Student schrijft een lijst

Studiekeuzecheck

Na je aanmelding krijg je een uitnodiging voor de studiekeuzecheck. Deze intake is verplicht voor alle vol- en deeltijd bacheloropleidingen (met uitzondering van deeltijdopleidingen met een werkplekeis). De intake bestaat uit drie onderdelen; een digitale vragenlijst, een intakegesprek en een persoonlijk advies na het gesprek.

Aanvragen

Na je aanmelding in Studielink krijg je een mail met informatie over de voorbereidende opdracht(en) en een link naar de test (assessment). Als je deze hebt afgerond, plan je zelf het intakegesprek in.

Studielink
Happiness is the key to succes

Het intakegesprek

Het is belangrijk dat je goed kunt uitleggen waarom je gemotiveerd bent voor de studie. Als voorbereiding op het gesprek moet je een test doen, een zogeheten assessment. Je kunt ook een verzoek krijgen om extra opdrachten te maken. Daarover lees je meer in de uitnodigingsmail. 

Studenten in overleg

Studiekeuzeadvies

Na afloop van jouw intakegesprek krijg je direct een persoonlijk advies. Daarna krijg je binnen tien werkdagen een mail met uitleg over het advies. 

Heb jij je voor 1 mei aangemeld in Studielink? Dan heeft een onvoldoende match geen gevolgen. Heb jij je na 1 mei aangemeld in Studielink? Dan mag je niet starten met de opleiding, wanneer je een negatief advies krijgt na de studiekeuzecheck. Je kunt je in dat geval vóór 15 augustus aanmelden voor een opleiding die beter bij je past. 

Student aan het bellen

Veelgestelde vragen

Studiekeuzecheck

Wat is het doel van de studiekeuzecheck bij Saxion?

Zowel de aankomende student als Saxion hebben baat bij minder tussentijds uitval en switchen van opleiding. Bij de studiekeuzecheck gaat het daarom primair om de ‘matching’: zowel de aankomende student als de opleiding bepalen of dit een opleiding is die voldoende past bij wat de student wil en kan.

Is de studiekeuzecheck bij Saxion verplicht?

Ja, met ingang van september 2013 is bij Saxion de studiekeuzecheck verplicht voor iedereen die een voltijd of deeltijd bachelor opleiding (m.u.v. deeltijdopleidingen met een werkplekeis) of Ad-programma wil gaan volgen en in het bezit is van een Nederlandse vooropleiding waarmee hij toelaatbaar is (of wordt na het eindexamen). 

Dit geldt niet voor opleidingen met een loting of aanvullende eisen. Deze studies mogen studenten vooraf selecteren en eventueel afwijzen. Hun intakeprocedure en aanmelddata wijken af van de overige niet-selecterende vol- en deeltijdstudies bij Saxion. Of dit bij de studie van jouw keuze het geval is, kun je per opleiding zien in de studiekiezer of op de webpagina van de opleiding die jij wilt volgen.

Intake

Hoe gaat de intake / studiekeuzecheck bij Saxion?

Kort na je aanmelding voor een opleiding in Studielink ontvang je van Saxion een uitnodiging per mail voor het maken van een assessment.  Kijk op de webpagina van je opleiding wanneer de eerste uitnodigingen verstuurd worden. Het assessment maak je thuis. De uitslag van het assessment zie je direct na het afronden. Via dezelfde website maak je een afspraak voor het intakegesprek bij de opleiding. Na afloop van het intakegesprek ontvang je mondeling het intakeadvies. Daarnaast ontvang je binnen 10 werkdagen het adviesformulier via je e-mail.

Is het intakegesprek individueel of in groepsverband?

Bij de meeste opleidingen word je uitgenodigd voor een individueel intakegesprek. Bij sommige opleidingen krijg je een groepsgesprek, soms gevolgd door een individueel intakegesprek. Hoe jouw opleiding dit heeft georganiseerd, lees je op de webpagina van je opleiding. Bij alle opleidingen die een groepsgesprek organiseren, is het mogelijk om in een individueel gesprek zaken toe te lichten die je liever niet in een groep wilt bespreken.

