College van Bestuur

Het College van Bestuur bestuurt en vertegenwoordigt Saxion. De taken en bevoegdheden van het College van Bestuur zijn vastgelegd in de wet, de statuten van de Stichting Saxion en het Bestuursreglement. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het bestuur en toezicht is volgens de uitgangspunten van de ‘Branchecode goed bestuur hogescholen’ ingericht. Saxion kent een tweehoofdig bestuur. De leden van het College van Bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar.

In het Saxion Strategisch Plan 2016-2020 is de bestuurlijke koers bepaald voor de komende jaren. In dit plan ligt het accent op uitstekend onderwijs en studiesucces, Living Technology als onderscheidend profiel en Saxion als vitale organisatie.

Leden College van Bestuur

Anka Mulder, voorzitter College van Bestuur 

Anka MulderAnka Mulder is per 1 januari 2018 voorzitter van College van Bestuur. Anka studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze werkte een tijd in het buitenland en trad in 2003 in dienst van de TU Delft. Daar was zij in verschillende functies werkzaam voordat ze in 2013 toetrad tot het College van Bestuur. Ze was in Delft verantwoordelijk voor onderwijs en bedrijfsvoering. Bovendien is ze een internationaal erkend expert op het terrein van digitaal onderwijs.

In binnen- en buitenland heeft Anka een groot netwerk en ze geniet hoog aanzien in het hoger onderwijs. Ze wordt beschouwd als één van de meest invloedrijke personen op het terrein van educatie in Nederland. Ze bekleedt ook een groot aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies bij kennisinstellingen in binnen- en buitenland.

Ineke van Oldeniel, lid / vicevoorzitter College van Bestuur

Ineke van OldenielNa de heao-opleiding aan de Christelijke Hogeschool Zwolle rondde Ineke van Oldeniel in 1983 haar studie Nederlands Recht af aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar studie was zij enige tijd als docent werkzaam binnen het hoger beroepsonderwijs. Van 1987-1999 bekleedde zij diverse directiefuncties bij de Informatie Beheer Groep, waaronder Studiefinanciering. 

Hierna was zij achtereenvolgens directeur Pensioenen en Verzekeringen bij Mn Services en hoofddirecteur Centrale Financiële Instellingen (agentschap Ministerie OCW). In april 2008 werd Ineke van Oldeniel benoemd tot lid / vicevoorzitter van het College van Bestuur.


Anka Mulder en Ineke van Oldeniel zijn te bereiken via haar secretariaat op telefoonnummer 088 - 019 1628 of via secretariaat.collegevanbestuur@saxion.nl

Portefeuilleverdeling College van Bestuur

Bekijk het overzicht van de portefeuilleverdeling van het College van Bestuur (PDF).

Externe taken en nevenfuncties College van Bestuur

Bekijk het overzicht van de externe taken en nevenfuncties van de leden van het College van Bestuur (PDF).

Persfoto's

Bekijk de persfoto's van het College van Bestuur.