Master Leren & Innoveren - Onderzoekende Onderwijsontwerper

Toelating

Je hebt minimaal een hbo bachelor met voldoende didactische en pedagogische vaardigheden, zoals Leraar Basisonderwijs of een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid. Ook heb je tenminste drie jaar werkervaring. Daarnaast beschik je over voldoende mogelijkheden om praktijkgericht onderzoek uit te voeren bij je eigen werkgever.

Aanvullende toelatingseisen

De Master Leren & Innoveren – Onderzoekende Onderwijsontwerper richt zich op ervaren docenten (circa 3 jaar ervaring) in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs of volwasseneneducatie, met de motivatie en ambitie om zich te ontwikkelen tot een drijvende kracht op het gebied van onderwijsvernieuwing.

Je hebt minimaal een hbo-diploma nodig waarin je voldoende didactisch/pedagogisch bent toegerust, zoals Leraar Basisonderwijs of een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid. Daarnaast is het van belang om tijdens de opleiding over voldoende mogelijkheden te beschikken om praktijkgericht onderzoek uit te voeren bij de eigen werkgever.

Voor studenten die willen deelnemen aan de daltonspecialisatie geldt dat zij een daltoncertificaat hebben. Studenten die de specialisatie montessori doen hebben de montessori-opleiding afgerond

Een schriftelijk assessment maakt deel uit van de toelatingsprocedure.