Montessori nascholing

"In het kind schijnt een licht dat noch wij, noch de wereld hem kunnen schenken, maar dat door hemzelf ontstoken wordt."  
Dr. Maria Montessori (1907)

“Help mij het zelf te doen!”

Begin 1900 schrijft Maria Montessori haar eerste boek 'de Methode'. In 1948 wordt daar de ondertitel 'de ontdekking van het kind' aan toegevoegd. De methode wordt de leidraad voor een onderwijsmodel waarin opvoeding een nadrukkelijke rol speelt. Meer dan honderd jaar later, in de 21ste eeuw, is haar gedachtengoed over de hele wereld verspreid. Overal zie je montessorischolen voor primair en voorgezet onderwijs. Hoe kan dit? Hoe is het mogelijk dat haar visie levend blijft en bestand lijkt tegen alle veranderingen in de tijd? 
Lees verder >>

Nascholings- en professionaliseringsaanbod

Saxion biedt beginnende en ervaren leerkrachten een uitgebreid aanbod op het gebied van montessorinascholing. Denk bijvoorbeeld aan de montessoriopleiding, het professionaliseringstraject, de minor of de master. Zie het menu aan de linkerzijde voor meer informatie. 

Brochure montessori 2017-2018