Ad Pedagogisch Educatief Professional

Baby in het gras

Haal méér uit werken met jonge kinderen!

  Associate degree
Enschede  Woensdag, 9.15 tot 16.30 uur
Circa 40 Uren per week

Ben jij werkzaam in de voor- en/of vroegschoolse educatie of als onderwijsassistent in de onderbouw van het basisonderwijs? En wil jij jezelf graag verder ontwikkelen in het werken met jonge kinderen van 0 tot 6 jaar? Begin dan aan de tweejarige associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP). Een opleiding waarbij je extra pedagogische en didactische kwaliteiten opdoet en waarmee je verschillende rollen kan vervullen binnen Integrale Kind Centra, (speciaal) basisonderwijs of de voor- of vroegschoolse opvang.

Wat kun je straks

  • Werken als pedagogisch educatief professional in de kinderopvang, peuterspeelzaal, 0-groepen, buitenschoolse opvang en onderbouw van het basis- en speciaal onderwijs.
  • Als pedagogisch educatief professional de doorgaande lijn van voor- naar vroegschools (helpen) vormgeven, actuele ontwikkelingen verder brengen in jouw organisatie, collega’s coachen en educatieve en pedagogische ondersteuning bieden
  • Als pedagogisch educatief professional kinderen met specifieke ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften begeleiden, een rijke speel-/leeromgeving creëren en samenwerken met zorgpartners.
  • Als pedagogisch educatief professional meedenken in het beleid van de organisatie en beleidsmakers van input voorzien vanaf de werkvloer.
Kind met leesboekje

Tijdens je studie

De opleiding duurt twee jaar en is verdeeld in vier semesters. Je volgt een dag per week onderwijs op de hogeschool, je studeert thuis en bent zestien uur per week op je leer-/werkplek. Elk semester (half jaar) staat een beroepsthema centraal. Gekoppeld aan dat thema ga je aan de slag met werkplekleren, kennisvakken, eigen vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.

Studie-inhoud

Toelatingseisen

Wil je starten met deze opleiding? Dan beschik je minimaal over een mbo niveau 4 diploma (zoals onderwijsassistent of pedagogisch medewerker (kinderopvang), jeugdzorg of sociaal-cultureel, een havo of vwo diploma. Tevens heb je een relevante leer-/werkplek in het voor- of vroegschools onderwijs voor minimaal 16 uur per week.

Meer over de toelatingseisen

Kosten

Voor een opleiding in het hoger onderwijs betaal je jaarlijks het wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld, afhankelijk van je persoonlijke situatie en studieverleden.

Meer over (eventuele extra) kosten

Na je studie

Aan de slag óf doorstuderen

Als afgestudeerde kun je als pedagogisch educatief professional  aan de slag bij een kinderopvang, het onderwijs en in de zorg. Hierbij kun je denken aan functies als leraar ondersteuner in het primair onderwijs, pedagogisch beleidsmedewerker/coach binnen de kinderopvang of een combinatiefunctie binnen een integraal kindcentrum.

Je kunt ook doorstuderen aan de pabo voor je hbo bachelordiploma leraar basisonderwijs. Je volgt in dat geval een schakelprogramma van 30 ects en stroomt in bij de pabo, in een verkort, tweejarig traject.