Projecten

Het Saxion Innovatie Team organiseert het gehele jaar door diverse projecten en evenementen, zowel binnen als buiten het Saxion. Binnen deze projecten staan onderwijs, innovatie, creativiteit, co-creatie, vernieuwing en verbinding centraal. Iedereen met een open mind, ideeën of inspiratie is welkom. Een overzicht van projecten en evenementen waar wij ons in het verleden mee bezig hebben gehouden is te vinden in ons portfolio. Momenteel is het SIT ondere andere actief bezig met onderstaande projecten. Wilt u meer informatie over deze projecten? Neem dan ook een kijkje in onze agenda of neem contact met ons op.

Multiply

Vanuit het principe “delen is vermenigvuldigen” organiseert het SIT, onder andere samen met de Gemeente Enschede, Rabobank Enschede-Haaksbergen en CeeCee de match tussen studenten en MKB-bedrijven. Het doel is om binnen “Multiply” 1000 studenten aan 1000 bedrijven te koppelen voor het creëren van een nieuw, innovatief en kansrijk businessplan.

Mayday

Ter bevordering van de gebiedsontwikkeling in Noordoost-Twente is als initiatief van de 3O’s MayDay opgezet. De 3O’s staan voor Ondernemers, Overheid en Onderwijs. Namens de O van onderwijs zorgt het SIT voor de verbindingen binnen Saxion. Binnen MayDay zetten de 3O’s zich in om initiatieven verder te helpen door kennisdeling aan te jagen. Dit doen zij door een aantal keren per jaar bijeenkomsten te organiseren waarin een fysieke ontmoeting wordt georganiseerd tussen initiatiefnemers, ondernemers, overheid en onderwijs. Deze bijeenkomsten worden MakeMayDay genoemd. Door het ter beschikking stellen van het netwerk van de 3O’s wordt het leggen van een waardevolle verbinding tussen deze verschillende partijen gestimuleerd en binnen MakeMayDay ook werkelijk gefaciliteerd. Op deze manier krijgen de initiatiefnemers handvatten geboden waarmee ze hun initiatief verder kunnen ontwikkelen.

De eerste MakeMayDay heeft plaatsgevonden op 13 oktober 2016. Een uitgebreider verslag over deze dag is hier te lezen.

ExPEERience

ExPEERience is de werkgroep binnen het SIN die er naar streeft om interdisciplinair samenwerken een plek te geven binnen alle opleidingen van Saxion. Zij organiseren en monitoren de samenwerking in interdisciplinaire teams gedurende een half jaar studie. Een interdisciplinair team betekent dat je gaat samenwerken met studenten, docenten en mensen uit het werkveld van -bij voorkeur- een andere discipline. Met dit team werk je aan een maatschappelijk of commercieel vraagstuk en zorg je ervoor dat door jouw inbreng het onderzoek of project van anderen kan worden versterkt. Teams worden gevormd op basis van de vraag uit de markt en het aanbod van geïnteresseerde partijen. Mocht je zelf een interessant thema willen aansnijden binnen je stage, project of afstudeeronderzoek en wil je dit doen samen met studenten van een andere opleiding, dan kan dat natuurlijk ook! Wij kunnen je in contact brengen met studenten van verschillende opleidingen en met interessante opdrachtgevers.

Klik hier voor meer informatie over ExPEERience I

Klik hier voor meer informatie over ExPEERience II