Master Leren & Innoveren - Onderzoekende Onderwijsontwerper

Kosten

Het collegegeld bedraagt € 6.950,- per jaar. Dit is inclusief (her)inschrijfkosten. Daarnaast dien je rekening te houden met uitgaven voor literatuur. De opleiding komt in aanmerking voor de lerarenbeurs.

Vraag de lerarenbeurs aan (individueel)

De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO en komt in aanmerking voor de Lerarenbeurs.  

Kijk voor meer informatie over de Lerarenbeurs en de voorwaarden op de website van DUO.

Vraag een Teambeurs Primair Onderwijs aan

Een team van ten minste twee leraren (van een of meer scholen van een schoolbestuur) kan subsidie krijgen om samen een masteropleiding te volgen. De gedachte achter de teambeurs is dat het volgen van een masteropleiding niet alleen verrijkend is voor de leraar zelf, maar ook kan worden gezien als een belangrijke bijdrage aan vernieuwing van het onderwijs en schoolontwikkeling. 


Meer informatie over de subsidieregeling 'Teambeurs Primair Onderwijs'