Minor Tweedegraadslerarenopleiding Voltijd

Tweedegraadsleraren-opleiding voltijd

Lijkt het je leuk om les te geven in het voortgezet onderwijs of in het mbo? Beschik je over de capaciteiten om jongeren te inspireren en te motiveren? Dan is deze minor wat voor jou!

Aanmelden als

Je kunt je inschrijven op de volgende mogelijkheden:

Saxion-student Niet-Saxion-student

Vragen over deze minor?

Gijs Eidhof
 • Code

  M.1031

 • Start

  september

 • Type

  Voltijd

 • Taal

  Nederlands

 • Max aantal deelnemers

  30

 • Locatie

  Deventer

 • Minor Type

  B: Toegankelijk voor enkele hbo-opleidingen (check 'Doelgroep')

 • Doelgroep

  Saxion-student, Niet-Saxion-student

Wat houdt deze minor in?

De minor biedt je een pedagogisch-didactische voorbereiding op het docentschap binnen je vakgebied. Je bacheloropleiding vormt hiervoor de vakinhoudelijke basis. Binnen de minor leer je hoe jij je vakkennis kunt overbrengen in het voortgezet onderwijs en/of in het mbo. Je volgt 4 modules gericht op pedagogiek (ontwikkelingspsychologie, onderwijsmethoden, hoe ga je om met leerlingen) en didactiek (hoe maak je goede lessen, op welke manier kun je leerlingen laten leren, welke werkvormen kun je daarvoor inzetten). Daarnaast loop je ongeveer 1 dag in de week stage op een vo- of mbo-school.

Wanneer je je bachelor hebt afgerond en de minor hebt gevolgd, kun je met een vervolgstudie van 60 ects bevoegd tweedegraadsdocent worden, door praktijkstages te volgen (met een getuigschrift voor tweedegraadsdocent mag je lesgeven in vmbo, onderbouw havo/vwo en mbo). Dit betekent een dubbele beroepskwalificatie op hbo-niveau en een stevige positie op de arbeidsmarkt!

Binnen het docentschap maken we onderscheid tussen meesterschap en vakmanschap. In deze minor staat het meesterschap centraal. De nadruk ligt op de pedagogische en didactisch gerichte competenties. Het vakmanschap (kennis van de vakinhoud) leer je immers al tijdens je reguliere opleiding.

Je maakt in deze minor kennis met alle aspecten van het lesgeven in het voortgezet onderwijs en het mbo. Dit wordt vormgegeven in 4 modules en een praktijkdeel.

1: Leerling en persoonlijkheden
Voor jou als aanstaande docent is het belangrijk om goed zicht te hebben op de doelgroep waaraan je lesgeeft. Binnen de moduul ‘leerlingen en persoonlijkheden’ leer je de leerlingen kennen vanuit diverse gezichtsvelden (gedrag van adolescenten, leerpsychologie, leerlingkenmerken en pedagogisch handelen).

2: Ontwerpen van onderwijsleersituaties
Je leert boeiende en effectieve lessen te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren. De didactische rol van de docent staat centraal.  

3: Ontwerpen van leeromgevingen
We gaan in op de methoden en leermiddelen die gebruikt worden, waarbij ook ICT een grote rol speelt.

4: Onderwijs aan specifieke groepen en individuen
Het gaat hierbij om het inrichten van de onderwijsleersituatie die aan specifieke leerbehoeften van de leerlingen tegemoet komt.

Praktijkdeel: oriëntatie op een school voor vo en/of mbo
Je doet een oriënterende stage in de minor. Je kiest en benadert zelf een school voor voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. Het is de bedoeling dat je ongeveer 1 dag in de week (20 dagen in totaal) stage loopt. Overigens hoef je nog geen les te geven, maar als dat zo uitkomt mag dat natuurlijk wel.

Ook als je jezelf niet in het onderwijs ziet werken profileer je jezelf met deze minor. Het is een basis om betrokken te zijn bij cursussen en opleidingen binnen je eigen werkgebied: presentaties verzorgen, cursussen geven, didactische trainingen ontwerpen, verzorgen en evalueren.

