Ad Pedagogisch Educatief Professional

Baby in het gras

Ontwikkel je verder en haal meer voldoening uit je werk met jonge kinderen

  Associate degree
Enschede  Woensdag, 9.15 tot 16.30 uur
Circa 40 uren per week

Ben je werkzaam in de voor- en/of vroegschoolse educatie of als onderwijsassistent in de onderbouw van het basisonderwijs? En wil jij jezelf graag verder ontwikkelen in het werken met jonge kinderen van 0 tot 6 jaar? Begin dan per 1 september aan de nieuwe associate degree Pedagogisch Educatief Professional (ad PEP). Een tweejarige opleiding waarbij je extra pedagogische en didactische kwaliteiten opdoet, je jouw collega’s leert coachen én waarbij je leert bij te dragen aan de innovatie van jouw organisatie. Uiteindelijk geeft deze associate degree jou de handvatten om binnen Integrale Kind Centra (IKC) of voor- of vroegschoolse opvang de rol te pakken van meewerkend voorman of leerkrachtondersteuner. Een associate degree is een relatief nieuwe graad in het hoger beroepsonderwijs en perfect voor de ambitieuze mbo’er die wel verder wilt studeren, maar vier jaar net iets te lang vindt. Het is een zelfstandige hbo-opleiding met een eigen graad en praktisch van aard en opzet. Met een Ad-diploma op zak stroom je eenvoudig door naar de hbo-bachelor. De inhoud van deze Ad is nauw afgestemd op de behoeften vanuit de in opkomst zijnde Integrale Kind Centra waar professionals en deskundigen samen werken vanuit een gemeenschappelijke pedagogische visie en doorgaande ontwikkelingslijn.

Wat kun je straks?

  • Werken als educatief expert in de kinderopvang, een peuterspeelzaal of IKC.
  • Werken als leraarondersteuner in de onderbouw (groep 1 en 2) van het basisonderwijs en speciaal onderwijs.
  • Als educatief expert de preventieve zorg en doorgaande lijn van voor- naar vroegschool (helpen) vormgeven,  actuele ontwikkelingen verder brengen in jouw organisatie en collega’s coachen.
  • Als leraar ondersteuner en inhoudelijk expert jonge kinderen met specifieke ontwikkelings- of onderwijsbehoeften begeleiden, een rijke speel-leeromgeving creëren en samenwerken met zorgpartners.
Kind met leesboekje

Tijdens je studie

De opleiding duurt twee jaar en is verdeeld in vier semesters. Je volgt een dag per week onderwijs op de hogeschool, je studeert thuis en bent zestien uur per week op je leer-/werkplek. Studeren in deeltijd is pittig. Om succesvol te zijn is het belangrijk om in die twee jaar voldoende tijd vrij te maken voor je studie en strak te plannen. Dat betekent keuzes maken en goede afspraken met je thuisfront.

Studie-inhoud

Toelatingseisen

Voorwaarde voor toelating tot de Associate degree Pedagogisch Educatief Professional (PEP) is een mbo-niveau 4 diploma (zoals onderwijsassistent of (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker, pedagogisch medewerker kinderopvang, jeugdzorg of sociaal-cultureel werk) of een havo- of vwo-diploma. Daarnaast moet je beschikken over een relevante leer-/werkplek in het voor- of vroegschools onderwijs, voor minimaal 16 uur per week.

Meer over de toelatingseisen

Kosten

Voor een opleiding in het hoger onderwijs betaal je jaarlijks het wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld, afhankelijk van je persoonlijke situatie en studieverleden.

Meer over (eventuele extra) kosten

Na je studie

Aan de slag óf doorstuderen

Als afgestudeerde kun je als pedagogische educatief professional op hbo-niveau aan de slag in de kinderopvang, de voor- of vroegschoolse educatie of een IKC, of de onderbouw van het primair onderwijs (leraarondersteuner). 

Je kunt ook doorstuderen aan de pabo voor je hbo-bachelordiploma leraar basisonderwijs. Je volgt in dat geval een schakelprograma van 30 ects en stroomt in bij de pabo, in een verkort, tweejarig traject.