Mag ik mijn ouders meenemen?

Het is niet gebruikelijk je ouders mee te nemen. Mocht je vanwege een (functionele) beperking toch graag je ouders of een begeleider mee willen nemen, laat dit dan tevoren weten. Neem zo spoedig mogelijk contact op met de opleiding om je situatie te bespreken, zie contactgegevens op de webpagina van de opleiding.

Uitnodiging

Ik heb me aangemeld maar ik heb nog geen uitnodiging voor de intake / studiekeuzecheck gekregen.

De meeste opleidingen beginnen in maart/april met de intakes voor de septemberinstroom in datzelfde jaar. Neem eventueel contact op met je opleiding.

Ik ben uitgenodigd voor het intakegesprek en kan die dag niet. Wat nu?

De intake is bij Saxion verplicht. Dat betekent dat als je niet deelneemt aan het assessment, niet tijdig een intakegesprek inplant of niet aanwezig bent bij het intakegesprek, jij je recht op toelating verliest. Met een geldige reden is het mogelijk om je gesprek te verplaatsen. Geldige redenen zijn onder meer ziekte, schoolverplichting of bevalling. Vakantie of werk zijn geen geldige redenen. Neem zo spoedig mogelijk contact op met de opleiding om je situatie te bespreken, zie contactgegevens op de webpagina van de opleiding.

Ik heb mijn vakantie al gepland en kan daardoor niet bij het intakegesprek aanwezig zijn. Kan ik op een andere dag komen?

Meestal is het mogelijk om uit meerdere data of tijden te kiezen. Voor het verzetten van een intakegesprek zijn regels. Neem zo spoedig mogelijk contact op met de opleiding om je situatie te bespreken, zie contactgegevens op de webpagina van de opleiding.

Assessment

Ik kan het assessment niet openen. Wat nu?

Neem contact op met je opleiding.

Ik heb het assessment gemaakt maar kan geen afspraak inplannen.

Neem contact op met je opleiding. Het gemaakte assessment is in ieder geval al opgeslagen.

Mijn computer is gecrasht tijdens het maken van mijn assessment. Wat nu?

De vragen die beantwoord zijn, zijn opgeslagen. Je kunt op een andere computer opnieuw inloggen en verder gaan waar je gebleven bent.

Keuze al gemaakt

Ik heb mijn keuze al definitief gemaakt, moet ik toch de studiekeuzecheck doen?

Bij Saxion is deelname aan de Studiekeuzecheck (intake) voor iedereen verplicht. Bij een positief advies is de intake een bevestiging van een goede keuze. Maar misschien blijkt wel dat jouw interesses, motivatie en kwaliteiten beter passen bij een andere opleiding. Je hebt dan nog de mogelijkheid om je te heroriënteren.

Deeltijdopleiding

Ik heb mij aangemeld voor een deeltijdopleiding. Moet ik een intake doen?

Als de deeltijdopleiding geen numerus fixus (loting) heeft, aanvullende eisen of een werkplekeis stelt, dan is de intake verplicht.

Februari-instroom

Is een intake ook verplicht als ik in februari wil starten met een opleiding?

Ja. Voor aanmeldingen voor de februari-instroom geldt dezelfde procedure als voor aanmeldingen die binnenkomen na 1 mei. Dit betekent dat de opleiding een intake aanbiedt en je verplicht bent om daaraan deel te nemen. Krijg je naar aanleiding van de intake een negatief studiekeuzeadvies, dan kun je niet voor de betreffende opleiding worden ingeschreven.

Aanmelden voor/na 1 mei

Als ik mij voor 1 mei aanmeld voor drie opleidingen, moet ik dan drie keer een intake/studiekeuzecheck doen?