Studenten die de minor hebben gevolgd kiezen er na het afronden van hun bachelor vaak voor om de tweedegraadslerarenopleiding af te maken. Dit houdt in dat ze alleen de praktijkstages (200 dagen stage) nog moeten doorlopen. Regelmatig komt het voor dat deze praktijkstage al tijdens het stagelopen wordt omgezet naar een baan als docent.

De minor bestaat uit 4 modules en een oriënterende stage (totaal 30 ects). Per week heb je 2 dagen college en loop je ongeveer 1 dag stage (20 dagen in totaal).

Voor deze stage benader je zelf een school voor voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. Tijdens de stage voer je opdrachten uit, die je vanuit de modulen worden aangereikt. Zo leer je de theorie te koppelen aan de praktijk. Dit geeft je een helder inzicht in het werk van een docent en de organisatie van het vo en/of het mbo.

De overige tijd besteed je onder andere aan de voorbereiding van de colleges, praktijkopdrachten/ werkstukken, voorbereiden van lessen, intervisie en aan de bestudering van de literatuur. Je wordt hierin begeleid door een klein team van (ervaren) lerarenopleiders. Deze verzorgen naast de colleges ook de intervisie en de stagebegeleiding. Daarnaast word je tijdens de stage begeleid door een mentor of vakcoach.

De vier modules die je volgt hebben elk twee toetsvormen. Vaak is dit een theoretische toets (bijv. een schriftelijk tentamen) en een praktijktoets (een praktijkopdracht). Hieronder het volledige overzicht van de toetsen:

Module 1: Leerling en persoonlijkheden
Schriftelijk tentamen 4 ECTS
Verslag praktijkopdracht 3 ECTS

Module 2: Ontwerpen van onderwijsleersituaties
Schriftelijk tentamen 4 ECTS
Verslag praktijkopdracht 3 ECTS

Module 3: Ontwerpen van leeromgevingen
Presentatie 2 ECTS
Verslag praktijkopdracht 5 ECTS

Module 4: Onderwijs aan specifieke groepen en individuen
Schriftelijk tentamen 4 ECTS
Verslag praktijkopdracht 3 ECTS

Oriënterende stage (praktijk)
Verslag 2 ECTS

Ben je van plan om na het afronden van je reguliere opleiding een bevoegdheid te halen? Dit kan alleen wanneer je opleiding voldoende vakinhoudelijke verwantschap heeft met een bevoegdheid binnen het tweedegraadsgebied. We leiden docenten op binnen zestien vakgebieden: Nederlands, Engels, Frans, Duits, biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, economie, verzorging/huishoudkunde, maatschappijleer, verzorging/gezondheidskunde en beeldende vorming.

Studeer je bijvoorbeeld Social Work? Wij leiden jou op tot docent maatschappijleer. Volg je de opleiding Commerciële economie? Dan kun je docent economie worden en met de opleiding Chemie kun je bij ons het traject tot docent Scheikunde volgen. Twijfel je of jouw vooropleiding voldoende basis biedt voor één van de vakgebieden, neem dan contact op met de contactpersoon van deze minor.

Pabo-studenten kunnen deze minor niet volgen.

Enkele studenten aan het woord:

Rutger: “Voor studenten die de minor volgen, wordt een supermogelijkheid geboden om het onderwijs te leren kennen en het biedt een mooie opstap naar je bevoegdheid. Dit is echt een ‘unique selling point’ van de minor. De (toekomst)mogelijkheden die de minor je biedt, zijn simpelweg top. Je kunt er echt wat mee.”

Sanne: “De oriënterende stage is een goede aanvulling op de theoriecomponent binnen de opleiding. Hoewel ik zelf nog niet zo heel lang van de middelbare school af ben heeft deze stage het beeld van een school enorm verbreed. Het is vooral interessant om de opgedane theorie uit de modules terug te zien in de praktijk.”

Lars: “Ik heb deze minor gekozen omdat ik me graag wilde oriënteren op het vak van docent. In de minor heb ik in korte tijd veel didactische vaardigheden geleerd, zoals het ontwerpen van lessen, toetsen en hoe je een goede les geeft in het VO en MBO.”