statuten

Net als iedere andere organisatie heeft Saxion een aantal belangrijke regels, deze hebben we vastgelegd in statuten.

In onze statuten beschrijven we ook wat ons doel is. Daarnaast vind je in dit document wat de verantwoordelijkheden en taken zijn van ons College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

In het Studentenstatuut zijn alle rechten en plichten van de Saxion-studenten vastgelegd.