Studeren in deeltijd: hoe betaal ik dat?

Je wilt je verder ontwikkelen en je carrière een nieuwe impuls geven. Goed idee! Maar wat kost dat en wie betaalt dat? Er zijn tal van mogelijkheden om jouw deeltijdstudie (deels) te bekostigen. Vaak zijn er ook belastingvoordelen en misschien betaalt je werkgever wel (mee). Hieronder vind je meer info over de diverse mogelijkheden.

Je wilt in deeltijd gaan studeren. Maar wie betaalt dat? Meestal betaal je het zelf, soms betaalt je werkgever (mee). Ook kan het zijn dat je (nog) recht hebt op collegegeldkrediet.Wanneer je geen recht (meer) hebt op collegegeldkrediet en een deel zelf moet betalen, zijn er een aantal mogelijkheden om je studie te bekostigen of in de kosten tegemoet te komen:

  • Levenlanglerenkrediet
  • Sectorplan Twente
  • Belastingvoordeel
  • Bijdrage werkgever
  • Scholingsvoucher (alleen nog voor langdurige zorg)
  • Scholingsvoucher voor Zelfstandige Professionals

Hieronder vind je meer info over deze mogelijkheden.

Heb je vragen?

Neem dan contact met ons op via 088– 0191919 of parttimeschool@saxion.nl. Wij denken graag met je mee!

Je hebt (nog) recht op studiefinanciering

In dat geval kun je geld lenen. Je mag altijd de hoogte van het wettelijk collegegeld lenen. Het collegegeldkrediet is per maand, dus maximaal eentwaalfde deel van het bedrag dat je op jaarbasis aan collegegeld moet betalen. Wanneer je méér wilt lenen dan het wettelijk collegegeld, dan ontvang je van DUO, (de organisatie van de rijksoverheid die alles rondom onderwijsfinanciering regelt) een formulier  waarmee je onderwijsinstelling kan verklaren hoeveel collegegeld je betaalt. Totdat het bewijs is aangeleverd, kent DUO je alvast het wettelijk collegegeld toe. Meer informatie op duo.nl

Collegegeldkrediet

Betaal je instellingscollegegeld, dan kun je collegegeldkrediet aanvragen. Instellingscollegegeld betaal je in veel gevallen als je een tweede studie wilt doen. Dit is hoger dan het wettelijk vastgestelde collegegeld. Hogescholen en universiteiten mogen zelf de hoogte bepalen van dit instellingscollegegeld. Overigens kun je niet méér collegegeldkrediet krijgen dan het bedrag dat je aan instellingscollegegeld moet betalen.

Weet wat je leent!  

Na je studie moet je de lening terugbetalen. Gebruik de rekenhulpen van DUO om een indicatie te krijgen van de schuld die je na afloop van je studie moet terugbetalen. Het actuele schuldsaldo vind je altijd terug in Mijn DUO.

Meer info op de site van Duo

Levenlanglerenkrediet

Wil je een opleiding gaan volgen, ben je jonder dan 55 jaar, maar heb je geen recht (meer) op studiefinanciering? Vanaf het studiejaar 2017-2018 kun je onder bepaalde voorwaarden geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen. Dit heet het ‘Levenlanglerenkrediet’. Dit betekent dat je tegen gunstige voorwaarden het les- of collegegeld kunt lenen, als je een opleiding in het mbo of het hoger onderwijs gaat volgen.

Veranderende arbeidsmarkt

Juist in deze tijd, met een snel veranderende arbeidsmarkt, is er behoefte aan een voortdurende bij- en omscholing. Minister Bussemaker vindt het belangrijk dat deze mogelijkheden niet stoppen na de studietijd: 'Het is van groot belang dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen om zo de veranderingen in hun eigen baan bij te houden of om makkelijker van de ene baan naar de andere baan te kunnen overstappen. Met het levenlanglerenkrediet is dit voor iedereen mogelijk.'

De regeling gaat in vanaf 1 augustus voor mbo en 1 september 2017 voor hbo en universiteit. Je kunt het aanvragen via Mijn DUO.

Meer info over het levenlanglerenkrediet

Sectorplan Twente

Sectorplan Twente biedt een aantal subsidiemogelijkheden om werkgevers te helpen bij het invullen van vacatures of bij het begeleiden van medewerkers naar ander werk. Dat kan een scholingstraject zijn, uiteenlopend van een korte training tot een complete (om)scholing van twee jaar.

Wat betekent dit voor jou?

Stel dat bij een sollicitatiegesprek blijkt dat je een opleiding moet volgen om te passen op de vacature. Je kunt dan aangeven dat de werkgever wellicht voor de maximaal 50% van de scholingskosten subsidie kan krijgen. Zo wordt het voor de werkgever nog aantrekkelijker om jou aan te nemen!

