Circulariteit

Saxion heeft de ambitie om in 2050 een 100% circulaire bedrijfsvoering te hebben, waar we nu nog een volledige lineaire bedrijfsvoering hebben.

Het is dus een noodzaak om circulariteit te verweven in de bedrijfsvoering. Om dit te bereiken worden leveranciers onze partners. Samenwerking met onze leveranciers is namelijk cruciaal voor het creëren van circulaire ketens. Eind 2024 heeft Saxion het restafval teruggebracht met minimaal 50%, het papiergebruik gereduceerd met 25% en 10 stappen gezet op weg naar circulaire bedrijfsvoering.

Binnen Saxion duurzamer verbouwen

Lees het artikel