Goede verbinding met het vak

Nog geen seconde heb ik spijt gehad van de beslissing om mijn fulltime baan op te zeggen en de opleiding Vastgoed en Makelaardij te gaan volgen!

"Het eerste schooljaar was wel weer even wennen. Toch wist ik de eerste periode alle toetsen te halen. Dit kwam met name, omdat de studie net zo leuk was als ik in gedachten had. Ook de leraren, vele uit het beroepenveld, weten de lesstof goed over te brengen met praktijkvoorbeelden. De projecten sluiten goed aan op de basisvakken die we op datzelfde moment volgen. Op deze manier is de theorie gelijk toepasbaar in de praktijk. Een aantal keer hebben we een bouwplaats bezocht voor het vak Bouwkunde. Hier zie je daadwerkelijk hoe het werkt in de praktijk en kun je de theorie beter plaatsen.

"Tijdens elke periode komen gastsprekers vanuit verschillende bedrijven een presentatie geven die op dat moment aansluit bij het project of vak. Met deze presentatie word je meegenomen in het dagelijks arbeidsleven van een makelaar, projectontwikkelaar, vastgoedadviseur of een vastgoedmanager. Mede hierdoor ben ik van mening, dat de opleiding Vastgoed en Makelaardij een goede verbinding met het beroepenveld heeft."

Veel interessante contacten
"Gedurende het schooljaar leerde ik veel mensen van de opleiding kennen. Ook kwam ik in contact met de studievereniging en het bestuur Trias Loci. Met Trias Loci heb ik vorig schooljaar veel leuke activiteiten mogen mee maken. Dit heeft bijgedragen aan een succesvol schooljaar met veel mooie herinneringen. Ik hoefde er niet lang over na te denken toen ik vorig jaar werd gevraagd om dit schooljaar voorzitter te worden van Trias Loci. Samen met vier andere klasgenoten doen wij dit jaar het bestuur. In mijn rol als voorzitter kan ik mijn enthousiasme over de opleiding, vakken en projecten delen met medestudenten. Ook is het erg leuk om je eigen activiteiten en studiereizen te organiseren. Mijn rol in het bestuur is goed te combineren met de studielast. Tijdens het bestuursjaar heb ik al veel mensen van andere opleidingen leren kennen. Dat draagt bij aan een veelzijdig netwerk."