Ruimtelijke Ontwikkeling

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieDeventer
OpleidingsduurAlle studieroutes binnen Ruimtelijke Ontwikkeling duren 4 jaar

Wil jij een stad vitaal houden op gebied van energie, klimaat, vrije tijd en bereikbaarheid? Bij de hbo-opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling van Saxion in Deventer leer je dit te realiseren. 

Het eerste jaar is een oriëntatiejaar waarna je zelf je vervolgroute kiest. Je keuzes staan hieronder. Je schrijft je bij Studielink in voor een studieroute van Ruimtelijke Ontwikkeling, maar deze keuze wordt op het einde van het eerste jaar pas definitief (je kunt dan nog overstappen, ongeacht je originele inschrijving bij Studielink).

 

De opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling

Mensen leven, wonen en werken steeds meer in de stad. De veranderingen die hierop volgen, vragen om nieuwe oplossingen. Bij Ruimtelijke Ontwikkeling werk je aan nieuwe ideeën om de stad vitaal te houden. Je leert hoe je de veranderlijke omgeving vormgeeft, ontwerpt en bestuurt. Na het eerste jaar kies je voor een studieroute die het beste bij je past: Klimaat en Management, Ruimtelijke Ordening en Planologie of Stedenbouwkundig Ontwerpen. De theorie wordt vanaf het tweede jaar toegepast in de praktijk bij het Saxion stadsLAB. Daar ga je aan de slag met onderzoeksopdrachten uit het werkveld.

Wat leer je bij Ruimtelijke Ontwikkeling?

Bij Ruimtelijke Ontwikkeling word je breed opgeleid tot een nieuw type specialist: een professional die weet dat je alleen samen met andere partijen oplossingen kunt bedenken. Je bestudeert ruimtelijke en bestuurlijke vraagstukken vanuit diverse invalshoeken en maakt de verbinding tussen gebruikers, politiek, natuur, ontwerp, ondernemers, bestuur en beleid. Ook volg je vakken als sociologie, recht, beleid, geografie, duurzaamheid, ontwerpen en economie. Tot slot doe je onderzoek en schrijf je adviezen en beleidsplannen.

In het eerste jaar werk je samen met studenten van de opleiding Bestuurskunde waardoor je breder leert kijken. Deze samenwerking helpt je om tot nieuwe oplossingen te komen voor ruimtelijke en bestuurlijke kwesties. Oplossingen die resulteren in een prettige leefomgeving.

Je weet als geen ander hoe een veranderende omgeving gevormd, gepland, ontworpen en bestuurd kan worden.

Beroepen voor Ruimtelijke Ontwikkeling specialisten

Als specialist op gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling bedenk je samen met andere partijen oplossingen voor actuele stedelijke en regionale vraagstukken. Daarbij verbind je bewoners, ondernemers en bestuurders met elkaar.

De beroepen zijn afhankelijk van de studierichting die je na het eerste studiejaar kiest. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag gaan als:

 • planoloog bij een gemeente, provinciale overheid of de Rijksoverheid;
 • gebiedsontwikkelaar bij een gemeente;
 • adviseur duurzaamheid bij waterschappen of provinciale overheid;
 • of als stedenbouwkundig ontwerper bij  een stedenbouwkundig bureau.

Bij welke bedrijven kun je werken?

Je kunt aan de slag bij een architecten-, advies- of ingenieursbureau, een (eigen) stedenbouwkundig bureau, de overheid, een woningbouwcorporatie of projectontwikkelaar.  Toelatingseisen 2017/2018

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Onderstaande tekst geldt niet voor vwo-routes en voor de studieroute Gezondheid en Technologie.

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - niet van toepassing

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen.

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek, het 21+onderzoek en het NT2onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die je, indien gewenst, na aanmelding voor de opleiding wordt toegezonden, inclusief een deel-nameformulier voor een deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2018/2019

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2018-2019. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma's/certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO
  - het certificaat Profiel Educatief Startbekwaam  (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of
  - het certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - niet van toepassing

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2018, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek 

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die op www.saxion.nl wordt gepubliceerd. Na je aanmelding voor de opleiding krijg je hier meer informatie over toegezonden, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  De opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling is in het eerste jaar breed georiënteerd waarna je kiest voor de studieroutes Klimaat en Management, Ruimtelijke Ordening en Planologie of Stedenbouwkundig Ontwerpen.

