Master Advanced Nursing Practice (duaal)

Master Advanced Nursing practice

Word jij verpleegkundig specialist?

Duaal Master Hbo Duaal Master
Enschede  Donderdag of vrijdag 09:15 - 16:30 uur

De tweejarige opleiding Master Advanced Nursing Practice (MANP) is een officieel erkende opleiding tot verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist is een professional die in nauwe samenwerking met de arts zelfstandig en structureel een aantal verpleegkundige en medische taken uitvoert. De verpleegkundig specialist ontwikkelt zich gedurende de opleiding als een expert in patiëntenzorg binnen het eigen deskundigheidsgebied, houdt spreekuren, verricht nazorg en is in staat om zorg- en behandelprogramma’s voor specifieke patiënt/cliëntcategorieën te ontwikkelen op basis van Evidence Based Practice. Daarnaast kan de verpleegkundig specialist zorgpaden ontwikkelen, onderzoek voorbereiden en uitvoeren en veranderingsprocessen organiseren en voorbereiden. De verpleegkundig specialist richt zich zowel op gevolgen van de ziekte en op de ziekte zelf. Als verpleegkundig specialist heb je een zelfstandige behandelrelatie met cliënten of patiënten, ben je verantwoordelijk voor de werkzaamheden die je daarbinnen verricht en werk je multidisciplinair. Omdat het ‘evidence based’ werken in de functie van wezenlijk belang is, zijn methodologie, onderzoekstechnieken en het ontwikkelen van een onderzoekende houding in het onderwijsprogramma opgenomen. Je maakt (voorlopig) een keuze voor één van de volgende vijf specialismen: preventieve zorg, acute zorg, chronische zorg, intensieve zorg en geestelijke gezondheidszorg.

Wat kun je straks

  • Als geregistreerde verpleegkundig specialist heb je een zelfstandige behandelrelatie met cliënten of patiënten.
  • Op methodische wijze verrichtingen uitvoeren volgens protocollen, procedures en richtlijnen.
  • Onderzoek uitvoeren en jouw kennis verspreiden in de organisatie, maar ook via symposia, workshops en voorlichtingsbijeenkomsten rond specifieke ziektebeelden.
  • Zorgprogramma’s coördineren, de patiënt informeren en adviseren over de aandoening of ziekte, het verloop, de behandeling en gevolgen.
  • Werken vanuit een academisch (probleemoplossend en analytisch) denkkader en kun je domeinspecifieke kennis hanteren op een hoog niveau, waardoor je kwaliteit van zorg weet te waarborgen.

Weten of deze studie bij jou past?

Vraag een persoonlijk Studieadvies op maat aan!
Master Advanced Nursing Practice

Tijdens je studie

Als verpleegkundig specialist richt je je, binnen een eigen deskundigheidsprofiel, op de ziekte zelf. Als verpleegkundig specialist heb je een zelfstandige behandelrelatie met patiënten, ben je verantwoordelijk voor de werkzaamheden die je daarbinnen verricht en werk je multidisciplinair.

Studie-inhoud

Toelatingseisen

Om te kunnen beginnen met de master Advanced Nursing Practice, moet je voldoen aan de toelatingseisen. Kijk hier welke vooropleiding, welk profiel en welke vakken je nodig hebt om toegelaten te worden tot deze opleiding.

Meer over de toelatingseisen

Kosten

De Master Advanced Nursing Practice is één van de weinige hbo-masters die door de overheid worden bekostigd. Voor 2018-2019 betaal je het wettelijk vastgestelde collegegeld van € 2.060,- exclusief de kosten voor boeken, studiemateriaal en een studiereis. Het ministerie van VWS vergoedt een substantieel van de salariskosten.

Meer over (eventuele extra) kosten

Na je studie

Carrièrekansen

Na het afstuderen heb je de graad 'Master of Science (MSc)' behaald. Je kunt je dan laten registreren als verpleegkundig specialist. Registratie geeft juridische borging en erkenning als autonome professional.