Klimaat en Energie

Saxion heeft de ambitie om in 2050 een CO2-neutraal bedrijfsvoering, vastgoedportefeuille en een klimaatadaptieve buitenruimte [1] te hebben.

Eind 2024 is de CO2-voetafdruk van onze bedrijfsvoering teruggebracht met 35% en de CO2-voetafdruk van ons vastgoed is in 2024 met 20% teruggebracht ten opzichte van 2018. Verder worden verbeteringen gedaan in het klimaatadaptief maken van onze eigen terreinen met aandacht voor biodiversiteit.

Bayan

BREEAM-NL certificaat

Saxion heeft in februari 2021 als eerste hogeschool van Nederland de BREEAM-NL In-Use certificering behaald. De internationale BREEAM In-Use methodiek wordt gebruikt om de duurzaamheidsprestaties van de gebouwde omgeving te bepalen én te verbeteren. Een bijzondere prestatie waar we heel trots op zijn. De komende jaren gaat Saxion de duurzaamheidsprestaties van haar gebouwen stap voor stap verbeteren. Inzicht in de huidige prestaties is daarbij een belangrijke eerste stap. De certificering van BREAAM-NL draagt op deze manier bij aan de duurzame ambitie van Saxion.

Projectleider Bayan Alasawdeh vertelt over de certificering

Lees verder

Fossielvrij pensioen  

Saxion heeft in september 2021 een brief gestuurd naar het pensioenfonds APB. In deze brief roepen het College van Bestuur en de Centrale Medezeggenschapsraad pensioenfonds APB op om te stoppen met het investeren in fossiele grondstoffen. Niet alleen Saxion, maar ook veel andere universiteiten en hogescholen roepen het ABP hiertoe op, mede op initiatief van Scientists for Future. Saxion zet zich in om een CO2-neutrale organisatie te worden met een volledig circulaire bedrijfsvoering. Direct of indirect investeren in fossiele grondstoffen past hier niet bij. Met deze gezamenlijke oproep hopen wij op een versnelling om tot een fossielvrij pensioen te komen.

[1] Klimaatadaptieve buitenruimte is voorbereid op de verwachte klimaatveranderingen in de komende eeuw, waardoor dit een prettige leefomgeving blijft voor mens en dier. Hierbij moet gedacht worden aan het tegengaan van hittestress, het opvangen en vasthouden van regenwater, een goede luchtkwaliteit en voldoende en gevarieerd aanbod aan groen (bomen, planten, struiken, bloemen).