  Eerste jaar

  In het eerste jaar werk je aan projecten van gemeenten, adviesbureaus en andere bedrijven. Je volgt vakken als sociologie, recht, beleid, geografie, duurzaamheid, ontwerpen en economie. Daarnaast krijg je les in verschillende vaardigheden zoals het schrijven van een adviesrapport en leer je helder te communiceren met diverse doelgroepen zoals wijkbewoners, ondernemers en wethouders.

  Aan het einde van het eerste jaar kies je een studieroute die het beste bij jou past:

  Als klimaatdeskundige maak je de stad klimaatbestendig door ruimtelijke planning, ontwerp en sturingsvraag.

  Als planoloog ben je de inrichter en regisseur van de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren.

  Als stedenbouwkundig ontwerper draag je bij aan de ontwikkeling van de stad en samenleving. Je maakt creatieve ontwerpen voor een wijk, dorp of stad.

  Benieuwd wat de overige jaren voor jou in petto hebben? Kijk voor het gehele programma bij één van de studieroutes.

  Projecten

  Saxion stadsLAB werkt samen met studenten van University of Rwanda

  Ruimtelijke Ordening en Planologie en Stedenbouwkundig Ontwerpen

  Saxion-studenten werkten met studenten van de University of Rwanda en medewerkers van ontwerpbureau Studio Rosa aan de verbetering van sloppenwijken (slums) in Kigali, de hoofdstad van Rwanda.

  De Saxion-studenten zitten in het tweede jaar Ruimtelijke Ordening en Planologie, Stedenbouwkundig Ontwerpen en Bestuurskunde, en worden gecoacht door studenten uit het Saxion Honours Programme Changing Cities. De Rwandese studenten lopen stage bij Urban Sustainability Rwanda, een organisatie opgezet door een afgestudeerde masterstudent van Saxion.

  De studenten houden zich onder meer bezig met bereikbaarheid, afvalwater, stadslandbouw en sociale voorzieningen. Kigali is een sterk groeiende stad die inzet op verbetering van de leefkwaliteit van de hele stad. De uitdaging is het vinden van een goede balans tussen top-down grootschalige planning en bottom-up initiatieven.

   

   

  Project Klimaatbestendige Stad

  Klimaat en Management

  De briefing

  In opdracht van STOWA en Stichting Rioned werken Arcadis en Saxion aan een roadmap die bij toepassing in een concrete situatie leidt tot een gefundeerde afweging van mogelijke maatregelen. Het moet een soort beslisboom worden die partijen in de praktijk concrete handvatten biedt bij de keuze van maatregelen.

  Bij de ontwikkeling van de roadmap willen we een interdisciplinair team van studenten inzetten. Zij gaan aan de slag met de concept-roadmap en beoordelen hoe toepasbaar deze is in de praktijk. Zij worden ook nadrukkelijk uitgedaagd om met out-of-the-box ideeën te komen die de roadmap verrijken.

  Een opdracht voor studenten die creatief zijn, in interdisciplinair verband willen werken, en gemotiveerd zijn voor klimaatbestendigheid!

  Resultaat

  De ontwikkeling van de roadmap gebeurt aan de hand van een serie workshops. Eén van die workshops gaat plaatsvinden op Saxion, in het stadsLAB. Dit is met externe partijen. Daar willen we uittesten of het opgestelde stappenplan en de bijbehorende handreikingen op hoofdlijnen werkbaar zijn. Een realiteitscheck op hoofdlijnen aangevuld met ervaringen uit best practices. Studenten krijgen de opdracht om voor enkele gebieden/praktijkcases het stappenplan van de roadmap te doorlopen. We laten de studenten vooral evalueren tegen welke vragen ze aanlopen bij het doorlopen van het stappenplan, wat goed gaat, en waar nog aanvullingen in de handleiding nodig zijn.

