Multiply

Delen is vermenigvuldigen! Kom jij deel uitmaken van Multiply?

MKB-ers zijn elke dag druk met het runnen van hun bedrijf. De eeuwige spanning tussen het binnenhalen van opdrachten, het organiseren van werk en omgaan met de organisatie leidt vaak tot te weinig tijd en aandacht voor nieuwe dingen. Juist in deze continu veranderende maatschappij is inspringen op nieuwe ontwikkelingen noodzakelijk om mee te blijven veranderen. Om deze reden gaan Gemeente Enschede, Saxion, Rabobank Enschede-Haaksbergen en CeeCee samen met ondernemersorganisaties IKT, TKT en MKB Twente aan de slag om 1000 ondernemers te ondersteunen bij de opzet van een nieuw, innovatief en kansrijk businessplan.

Vanuit de visie “delen is vermenigvuldigen” is het SIT ontzettend gedreven om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Multiply. Binnen Multiply worden verbindingen gelegd tussen ondernemers en studenten om vanuit verschillende perspectieven tot creatieve business-concepten te komen. Dit doen zij door samen te werken, hun denkkracht te bundelen en door “out of the box” te denken.

Op 2 november 2016 vond de kick-off bijeenkomst van Multiply plaats. Tijdens deze bijeenkomst zijn 25 studenten van voornamelijk de opleiding Small Business en Retail Management gekoppeld aan 25 verschillende MKB-bedrijven, om samen een innovatief businessplan te bedenken. De studenten en bedrijven doorlopen een traject met elkaar dat tot eind januari zal duren. In dit traject worden zij begeleid door middel van workshops, coachingsmomenten en verschillende sparringssessies. Voor studenten is dit de uitgelezen kans om praktijkervaring op te doen binnen inspirerende MKB-bedrijven, om kansen voor zichzelf te creëren voor interessante vervolgopdrachten én om in de uitwerking van hun businessplan werkelijk van meerwaarde te zijn voor de ontwikkeling van een bedrijf.

Multiply begint klein, met 25 matches, met als uiteindelijk doel om 1000 studenten aan 1000 bedrijven te koppelen. Het doel hiervan is om het imago van Twente te versterken door zorg te dragen voor duurzame innovatie, om de economie van Twente te versterken en om jong talent vast te houden in de regio.

Durf jij de uitdaging aan te gaan om als student óf als bedrijf met elkaar samen te werken aan een innovatief businessplan? Of wil je meer weten over Multiply? Stuur dan een mail naar multiply@saxion.nl