Anka en Ineke

College van Bestuur

Maak kennis met Anka Mulder en Ineke van Oldeniel. Zij vormen ons College van Bestuur en besturen en vertegenwoordigen Saxion. De leden van het College van Bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Anka Mulder

Voorzitter College van Bestuur

Anka Mulder is sinds 1 januari 2018 voorzitter van ons College van Bestuur. Ze studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Anka werkte een tijd in het buitenland en startte in 2003 bij de Technische Universiteit Delft. In 2013 werd ze daar lid van het College van Bestuur.

Anka was verantwoordelijk voor het onderwijs en de bedrijfsvoering. Anka is een internationaal expert op het gebied van digitaal onderwijs. In binnen- en buitenland heeft Anka een groot netwerk en veel aanzien. Ze wordt gezien als een van de meest invloedrijke personen op het gebied van onderwijs in Nederland. Anka zit in veel besturen en heeft banen als toezichthouder bij verschillende onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland.

Anka Mulder

Ineke van Oldeniel

VICEVOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR

Ineke van Oldeniel is sinds april 2008 vicevoorzitter van het College van Bestuur. Na haar heao-opleiding aan de Christelijke Hogeschool Zwolle rondde Ineke in 1983 haar studie Nederlands Recht af aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar studie gaf ze enkele jaren les als docent binnen het hoger beroepsonderwijs. Ze heeft ruim 12 jaar gewerkt bij het huidige DUO, voorheen IBG. Daar heeft ze diverse directiefuncties vervuld, zoals directeur Studiefinanciering. 

Ineke is actief in diverse bestuurlijke functies. Ze is lid van de Politieonderwijsraad, lid Commissie Arbeidsvoorwaarden Vereniging Hogescholen, lid Werkgevers Onderhandelingsdelegatie cao t.b.v. het hbo en lid adviesraad Studentenhuisvesting Stichting DUWO. Daarnaast is ze voorzitter van het bestuur van Zestor, het arbeidsmarkt- en loopbaanfonds van het hbo. In de regio is ze actief als bestuurslid van de Economic Development Board Stedendriehoek en als lid van de raad van commissarissen Twence.

Ineke van Oldeniel

Anka Mulder - Voorzitter College van Bestuur

Aandachtsgebieden

 • Strategie
 • Onderwijs
 • Onderzoek
 • Raad van Toezicht
 • Centrale Medezeggenschapsraad 

Academies, diensten, servicecentra en bureaus 

 • School of Business Building en Technology
 • Academie Life Science Engineering and Design
 • Academie Creatieve Technologie
 • Hospitality Business School
 • International Business School
 • Saxion Parttime School
 • Saxion Graduate and Research School
 • International Office
 • Dienst Marketing & Communicatie
 • Bureau Bestuur
 • Bureau Kwaliteit

Programma's en expertisecentra 

 • ICT in Onderwijs
 • Bètatechniek
 • TechForFuture

Extern

 • Twente
 • Internationaal

Ineke van Oldeniel - Lid College van Bestuur

Aandachtsgebieden

 • Ondernemerschap
 • Valorisatie
 • Corporate Informatie Management
 • Herordening interne organisatie
 • MBO-doorstroom

Academies, diensten, servicecentra en bureaus 

 • Academie Gezondheidszorg
 • Academie Mens en Arbeid
 • Academie Mens en Maatschappij
 • Academie Pedagogiek en Onderwijs
 • School of Commerce & Entrepreneurship
 • Academie Financiën, Economie & Management
 • Academie Bestuur Recht & Ruimte
 • Saxion Centrum voor Ondernemerschap
 • Service Centrum Informatie
 • Service Centrum Voorzieningen
 • Human Resource Management
 • Finance & Control
 • StudieSuccesCentrum
 • Bureau Control
 • Bureau Vastgoed
 • Bureau Corporate Informatiemanagement

Programma's en expertisecentra 

 • Toptalent
 • Saxion Smart Solutions
 • TechYourFuture

Saxion Next
 

Extern

 • Deventer
 • Apeldoorn

In het Saxion Strategisch Plan 2016-2020 is de koers van het bestuur uitgestippeld. Die legt de nadruk op het aanbieden van uitstekend onderwijs, het slagen van studenten en Saxion als een vitale organisatie. Wat ons anders maakt dan andere hogescholen, is de focus op Living Technology: wij zien techniek als een belangrijk onderdeel van ons werk en ons leven. Onze studenten maken daarom kennis met het succesvol toepassen van technologische ontwikkelingen in hun eigen vakgebied.

De taken en rechten van het College van Bestuur zijn vastgelegd in de wet, de statuten en het Bestuursreglement.
 

Anka Mulder - Voorzitter College van Bestuur

Externe taken uit hoofde van vz CvB

Nevenfuncties

 • Lid van de Raad van Toezicht (Hochschulrat) van de TU Hamburg.

Ineke van Oldeniel - Lid College van Bestuur

Externe taken uit hoofde van lid CvB

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Commissarissen Twence

Ons College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het bestuur en toezicht is geregeld volgens de ‘Branchecode goed bestuur hogescholen’.
Ook verantwoordt het College van Bestuur de bestuurskosten conform de 'Regeling declaraties en bestuurskosten CvB-leden bekostigde Nederlandse hogescholen'.

Contact

Je kunt Anka Mulder en Ineke van Oldeniel bereiken via het secretariaat. Bel 088 - 019 1628 of stuur een mail naar bestuurssecretariaat@saxion.nl.