Infection & Contamination Control.jpg

Infection & Contamination Control

De deskundige Infection & Contamination Control onderzoekt en analyseert binnen een specifieke bedrijfstak de bedrijfsprocessen op besmettingen en infectierisico’s en zet waar nodig verbetertrajecten op en/of adviseert hierin direct betrokkenen. Je bent een belangrijke schakel in die bedrijfstakken waar besmettingen en infecties een risico vormen (voedingsindustrie, ziekenhuizen, etc.)

Aanmelden als

Je kunt je inschrijven op de volgende mogelijkheden:

Saxion-student Niet-Saxion-student

Vragen over deze minor?

Caroline ter Horst
 • Code

  M.1156

 • Periode

  september

 • Type

  Voltijd

 • Taal

  Nederlands

 • Locatie

  Enschede

 • Minor Type

  B: Toegankelijk voor enkele hbo-opleidingen (check 'Doelgroep')

 • Doelgroep

  Saxion-student, Niet-Saxion-student

Wat houdt deze minor in?

Het gaat over preventie, opsporing en bestrijding van (ziekenhuis)infecties en/of besmettingen, crisismanagement, maken van plannen voor schoonmaak, desinfectie, preventie, monstername, opzet/implementatie HACCP, controle/inspecties, advies en voorlichting, bij branche-organisaties het schrijven van hygiënecodes. De minor richt zich op al deze facetten. 

Moduleverdeling

Kwartiel Module ECTS Onderwijscode Toetscode Verantw.
1 Epidemiologie 6 L.LED.18686 T.LED.44094 ENI04
1 Infectiepreventie 6 L.LED.18685 T.LED.44093 HRS
2 Inspectie, advies en communicatie 6 L.LED.18687 T.LED.44095 KIN
2 Data-analyse 6 L.LED.19006 T.LED.44446 SSC05
1-2 Keuzemodule 6 L.LED.18065 T.LED.43593 HRS

 

Het totale aantal ECTS is 30; elke module is 6 ECTS. Elke module wordt apart getoetst, aan de hand van een schriftelijke toets of een werkstuk. 

Studerend aan de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, of zorgberoepen zoals verpleegkunde, fysiotherapie en podotherapie. Propedeutisch examen behaald.