Zoekt en verbindt innovatieve kansen en ideeën

2017, een nieuw jaar, nieuwe kansen en…een nieuwe naam! Vanaf het begin van het nieuwe jaar gaat het Saxion Innovatie Team verder als het Saxion Innovatie Netwerk, oftewel SIN!

Ondanks de naamsverandering blijven onze kerntaken en waarden hetzelfde, waarbij nóg meer de nadruk wordt gelegd op ‘verbinden’. Wij jagen innovatie aan binnen en buiten Saxion. Dit doen wij door het faciliteren van innovatieve kansen en ideeën. We verbinden ideeën met (nog niet) bestaande initiatieven en zetten hiervoor een breed netwerk in, bestaande uit studenten, docenten, lectoren, bedrijven en instellingen. Dit doen wij met een focus op Living Technology, Saxion breed, dwars door- en in samenwerking met de verschillende opleidingen, lectoraten en organisatieonderdelen.

Dus heb jij een vraagstuk, zie je een kans of heb je een fantastisch idee? Meld je dan bij ons. Wij ondersteunen je met het verder brengen van jouw initiatief.

Wij geloven dat:

  • succesvol innoveren pas lukt wanneer meerdere disciplines samenwerken aan een vraagstuk.
  • Innoveren begint met het koppelen en verbinden tussen soms niet direct voor de hand liggende vakgebieden.
  • Innoveren alleen lukt als je durft te delen.

 

Volg ons op Facebook: Saxion Innovatie Netwerk