  Het project richt zich daarmee op het onderzoeken van een aantal specifieke praktijkcases. Doorgronden wat daar gebeurt of is gebeurd, en aan de hand van de roadmap beoordelen of een andere afweging ontstaat. Je zult dus de praktijk van klimaatbestendige stad induiken.

  Vorm

  Uiteraard wordt gevraagd om een beknopt rapport waarin de ervaringen worden beschreven. Maar daarnaast de vraag: laat je uitdagen om die vorm te kiezen die je boodschap het beste weergeeft.

  Een filmpje? Een tekening? Een presentatie? Verras ons.

  Bij de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling bij Saxion kies je voor een ontwikkeling in een bepaalde richting. Hiervoor heb je drie opties.

  Klimaat en Management (nieuw)

  Klimaatverandering staat volop in het nieuws. Warmterecords in de winter en hevige regenbuien midden in de zomer. Het gevolg: ondergelopen straten en kelders door hevige regenbuien. Dit vraagt om een andere inrichting van de ruimte. Als we dit kunnen combineren met recreatie of natuurontwikkeling zijn we slim bezig.

  Als je kiest voor de studieroute Klimaat en Management, dan krijg je op je diploma de vermelding 'Studie Ruimtelijke Ontwikkeling'. Er zal een bijlage bijzitten over je studieroute Klimaat en Management.

  Lees meer over Klimaat en Management

   

  Ruimtelijke Ordening en Planologie

  Welke invloed hebben ontwikkelingen van internet, energie, werkgelegenheid, consumentengedrag en recreatie op de stad van de toekomst? De samenleving verandert voortdurend en ziet er over tien of dertig jaar heel anders uit. Bij de studieroute Ruimtelijke Ordening en Planologie maak je een ruimtelijke vertaalslag van deze veranderingen. Je bestudeert de effecten ervan op het brede terrein van wonen, werken, stad en samenleving en bedenkt op een creatieve en innovatieve manier hoe je ruimtes inricht om ze duurzaam en leefbaar te maken voor de toekomst.

  Als je kiest voor de studieroute Ruimtelijke Ordening en Planologie, dan krijg je op je diploma de vermelding 'Studie Ruimtelijke Ontwikkeling'. Er zal een bijlage bijzitten over je studieroute Ruimtelijke Ordening en Planologie.

  Lees meer over Ruimtelijke Ordening en Planologie

   

  Stedenbouwkundig Ontwerpen

  Wat doen we met de leegstand van winkels en hoe houden we de binnenstad bereikbaar, het verkeer in toom en de lucht schoon?

  De snel veranderende samenleving vergt voortdurend nieuwe oplossingen op het gebied van leven, wonen en werken. Bij de studieroute Stedenbouwkundig Ontwerpen leer je hoe je de veranderende ruimte om ons heen kunt ontwerpen. Je hebt oog voor schoonheid en kwaliteit van de ruimte en maakt creatieve stedenbouwkundige ontwerpen en plannen. Daarbij hou je rekening met wensen en belangen van diverse partijen én de (on)mogelijkheden van de ruimte.

  Als je kiest voor de studieroute Stedenbouwkundig Ontwerpen, dan krijg je op je diploma de vermelding 'Studie Ruimtelijke Ontwikkeling'. Er zal een bijlage bijzitten over je studieroute Stedenbouwkundig Ontwerpen.

  Lees meer over Stedenbouwkundig Ontwerpen

   

  Rol ouders/verzorgers bij de studie

  Wij vinden het vanzelfsprekend dat ouders/verzorgers en achterban betrokken zijn bij de opleiding van hun kind. Het grootste deel van onze studenten is meerderjarig, maar toch gaan wij ervan uit dat ouders een belangrijke, stimulerende rol kunnen spelen. Veel ouders/verzorgers helpen hun kinderen actief bij het maken van hun studiekeuze. Ook tijdens de studie tonen veel ouders/verzorgers gelukkig interesse in de ontwikkeling van hun kind en zorgen zij voor een goede leeromgeving, in de vorm van rust en faciliteiten.

