Anka en Ineke

College van Bestuur

Maak kennis met Anka Mulder en Ineke van Oldeniel. Zij vormen ons College van Bestuur en besturen en vertegenwoordigen Saxion. De leden van het College van Bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Anka Mulder

Voorzitter College van Bestuur

Anka Mulder is sinds 1 januari 2018 voorzitter van ons College van Bestuur. Ze studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Anka werkte een tijd in het buitenland en startte in 2003 bij de Technische Universiteit Delft. In 2013 werd ze daar lid van het College van Bestuur.

Anka was verantwoordelijk voor het onderwijs en de bedrijfsvoering. Anka is een internationaal expert op het gebied van digitaal onderwijs. In binnen- en buitenland heeft Anka een groot netwerk en veel aanzien. Ze wordt gezien als een van de meest invloedrijke personen op het gebied van onderwijs in Nederland. Anka zit in veel besturen en heeft banen als toezichthouder bij verschillende onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland.

Anka Mulder

Ineke van Oldeniel

Lid/vicevoorzitter College van Bestuur

Ineke van Oldeniel is sinds april 2008 lid/vicevoorzitter van het College van Bestuur. Na de heao-opleiding aan de Christelijke Hogeschool Zwolle rondde Ineke in 1983 haar studie Nederlands Recht af aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar studie was ze als docent werkzaam binnen het hoger beroepsonderwijs. Daarna was ze in diverse directiefuncties werkzaam bij de Informatie Beheer Groep, waaronder Studiefinanciering. Hierna was ze achtereenvolgens directeur Pensioenen en Verzekeringen bij MN Services en hoofddirecteur Centrale Financiële Instellingen (agentschap Ministerie OCW).

Ineke is actief in diverse bestuurlijke functies. Zo is ze onder meer lid van de Politieonderwijsraad en vicevoorzitter raad van commissarissen SURF. Daarnaast is ze voorzitter van het bestuur van Zestor, het arbeidsmarkt- en loopbaanfonds van het hbo. In de regio is ze actief als bestuurslid van de Economic Development Board Stedendriehoek en als voorzitter van de raad van toezicht Kunstcircuit Deventer.

Ineke van Oldeniel

De taken en rechten van het College van Bestuur zijn vastgelegd in de wet, de statuten en het Bestuursreglement.

Ons College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het bestuur en toezicht is geregeld volgens de ‘Branchecode goed bestuur hogescholen’.

In het Saxion Strategisch Plan 2016-2020 is de koers van het bestuur uitgestippeld. Die legt de nadruk op het aanbieden van uitstekend onderwijs, het slagen van studenten en Saxion als een vitale organisatie. Wat ons anders maakt dan andere hogescholen, is de focus op Living Technology: wij zien techniek als een belangrijk onderdeel van ons werk en ons leven. Onze studenten maken daarom kennis met het succesvol toepassen van technologische ontwikkelingen in hun eigen vakgebied.

Anka Mulder - Voorzitter College van Bestuur

Aandachtsgebieden

 • Strategie
 • Onderwijs
 • Raad van Toezicht
 • Centrale Medezeggenschapsraad 

Academies, diensten, servicecentra en bureaus 

 • School of Business Building en Technology
 • Academie Life Science Engineering and Design
 • Academie Creatieve Technologie
 • Hospitality Business School
 • Academie Bestuur Recht & Ruimte
 • International Business School
 • Saxion Parttime School
 • International Office
 • Dienst Marketing & Communicatie
 • Finance & Control
 • StudieSuccesCentrum
 • Bureau Bestuur
 • Bureau Kwaliteit
 • ICT in Onderwijs

Programma's en expertisecentra 

 • Betatechniek
 • TechForFuture

Ineke van Oldeniel - Lid College van Bestuur

Aandachtsgebieden

 • Onderzoek
 • Valorisatie
 • Ondernemerschap
 • Corporate Informatie Management

Academies, diensten, servicecentra en bureaus 

 • Academie Gezondheidszorg
 • Academie Mens en Arbeid
 • Academie Mens en Maatschappij
 • Academie Pedagogiek en Onderwijs
 • School of Commerce & Entrepreneurship
 • Academie Financiën, Economie & Management
 • Saxion Graduate and Research School
 • Saxion Centrum voor Ondernemerschap
 • Service Centrum Informatie
 • Service Centrum Voorzieningen
 • Human Resource Management
 • Bureau Control
 • Bureau Vastgoed
 • Bureau Corporate Informatiemanagement

Programma's en expertisecentra 

 • Toptalent
 • TechYourFuture

Anka Mulder - Voorzitter College van Bestuur

Externe taken uit hoofde van vz CvB

Nevenfuncties

Ineke van Oldeniel - Lid College van Bestuur

Externe taken uit hoofde van lid CvB

Nevenfuncties

Contact

Je kunt Anka Mulder en Ineke van Oldeniel bereiken via het secretariaat. Bel 088 - 019 1628 of stuur een mail naar bestuurssecretariaat@saxion.nl.