Mobiliteit

Het is onze ambitie om in 2050, of zoveel eerder als mogelijk, onze mobiliteit (van medewerkers en studenten) volledig CO2-neutraal te hebben.

De eerste stap is om in 2020 de CO2-voetafdruk van studenten en medewerkers in kaart te brengen. Saxion is voornemens om per 2024 de CO2-uitstoot met betrekking tot mobiliteit (onder andere woon-werkverkeer) met 40% terug te brengen, vliegreizen met 25% te verminderen en het gebruik van eigen auto voor zakelijk verkeer met 30%. Al deze reducties gelden ten opzichte van de cijfers in 2018.

Fietsmissie Hoger Onderwijs

Op 5 november heeft Saxion samen met acht andere hogescholen en universiteiten de Fietsmissie Hoger Onderwijs ondertekend. Deze missie wil medewerkers stimuleren vaker de fiets te pakken naar het werk. De samenwerking helpt om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te stimuleren, de bereikbaarheid van de locatie te verbeteren en draagt bij aan schoon en duurzaam vervoer.

Met de deelname aan de Fietsmissie leveren wij een bijdrage aan de duurzame ambitie van Saxion en zetten wij een eerste concrete stap in de richting van ons nieuwe mobiliteitsbeleid, met duurzaamheid en vitaliteit als speerpunt. De ondertekening vond online plaats in bijzijn van staatsecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat), die zich hiervoor inzet.