  Intake

  Bij Saxion begint uw zoon/dochter goed voorbereid aan de opleiding. Voor de start maken we graag persoonlijk kennis. Dit doen we tijdens het intakegesprek. Daarin praat hij/zij samen met de studieloopbaan-begeleider over zijn/haar keuze voor deze opleiding, motivatie, verwachtingen ervan en wat er is ondernomen ter oriëntatie. Ook worden de kansen voor het succesvol afronden van de opleiding en eventuele aandachtspunten besproken. Bijvoorbeeld twijfel over de juiste studiekeuze, een functiebeperking etc. Indien nodig krijgt uw zoon/dochter meer informatie over de voorzieningen die Saxion biedt om de kans van slagen te vergroten. Klik hier voor meer informatie over de intakeprocedure.

  Informatieavond

  Voor u als ouder/verzorger organiseert de Academie Bestuur, Recht & Ruimte voor alle voltijdopleidingen in het eerste jaar een ouderinformatieavond. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we u alles over de propedeuse en maakt u kennis met de studieloopbaanbegeleider van uw zoon/dochter.

  Contact ouders/verzorgers en Academie Bestuur, Recht & Ruimte

  Als ouder/verzorger kunt u in geval van vragen natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Wanneer het gaat om vragen over studieresultaten of -voortgang, dan zullen wij uw zoon/dochter hierbij betrekken. We vinden het namelijk belangrijk om samen met u aan de toekomst van uw zoon/dochter te werken!Uiteraard zijn wij er ons van bewust dat uw zoon/dochter als meerderjarige recht heeft op privacy. Daarom benadrukken we de samenwerking tussen alle betrokkenen (Saxion, student en ouder/verzorger).

  Uitreiking propedeuse

  De ceremonie bij het behalen van de propedeuse, waarvoor wij u zullen uitnodigen, een bijzonder hoogtepunt voor studenten, ouders en docenten. Het behalen van de propedeuse markeert dat de student op de goede weg is en goed binnen onze cultuur past. Uiteraard bent u ook van harte welkom bij de diploma-uitreiking van uw zoon/dochter.

  Is [naam opleiding] iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. Voor [naam opleiding] kan dat op drie manieren: door een proeflessendag, een meeloopdag of door mee te doen aan de studie try-out.

  Proeflessendag
  Tijdens de proeflessendag krijg je een aantal verschillende lessen met andere toekomstige studenten, waardoor je een goed beeld krijgt van je opleiding. Je proeft de sfeer op Saxion, maar je maakt ook kennis met de manier waarop docenten lesgeven. Vraag je je af wat je precies gaat leren of wat je moet weten voordat je aan de opleiding begint? Daar kom je achter tijdens een proeflessendag!

  Kies een proeflessendag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [PLD-PLACEHOLDER]

  Meeloopdag
  Tijdens een meeloopdag loop je mee met een eerstejaarsstudent en ervaar je hoe het is om Saxion student te zijn. Het verschil met een proeflessendag is dat je tijdens de meeloopdag bij echte lessen zit. Hierdoor zijn de lessen vaak al wat moeilijker, maar kom je er wel achter hoe een gewone dag op Saxion eruit ziet, wat de sfeer is in een klas en hoeveel huiswerk studenten moeten maken.

  Kies een Meeloopdag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Studie try-out
  Als je in 5 havo of 6 vwo zit, en echt nog twijfels hebt over je studiekeuze, dan kun je er ook voor kiezen om mee te doen aan een studie try-out van [naam opleiding]. Het verschil met een proeflessendag en meeloopdag is dat je 3 tot 4 middagen lessen krijgt. Je maakt bijvoorbeeld opdrachten en gaat op excursie naar het werkveld. Zo krijg je een steeds beter beeld van de opleiding en het beroep. Aan het einde weet je beter of je voor de opleiding kiest, of juist niet! Het is de bedoeling dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent, dus overleg altijd eerst met je decaan voor aanmelding.

  Meer weten en inschrijven voor Studie try-outs

  Hulp nodig met kiezen?
  Wil je meedoen aan één van deze activiteiten, maar weet je niet welke het beste bij je past? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.