Portfolio

Het Innovatie Team onderneemt verschillende projecten en levert een bijdrage aan diverse samenwerkingsverbanden. Een overzicht van projecten, vragen en ideeën is te vinden op onze verzamel pagina Oons. Klik hier om een kijkje te nemen.

Hieronder is een kort portfolio te vinden van projecten die het SIT heeft ondernomen of waaraan het SIT heeft bijgedragen.

Innovationdinners:
Tijdens het Innovationdinner gaan we met Saxion collega's, studenten en vertegenwoordigers uit het werkveld op zoek naar innovatiekansen in Living Technology. We geven betekenis aan Living Technology aan de hand van multidisciplinaire casussen uit het werkveld. Centraal staat de ontmoeting en kennisuitwisseling met innovatieve collega's en studenten, van verschillende opleidingen en achtergronden. 
Innovationdinner 5 april 2016
Innovationdinner 19 januari 2016
Innovationdinner 6 oktober 2015
Innovationdinner 16 juni 2015
Innovationdinner 20 januari 2015
Innovationdinner 7 oktober 2014
Innovationdinner 17 juni 2014

Saxion Innovationday - The Education Rebelution:
De wereld om ons heen verandert, de technologische innovaties buitelen over elkaar heen, beroepen verdwijnen, beroepen ontstaan en vraagstukken worden complexer. Hoe vindt het onderwijs aansluiting bij deze maatschappelijke veranderingen? En hoe doen we dat in onze Saxion organisatie?

Het Saxion Innovatie Team merkt dat er binnen Saxion veel ideeën zijn en initiatieven lopen om het onderwijs te vernieuwen. Het SIT brengt deze vernieuwers bij elkaar om ideeën te delen, waardevolle connecties te maken en samen te werken aan onderwijsvernieuwing.
The Education Rebelution 23 februari 2016

Innovationdinner op maat:
Het Saxion Innovatie Team verzorgt ook Innovationdinners op maat. Hierbij wordt het concept van het Innovationdinner ingezet om een specifiek bedrijf of organisatie te helpen met een probleem of een vraagstuk. Binnen de Innovationdinners op maat staat multidisciplinairiteit, innovatie en kennisuitwisseling met die specifieke organisatie centraal.

Innovatie Estafette:
Samen met studenten van de minor Ondernemen is Marco naar de innovatie estafette geweest. De studenten hebben zich met name op de beursvloer laten inspireren om hun eigen idee verder te effectueren. Ook teamlid Guus was van de partij! Op de bijeenkomst is het SIT in contact gekomen met diverse innovaties die we gaan inzetten voor ondernemers en studenten.

In gesprek met bedenker B4 - Ecruizer

Jan Peter Eilander is kunstenaar en ideeëngenerator ineen. Hij zet zich onder andere samen met ESA in voor de ontwikkeling van bijzondere elektrische fietsen als duurzame vervanger van de auto. Om succesvol te worden, moet het wel een echt prettig alternatief zijn natuurlijk. Bekijk de stoere bikes waarin ruimtevaarttechnologie is verwerkt. Gaat deze e-cruiser de markt veroveren? Het Saxion Innovatie Team is in gesprek met de maker en uitvinder om er Saxion studenten bij te betrekken.

Twente de Baas

Voor de ‘Economische Motor Twente’, dachten met name ouderen na over de toekomst van Twente. Het SIT wilde ook graag jongeren vragen hoe zij hierover denken. Samen met Gerdien Looman van de RegioTwente, heeft SIT teamlid Marco het initiatief genomen om juist jongeren in beweging te brengen om na te denken over de toekomst van Twente. Een overview van het event, georganiseerd i.s.m. UT, ROC, Tubantia, Koss en Regio Twente is te vinden op YouTube.

Rockstart Answers

Het SIT heeft voor het Rockstart Answers evenement in Enschede diverse studenten aangedragen om hun start up te komen pitchen. Na een pitchtraining van de teamleden Marco en Léon mochten de studenten op een vroege ochtend hun start up pitchen, ook het SIT was deze ochtend van de partij. Een groep experts uit het bedrijfsleven was aanwezig om advies te geven aan de start ups. Na het geslaagde evenement gingen de studenten met een handvol nieuwe connecties, adviezen en ideeën naar huis.

Burgerparticipatie Noord-Oost Twente

Het SIT werkt samen met de overheid en ondernemers in een triple helix constructie ten behoeve van de gebiedsontwikkeling middels de participatiewet. Vanuit de samenleving zijn 13 projecten aangedragen die een bijdrage leveren aan een sterker Noord-Oost Twente. De overheid wil samen met ondernemers en het onderwijs (triple helix) deze participatieprojecten adopteren. Bas, Emmy en Léon zijn vanuit het SIT aangeschoven als vertegenwoordiging vanuit het onderwijs. Het SIT probeert met haar beschikbare middelen deze participatieprojecten verder vorm te geven.

En verder..

Verder denkt het SIT mee over: de camping van de toekomst, de leegstaande gebouwen van de rijksoverheid, het onderwijs van de toekomst, de vertaling van ontwikkelingen van het FabLab Enschede naar producten en bedrijvigheid, het programma van TEDxSaxionUniversity, invulling van de Saxion leveranciersdag en een evenement rondom innovatiehubs.