Master Leren & Innoveren - Teacher Leader

Een voortrekkersrol in onderwijsvernieuwing

Deeltijd Hbo Master
Enschede  Donderdag 9.00 - 16.15 uur, Enschede
Circa 20 Uren per week

De wereld om ons heen is continu in ontwikkeling en zo ook het onderwijs. De master Leren & Innoveren - Teacher Leader met accent op het nemen van een voortrekkersrol bij onderwijsvernieuwing binnen je eigen school, geeft je inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van leren en innoveren en hoe je dit kan toepassen bij de vernieuwing van het onderwijs. Zo ben je straks als geen ander in staat om verbeteringen in jouw school te realiseren op basis van onderzoek en systematisch ontwerpen en werk je actief samen met collega’s om vernieuwingen op een professionele manier in te voeren. Ook ben je een waardevolle gesprekspartner voor het management en ben je actief in relevante professionele netwerken om kennis van buiten de school naar binnen te brengen.

Wat kun je straks

  • Je bent in staat om onderwijsvernieuwingen te initiëren, te implementeren en te onderzoeken.
  • Je hebt een gedegen kennis van leer- en instructietheorieën en kan deze kennis toepassen in het   ontwerpen van (nieuw) onderwijs.
  • Je kunt collega’s bij vernieuwingsprocessen begeleiden op basis van erkende innovatie- en communicatiestrategieën
  • Je kunt een ontwerponderzoek opzetten, uitvoeren en evalueren
  • Je communiceert adequaat met verschillende doelgroepen over de opzet, de werkwijze en de resultaten van vernieuwingsprojecten.

Weten of deze studie bij jou past?

Vraag een persoonlijk Studieadvies op maat aan!
Master Leren & Innoveren, Saxion

Tijdens je studie

Het studieprogramma van de master Leren & Innoveren is gecentreerd rond ontwerp- en onderzoeksopdrachten. In het eerste jaar gaat dit om kleinere opdrachten, in het tweede jaar van de opleiding om een geïntegreerd ontwerponderzoeksproject. In de ontwerp- en onderzoeksopdrachten gaat het niet alleen om het leren toepassen van methoden en technieken, maar leggen we ook nadrukkelijk de verbinding met theoretische concepten. Het werken wordt gevoed en onderbouwd door drie op elkaar aansluitende programmalijnen.

Studie-inhoud

Toelatingseisen

Deze master richt zich op ervaren docenten in het primair of voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie of, hoger beroepsonderwijs, met de ambitie om zich te ontwikkelen tot teacher leader op het gebied van onderwijsvernieuwing.

Meer over de toelatingseisen

Kosten

De masteropleiding Leren en Innoveren komt in aanmerking voor de Lerarenbeurs. Het collegegeld voor 2018-2019 bedraagt € 2.060,-. De eenmalige inschrijfkosten bedragen € 150,-. Houd daarnaast rekening met uitgaven voor materialen à € 500,-.

Meer over (eventuele extra) kosten

Na je studie

Als afgestudeerd masterdocent vervul jij de rol van teacher leader in jouw school!

Met deze master ontwikkel je jezelf tot teacher leader. Zo ben jij op jouw school straks de voortrekker die onderwijsvernieuwing op een constructieve manier vormgeeft. Je neemt verantwoordelijkheid voor vernieuwingen en het planmatig en resultaatgericht inrichten van veranderingen. Je communiceert adequaat met verschillende doelgroepen over de opzet, werkwijze en resultaten van vernieuwingsprojecten.

Als teacher leader weet jij vernieuwingen te ontwikkelen en te onderbouwen met wetenschappelijke argumenten. Daarbij hanteer je de methodiek van ontwerponderzoek. 

Diploma

Deze master is geaccrediteerd door de NVAO. Na afronding van je professionele master aan hogeschool Saxion behaal je de graad Master of Education (MEd).