Of je bent na 1 februari 2016 in dienst gekomen bij je huidige werkgever en je wilt een opleiding gaan doen. Ook dan kan jouw werkgever nog gebruik maken van de regeling en voor maximaal 50% van de studiekosten subsidie krijgen.
Meer info over het Sectorplan Twente

Belastingvoordeel

Betaal je je studie zelf? Dan kunnen de studiekosten soms aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Onder studiekosten vallen bijvoorbeeld het collegegeld, studieboeken en studiebenodigdheden. Jouw opleiding kan daardoor een stuk voordeliger uitpakken. 

Meer info op de site van de Belastingdienst

Bijdrage werkgever

Veel werkgevers zien het belang van scholing voor hun medewerkers in. Hopelijk geldt dat ook voor jouw werkgever. Het kan dus zijn dat hij of zij jouw studie wil (helpen) betalen. Zeker als jouw bedrijf of organisatie direct belang heeft bij jouw scholing is een bijdrage van werkgeverskant heel redelijk. Heb je studieplannen? Bespreek die dan eens met je werkgever. En wijs hem of haar op de mogelijkheden van werkgeverssubsidies voor jouw studie! 

Subsidie

Als de werkgever het grootste deel van de opleidingskosten van zijn medewerker betaalt, zijn deze kosten fiscaal aftrekbaar (zie verderop onder ‘Belastingdienst’). Daarnaast stimuleert de overheid met subsidies op studiekosten dat medewerkers zich ontwikkelen of dat zij de benodigde kwalificaties voor een nieuwe baan behalen. Ook subsidieert het UWV de scholingskosten voor werkzoekenden, als die scholing ervoor zorgt dat deze werkzoekenden daarmee wél (weer) voldoende gekwalificeerd zijn voor een baan. Zo  zijn er scholingsvouchers: zie hierboven.

Scholing onder werktijd

Indien de scholing plaatsvindt onder werktijd, kunnen de kosten oplopen. In veel cao’s staat geformuleerd hoeveel dagen studieverlof de werkgever verplicht is door te betalen. Verder is het belangrijk om in de arbeidsovereenkomst afspraken te maken over een terugbetaalregeling van de studiekosten bij ontslag.

Belastingdienst

Voor werkgevers en ondernemers zijn studie- of scholingskosten fiscaal aftrekbaar. Meer informatie hierover vind je bij de Belastingdienst.nl. Ook kunnen werkgevers in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten via de  Subsidieregeling Praktijkleren, voor het begeleiden van een praktijkleerplaats. Meer hierover vind je op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Branchevereniging

Mogelijk heeft ook de eigen branchevereniging een opleidings- of ontwikkelingsfonds dat financieel kan bijdragen aam de scholing van medewerker(s). Informeer naar de mogelijkheden. 

Leerwerkloket

Bij het Leerwerkloket in de regio weten ze meer over subsidiemogelijkheden voor werkgevers. Maak een afspraak met een leerwerkadviseur of kijk op lerenenwerken.nl

Scholingsvoucher voor werkzoekende vanuit de langdurige zorg

Werk je in de langdurige zorg en wil je je bij- of omscholen?  De kans is groot dat je dan gebruik kunt maken van het zogeheten scholingsvoucher van het UWV. Dit is een subsidie van max € 2.500, dat je kunt gebruiken wanneer je wilt om- of bijscholen, naar een beroep met meer kans op werk (kansberoep) of waarmee je een traject kunt bekostigen voor het behalen van een ervaringscertificaat. Hiermee kun je bewijzen dat je geschikt bent voor werk bij een (toekomstige) werkgever.

Het is een tijdelijke regeling, waar je gebruik van kunt maken wanneer je een zorgberoep in de langdurige zorg hebt: (dat wil zeggen dat je zorg verleent aan mensen die langdurig van zorg afhankelijk zijn). Of wanneer je een zorgberoep in de langdurige zorg hebt gehad en vanuit die baan een WW-uitkering of IOW-uitkering ontvangt.

50-plus

Er zijn ook scholingsvouchers voor werkzoekenden die ouder zijn dan 50 jaar. Kijk hiervoor op UWV.nl, waar de regelingen en activiteiten voor mensen boven de 50 staan.
Meer info op de site van het UWV

Scholingsvoucher Zelfstandige Professionals

Werk je als zelfstandige professional en wil je je bijscholen?  De kans is groot dat je dan gebruik kunt maken van het zogeheten scholingsvoucher zelfstandige professionals. Dit is een subsidie van max € 1.000, dat je kunt gebruiken wanneer je je vakinhoudelijk wilt bijscholen.
Meer info op de site van de provincie Overijssel