Basisschool.jpg

Tweedegraadslerarenopleiding deeltijd

Lijkt het je leuk om les te geven in het voortgezet onderwijs of in het mbo? Beschik je over de capaciteiten om jongeren te inspireren en te motiveren? Dan is deze minor wat voor jou!

Aanmelden als

Je kunt je inschrijven op de volgende mogelijkheden:

Saxion-student Niet-Saxion-student

Vragen over deze minor?

Gijs Eidhof
 • Code

  M.1030

 • Periode

  februari, september

 • Type

  Deeltijd

 • Taal

  Nederlands

 • Max aantal deelnemers

  6

 • Locatie

  Deventer

 • Minor Type

  A: Toegankelijk voor alle hbo-opleidingen, mits er geen overlap is met je huidige opleiding

 • Doelgroep

  Saxion-student, Niet-Saxion-student

Wat houdt deze minor in?

De minor biedt je een pedagogisch-didactische voorbereiding op het docentschap binnen je vakgebied. Je bacheloropleiding vormt hiervoor de vakinhoudelijke basis. Binnen de minor leer je hoe jij je vakkennis kunt overbrengen in het voortgezet onderwijs en/of in het mbo. Je volgt 4 modules die gericht zijn op pedagogiek (ontwikkelingspsychologie, onderwijsmethoden, hoe ga je om met leerlingen) en didactiek (hoe maak je goede lessen, op welke manier kun je leerlingen laten leren, welke werkvormen kun je daarvoor inzetten). Daarnaast loop je in totaal ongeveer 10 dagen stage op een vo- of mbo-school.

Wanneer je je bachelor hebt afgerond en de minor hebt gevolgd, kun je met een vervolgstudie van 60 ects bevoegd tweedegraadsdocent worden, door praktijkstages te volgen (met een getuigschrift voor tweedegraadsdocent mag je lesgeven in het vmbo, de onderbouw van havo/vwo en in het mbo). Dit betekent een dubbele beroepskwalificatie op hbo-niveau en een stevige positie op de arbeidsmarkt! De vraag naar bevoegde docenten is groot, de perspectieven op een passende werkomgeving zijn dan ook goed.

Binnen het docentschap maken we onderscheid tussen meesterschap en vakmanschap. In deze minor staat het meesterschap centraal. De nadruk ligt op de pedagogische en didactisch gerichte competenties. Het vakmanschap (kennis van de vakinhoud) leer je immers al tijdens je reguliere opleiding.

Je maakt in deze minor kennis met alle aspecten van het lesgeven in het voortgezet onderwijs en het mbo. Dit wordt vormgegeven in 4 modules en een praktijkdeel.

1: Leerling en persoonlijkheden
Voor jou als aanstaande docent is het belangrijk om goed zicht te hebben op de doelgroep waaraan je lesgeeft. Binnen de moduul ‘leerlingen en persoonlijkheden’ leer je de leerlingen kennen vanuit diverse gezichtsvelden (gedrag van adolescenten, leerpsychologie, leerlingkenmerken en pedagogisch handelen).

2: Ontwerpen van onderwijsleersituaties
Je leert boeiende en effectieve lessen te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren. De didactische rol van de docent staat centraal.

3: Ontwerpen van leeromgevingen
We gaan in op de methoden en leermiddelen die gebruikt worden, waarbij ook ICT een grote rol speelt.

4: Onderwijs aan specifieke groepen en individuen
Het gaat hierbij om het inrichten van de onderwijsleersituatie die aan specifieke leerbehoeften van de leerlingen tegemoet komt.

Praktijkdeel: oriëntatie op een school voor vo en/of mbo
Je doet een oriënterende stage in de minor. Je kiest en benadert zelf een school voor voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. Het is de bedoeling dat je ongeveer 10 dagen in totaal stage loopt. Overigens hoef je nog geen les te geven, maar als dat zo uitkomt mag dat natuurlijk wel.

Ook als je jezelf niet in het onderwijs ziet werken profileer je jezelf met deze minor. Het is een basis om betrokken te zijn bij cursussen en opleidingen binnen je eigen werkgebied: presentaties verzorgen, cursussen geven, didactische trainingen ontwerpen, verzorgen en evalueren.

De minor bestaat uit 4 modules en een oriënterende stage (totaal 30 ects).

De lessen volg je samen met de studenten die de reguliere Tweedegraadslerarenopleiding volgen en vinden elke woensdagavond plaats van 18.15 uur tot 21.15 uur in Deventer. Let er op dat deze minor (in tegenstelling tot de voltijdminor) een jaar duurt (4 kwartielen) i.p.v. een halfjaar. We bieden ook een voltijdminor aan die wel een half jaar duurt (zie elders op deze website).

Voor de stage benader je zelf een school voor voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. Tijdens de stage voer je opdrachten uit, die je vanuit de modulen worden aangereikt. Zo leer je de theorie te koppelen aan de praktijk. Dit geeft je een helder inzicht in het werk van een docent en in de organisatie van het vo.

De overige tijd besteed je onder andere aan de voorbereiding van de colleges, praktijkopdrachten/ werkstukken, voorbereiden van lessen, intervisie en de bestudering van de literatuur. Een klein team van (ervaren) lerarenopleiders begeleidt je hierbij. Zij verzorgen naast de colleges ook de intervisie en de stagebegeleiding. Tijdens je stage word je begeleid door een mentor of vakcoach.

De vier modules die je volgt hebben elk twee toetsvormen. Vaak is dit een theoretische toets (bijv. een schriftelijk tentamen) en een praktijktoets (een praktijkopdracht). Hieronder het volledige overzicht van de toetsen:

Moduul 1: Leerling en persoonlijkheden
Schriftelijk tentamen 4 ECTS
Verslag praktijkopdracht 3 ECTS

Moduul 2: Ontwerpen van onderwijsleersituaties
Schriftelijk tentamen 4 ECTS
Verslag praktijkopdracht 3 ECTS

Moduul 3: Ontwerpen van leeromgevingen
Presentatie 2 ECTS
Verslag praktijkopdracht 5 ECTS

Moduul 4: Onderwijs aan specifieke groepen en individuen
Schriftelijk tentamen 4 ECTS
Verslag praktijkopdracht 3 ECTS

Oriënterende stage (praktijk)
Verslag 2 ECTS

De minor is bedoeld voor studenten met belangstelling voor het onderwijs. Voor wie interesse heeft in onderwijskunde, didactiek, ontwikkelings- en leerpsychologie is deze minor een verrijking.

Om te kunnen deelnemen moet je het propedeutisch examen van een hbo-opleiding hebben behaald. Tijdens de minor zoek je zelf een geschikte stageplaats (je krijgt uitleg hoe je dit doet). De ervaring leert dat je gemakkelijker een passende stageplaats vindt met een opleiding die verwant is met één van de vakgebieden van de tweedegraadslerarenopleidingen (maar dat is dus niet verplicht). Twijfel je hierover, neem dan contact op met de minorcontactpersoon.

Ben je van plan om na het afronden van je reguliere opleiding een bevoegdheid te halen? Dit kan alleen wanneer je opleiding voldoende vakinhoudelijke verwantschap heeft met een bevoegdheid binnen het tweedegraadsgebied.
We leiden docenten op binnen zestien vakgebieden: Nederlands, Engels, Frans, Duits, biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, economie, verzorging/huishoudkunde, maatschappijleer, verzorging/gezondheidskunde en beeldende vorming. Studeer je bijvoorbeeld SPH? Wij leiden jou op tot docent maatschappijleer. Volg je de opleiding Commerciële economie? Dan kun je docent economie worden.

 •     Pabo-studenten