Headerafbeelding - Blond meisje met zwart VR bril

Mens centraal in slimme wereld

In een wereld die steeds slimmer wordt en dagelijks verandert door technologische ontwikkelingen en innovaties, stelt hogeschool Saxion de vraag: hoe kunnen wij daar zo goed mogelijk onze bijdrage aan leveren? Nu en in de toekomst. 

Bij Saxion geloven we dat we voor de wereld van morgen samen anders moeten leren, denken én doen. Living Technology is hierbij onze focus.  Voor ons draait het om de vraag wat technologische innovaties betekenen en kunnen bijdragen aan de mens, de samenleving en aan onze aarde. Dat begint bij de manier waarop we kennis en technologie kunnen verbinden.

Saxion biedt toekomstgericht en flexibel onderwijs. Voorbereid op de vragen van morgen en afgestemd op ieders persoonlijke talenten en capaciteiten. We leren onze studenten om met een brede blik naar maatschappelijke vraagstukken te kijken en hiervoor praktische oplossingen te bedenken.

Hier horen enthousiaste, samenwerkingsgerichte medewerkers bij die durven mee te bewegen met de veranderende wereld en die onderwijs en ondersteuning aan onze studenten continu blijven verbeteren.

We zijn een open organisatie met en voor talent. Interactie met de wereld om ons heen kan alleen vormgegeven worden in een open cultuur. Saxion wil een organisatie zijn gericht op talentontwikkeling en kennisdelen en waar iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn.

Onderzoek met impact

Vragen uit de samenleving vormen de basis voor ons praktijkgericht onderzoek. We verbinden studenten met onderzoekers en experts uit het werkveld.  Samen werken we aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.  Concrete oplossingen, waarmee bedrijven en organisaties direct een stap verder kunnen zetten en we samen onze toekomst vormgeven.

Onze regio is de plek waar we trots op zijn en waarmee we onszelf verbonden voelen. Al kijken we ook over onze landgrenzen heen. We stimuleren het ondernemerschap van onze studenten en brengen kennis en innovatiekracht naar de praktijk. Met het bedrijfsleven en onze partners, versterken we onze regio.

Kritisch en gefundeerd tegengas

De voortdurend veranderende wereld vraagt om professionals die alert en proactief kunnen reageren op nieuwe situaties. Saxion leert studenten vooral verder vooruit te kijken en oplossingsgericht te denken, om in de toekomst het verschil te kunnen maken. In al onze opleidingen - Associate degree, bachelor, master, voltijd en deeltijd – werken wij volgens de Lean filosofie om ons werk, vanuit studentperspectief, slimmer, beter en anders uit te voeren. Zo stimuleren wij studenten open te staan voor vernieuwing en verandering, maar ook om kritisch te kijken en gefundeerd tegengas te durven geven. Want is alles wat technisch kan, ook wenselijk? Door het bedrijfsleven en organisaties nauw te betrekken bij ons onderwijs en onderzoek, leren studenten waar in de praktijkbehoefte aan is. Het oplossen van complexe vraagstukken uit de dagelijkse praktijk, vraagt om kennis uit verschillende disciplines. Het combineren van kennis uit diverse vakgebieden levert veelal nieuwe, onverwachte oplossingen op. Zo werken studenten van verschillende opleidingen bij Saxion steeds vaker nauw samen. Op die manier wordt hun onderzoekend, ondernemend en probleemoplossend vermogen uitgedaagd.

Verantwoordelijke en bewuste studenten

Studeren bij Saxion betekent ook groeien als persoon. Zelfontplooiing, de ontwikkeling van een moreel kompas en interculturele ontmoetingen dragen bij aan de vorming van verantwoordelijke en bewuste studenten met zelfvertrouwen. Als alternatief voor een carrière in dienstverband stimuleert Saxion het ondernemerschap onder studenten. Velen starten naast hun studie al een bedrijf. Onze internationale oriëntatie trekt veel buitenlandse studenten, verruimt de horizon van Nederlandse studenten en geeft hen een solide basis voor een loopbaan waar ook ter wereld.