Medewerkers zijn op de computer aan het werk. 1 van hen kijkt in de camera

Sustainable Development Goals in onze organisatie

Saxion ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om een belangrijke bijdrage te leveren aan de klimaatopgaven door onze bedrijfsvoering te verduurzamen,

In het najaar van 2020 is onze duurzame ambitie voor bedrijfsvoering vastgesteld. De duurzame missie is veelomvattend. Om te zorgen dat deze op een goede manier wordt verankerd in de bedrijfsvoering kent Saxion vier thema’s: klimaat & energie, circulariteit, mobiliteit en bewust & gezond. We hebben per thema onze ambitie voor de lange termijn geformuleerd en deze vertaald naar doelstellingen en opgaven voor de periode tot en met 2024.

Op weg naar een duurzame organisatie (pdf)

Download

Thema's

Strategische besluitvorming

Naast bovenstaande thema’s besteden we ook aandacht aan het verankeren van duurzaamheid in de strategische besluitvorming. Het is onze ambitie om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving bij de keuzes die wij maken en in geen geval een negatieve impact te creëren. Door de ecologische waarden in te bedden bij de strategische keuzes zorgen wij ervoor dat dit wordt bereikt. SDG’s en duurzaamheid zijn integraal onderdeel van al het op te stellen en te actualiseren beleid.