken? Hoe kun je de verkregen data omzetten in bruikbare informatie en welke verbanden tussen data kun je leggen? Binnen welke juridische kaders bijvoorbeeld, dienen  opsporingsambtenaren en het openbaar ministerie te blijven bij de opsporing van strafbare feiten of dienen gemeenten en bedrijfsleven te blijven als het gaat om het gebruik van privacygevoelige informatie van burgers? Is er een risico dat informatie in verkeerde handen komt? Je leert te beoordelen of je, informatie die voorhanden is en die juridisch gezien toelaatbaar is, ook altijd moet willen gebruiken. We gaan met elkaar leren balanceren in een spanningsveld van conflicterende waarden, op zoek naar praktische uitwegen voor de praktijk.

Zo hebben studenten de afgelopen jaren:

 • oplossingen bedacht voor de aanpak van verschillende vormen van cybercrime (CEO-fraude, sexting, tikkie-fraude, enzovoort) om burgers en bedrijven ‘cyberweerbaar’ te maken;
 • oplossingen bedacht voor het gebruik en combineren van data bij de aanpak van verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit;
 • voorlichting gegeven op scholen over de aanpak van moneymuling en samen met de doelgroep en professionals interventies bedacht om dit probleem aan te pakken.

Oftewel: in deze minor leer je om vanuit een multidisciplinaire benadering je nieuwsgierigheid te prikkelen, te denken en gezamenlijk te handelen.

Competenties/beroepstaken

 1. Signaleren, agenderen en (juridisch) analyseren van veiligheidsvraagstukken
 2. Regisseren van de aanpak van veiligheidsvraagstukken
 3. (Juridisch) adviseren
 4. Multidisciplinaire integratie
 5. Creativiteit en complexiteit in handelen
 6. Onderzoekend vermogen

Deze verbredende minor is bedoeld voor voltijdstudenten die nieuwsgierig zijn naar complexe, multidisciplinaire, maatschappelijke vraagstukken (‘wicked problems’) op het snijvlak van cybersecurity, cybercrime, big data en de juridisch-ethische vragen die hierbij spelen.

Je wordt getoetst aan de hand van een combinatie van toetsvormen: (formatieve) kennistoetsen,  een assessment, presentatie(s) en een onderzoeksverslag of portfolio.