ExPEERience

Samenwerken in interdisciplinaire teams én je eigen afstudeeropdracht samenstellen? Dat kan!

In de zorg en maatschappij is veel aan het veranderen. Ouderen moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen en komen niet zomaar in aanmerking voor opvang in een verzorgingshuis. Doel is om zo de stijgende kosten een halt toe te roepen. De behoefte aan zorg en welzijn bij de thuiswonende ouderen is echter nog steeds groot en blijkt in de praktijk toch lastig in te vullen. Veel ouderen dreigen te vereenzamen, nu al de grootste ziekmaker in Nederland. Tegelijkertijd ontstaat bij de zorginstellingen leegstand en begint de exploitatie een probleem te worden. Verbouwen naar huurappartementen en aanleunwoningen met bijbehorende zorg en aanbrengen van voorzieningen in de wijk zouden een oplossing kunnen zijn. Maar wat is daarvoor nodig, hoe realiseer en financier je dat en hoe zet je het in de markt?

Daarom heeft De Vriezenhof het concept van de Wijkgerichte Aanpak ontwikkeld; een integrale aanpak waarbij professionals, afstudeerders, werkzoekenden en vrijwilligers samen met bewoners van een wijk, buurt of dorp aan de slag gaan om zorg en welzijn te leveren van hoge kwaliteit tegen aanvaardbare kosten. Deze aanpak wordt als eerste pilot uitgevoerd in Vriezenveen onder de naam VriezenFijn. De spil van het project wordt gevormd door het verzorgingshuis De Vriezenhof. Vanuit de Vriezenhof zullen de bewoners, de aanleuners en thuiswondende cliënten worden voorzien van zorg, welzijn en aanverwante diensten. Het uiteindelijke doel van de aanpak is dat in 2020 Vriezenveen het gelukkigste dorp van Twente is.
De innovatieve pilot VriezenFijn moet uiteindelijke een gevalideerd model opleveren dat in heel Nederland kan worden uitgerold. Op hoofdlijnen is de aanpak al uitgewerkt, maar er zal nog veel moeten worden ingevuld. Dat vereist onderzoek, creativiteit en kennis. En daar hebben we jou voor nodig. We gaan voor een interdisciplinaire en integrale aanpak.

Thema's die aan de orde komen zijn onder meer:

Zorg - Welzijn - Participatie - Jeugdzorg - Bouwkunde - Duurzaamheid - Veiligheid - Juridisch - Leefbaarheid - Logistiek & distributie - Financieel - Ondernemen - IT (beeldzorg, domotica, etc) - Organisatie & management - Consumentenonderzoek - Demografische analyse - Procesontwerp & procesoptimalisatie - Monitoring & effectmeting - Documentatie - Verslaglegging - Communicatie - Instructie & training - Facility Management - Gastvrijheid

*De werkgroep ExPEERience is een initiatief van het Saxion Innovatie Team. De werkgroep streeft ernaar interdisciplinair samenwerken een plek te geven binnen alle opleidingen van Saxion.

De Werkgroep exPEERience bestaat uit: Christa Barkel (HBS/SIT), Marike Lammers (Top Talent/SIT),
Janneke de Graaff (ACT), Sandra ter Weele (SBRM), Emmy Heerdink (FEM/SIT), Guus Vrauwdeunt (SIT) en Odyle Wentink (SIT)

Interesse om zelf als student deel te nemen aan ExPEERience? Stuur dan een mail naar innovatieteam@saxion.nl.