Saxion Strategisch Plan 2016 - 2020

Het is een tijd van grote veranderingen. Technologische innovaties volgen elkaar steeds sneller op. Studenten zijn mobieler en internationaler. Beroepen verdwijnen en nieuwe ontstaan. Ons onderwijs en onderzoek hebben er tot in de kern mee te maken. Hoe leert Saxion studenten om open te staan voor innovaties en de impact er van? En hoe gaat Saxion samen met het bedrijfsleven en de maatschappij de kansen van de toekomst optimaal benutten?

Thema's als deze staan centraal in het Saxion Strategisch Plan 2016 – 2020.

Het plan beschrijft vijf speerpunten:

  1. Uitstekend onderwijs
  2. Inspirerende docenten
  3. Praktijkgericht onderzoek en valorisatie
  4. Focus op Living Technology
  5. Saxion als vitale organisatie

Bekijk de animatie


Lees meer over Living Technology