Minor Jobcoaching van mensen met een arbeidsbeperking

Help mensen met een arbeidsbeperking bij het vinden en behouden van werk

Jobcoaching is een vorm van intensieve begeleiding van met name mensen met een arbeidsbeperking bij het verkrijgen en behouden van werk. Als jobcoach creëer je de voorwaarden voor duurzaam werk. Daarmee verbind je alle niveaus van de organisatie, van MT tot werkvloer. Het vak is sterk in opkomst en kenmerkt zich door een grote dynamiek. Wat betreft functies kun je denken aan jobcoach, klantmanager, adviseur of consulent werk bij gemeente, UWV, re-integratiebedrijf of in het speciaal onderwijs.

Aanmelden als

Je kunt je inschrijven op de volgende mogelijkheden:

Saxion-student Niet-Saxion-student

Vragen over deze minor?

Jan Woldendorp
 • Code

  M.1127

 • Periode

  februari

 • Type

  Voltijd, Deeltijd

 • Taal

  Nederlands

 • Max aantal deelnemers

  16

 • Locatie

  Deventer

 • Minor Type

  A: Toegankelijk voor alle hbo-opleidingen, mits er geen overlap is met je huidige opleiding

 • Doelgroep

  Saxion-student, Niet-Saxion-student

Wat houdt deze minor in?

De minor omvat een aantal moduulthema’s, waarin je naast algemene hbo-competenties aan de volgende beroepsspecifieke competenties werkt:

 • Methodisch handelen jobcoaching: methodische vaardigheden in de begeleiding van de cliënt naar werk en in de coaching-on-the-job.
 • Theoretisch/methodisch kader: een theoretisch en methodisch raamwerk voor arbeidsparticipatie en  de transitie verzorgingsstaat – participatiesamenleving.
 • Professioneel management: je eigen werk organiseren en regisseren en omgaan met conflicterende belangen.
 • Juridische aspecten: vanuit goed inzicht in juridische kaders van de sociale zekerheid en arbeidsrecht werken aan individuele casuïstiek.
 • Methodisch handelen arbeidsmarktcommunicatie: klantgerichte communicatie met werkgevers, zoals acquisitie, zakelijke profilering, relatiebeheer, netwerken en organisatiesensitiviteit.
 • Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling (PPO): verkennen en ontwikkelen van zelfinzicht in persoon en professional van de jobcoach.
 • Doelgroepkennis: omgaan met de individuele en culturele factoren die de arbeidsmarktkansen van individuen beïnvloeden.
 • Coaching on the Job: het op de werkvloer begeleiden en realiseren van coachingdoelen. Feedback en reflectie (PDCA) zijn de grondslagen voor ontwikkeling.

De effectieve studiebelasting van de minor is circa 35 uur per week waarvan 15 contacturen en (duo- en groeps)opdrachten en 20 uur zelfstudie. De minor is ingericht volgens het principe van blended learning. De lessen bestaan uit instructielessen, workshops, (peer)feedback tijdens contactonderwijs, practica en online samenwerking.

Tijdens de minor wordt de student begeleid door een studiecoach/PPO-docent die aansluit bij de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de student.  Deze ontwikkelingsgerichte begeleiding loopt door in de PPO-bijeenkomsten. Daarnaast zijn de moduulcoördinatoren verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de begeleiding tijdens de uitvoering van hun specifieke moduul.

Alhoewel een relevante praktijkplek niet verplicht is, wordt studenten sterk aanbevolen om een praktijkplek te zoeken. De ervaring leert dat het de rijkdom van het leren enorm bevordert om het in de lessen geleerde direct te kunnen verbinden met een relevante praktijkcontext.

De minor bevat een diversiteit aan toetsvormen. Voor de methodische vakken lever je een proeve van vakbekwaamheid in de vorm van een assessment en een analyse van een gespreksopname van een begeleidings- of acquisitiegesprek. Meer kennisgerichte onderdelen worden getoetst met een kennistoets of het ontwikkelen van een voorlichtingsproduct.

Daarnaast werk je aan een portfolio waarin je je professionele doen en laten verantwoordt in het begeleiden van een individueel coachingstraject. Tenslotte maakt ook een eindpresentatie van jou als professionele jobcoach onderdeel uit van de integrale toetsing.

Deze minor is breed toegankelijk en is geschikt voor studenten die op basis van een goede voorlichting en oriëntatie bewust kiezen om deze minor te volgen. In het aanbod en de toetsing van de modulen kan gedifferentieerd worden voor/door studenten met verschillende onderwijsachtergronden. Bij de toelating wordt kritisch gekeken naar motivatie en relevantie.

Geen Saxion-student?

 • Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op via saxion-minoren.ama@saxion.nl en vraag of er nog plek is.
 • Zorg ervoor dat je leerovereenkomst bij Saxion is vóór de einddatum van de aanmeldperiode.

Deeltijdstudenten mogen ook deelnemen, maar moeten er rekening mee houden dat de lessen en samenwerkingsactiviteiten overdag en/of op meerdere dagen plaatsvinden. De minor wordt alleen in deeltijd aangeboden bij voldoende studenten.