Ja, bij Saxion geldt dat je voor elke aanmelding een eigen, verplichte intake doet. De intake is niet bedoeld om je te oriënteren. Daarvoor kun je de Saxion open dagen, meeloopdagen of proeflessendagen bezoeken. Heb je je definitieve keuze gemaakt, vergeet je dan niet af te melden voor de andere opleidingen.

Krijg ik ook een intake als ik mij na 1 mei aanmeld voor het daaropvolgende studiejaar?

Ja. Echter als je je na 1 mei voor het eerst in Studielink voor een opleiding in het hoger onderwijs aanmeldt, verlies je, bij een negatief studiekeuzeadvies, het recht op toelating bij de Saxionopleiding van je keuze en kan je daar dus niet beginnen. Aanmelden bij Saxion kan tot uiterlijk 15 augustus.

Toelatingsonderzoek

Ik ga binnenkort 21+ toelatingsonderzoek doen bij Saxion. Krijg ik een uitnodiging voor een intake?

Je krijgt pas een uitnodiging voor een intake als je geslaagd bent voor het 21+ toelatingsonderzoek.

Ik ben gezakt voor mijn examen of 21+ toelatingsonderzoek. Kan ik een intake doen om toegelaten te worden?

Nee, helaas. Als je gezakt bent voor je examen of 21+ toelatingsonderzoek, voldoe je niet aan de wettelijke toelatingseisen van de opleiding en kun je je niet inschrijven. Annuleer je aanmelding(en) in Studielink. Zodra je wel wettelijk toelaatbaar bent, kun je je opnieuw voor een opleiding aanmelden en krijg je vanzelf een uitnodiging voor een intake.

Wanneer en hoe

Wanneer en hoe krijg ik advies van Saxion na de intake?

Tijdens het intakegesprek krijg je mondeling je advies te horen. Binnen een week na het gesprek ontvang je per e-mail je adviesformulier.

Negatief advies na intake/ studiekeuzecheck

Kan een opleiding mij weigeren bij een negatief advies?

Is je eerste aanmelding in Studielink voor of uiterlijk op 1 mei 2018, dan kun je bij een negatief advies na de studiekeuzecheck niet worden geweigerd. Is je eerste aanmelding na 1 mei 2018 én krijg je na de intake een negatief advies, dan laat de opleiding jou niet toe. Opleidingen met selectie of aanvullende eisen/nadere toelatingseisen zullen vaak ook een (soort) intake doen: deze opleidingen mogen wel afwijzen.

Wat kan ik doen na een negatief intake-advies?

Heb je je voor of uiterlijk op 1 mei voor het eerst aangemeld via Studielink voor een opleiding in het hoger onderwijs, dan kun je met de opleiding beginnen. We adviseren je wel om heel goed na te denken over je studiekeuze. Het negatieve advies krijg je niet voor niets. Vraag jezelf af in hoeverre het verstandig is om je aanmelding door te zetten of bespreek je mogelijkheden met een Saxion decaan. 

Als je je pas na 1 mei voor het eerst hebt aangemeld in Studielink, dan wordt je met een negatief advies niet toegelaten bij de opleiding van je keuze. Oriënteer je op andere opleidingen, een ander opleidingsniveau of de mogelijkheid om te werken. Een Saxion-decaan kan je hier eventueel in begeleiden.

Kan ik na mijn negatieve intake-advies een second opinion aanvragen?

Nee, dit kan niet. Je kunt wel contact opnemen met de opleiding of een Saxion-decaan.

Ik heb een intake gedaan voor een opleiding die in februari van start gaat. Mijn intake-advies is negatief. Mag ik nu toch beginnen?

Nee, een aanmelding voor een opleiding die in februari van start gaat wordt gezien als een aanmelding na 1 mei. Bij een negatief advies word je dus niet toegelaten.

Ik heb een negatief studieadvies gekregen. Kan ik bij een andere Saxion-opleiding weer een intake doen?

Ja. Als je je aanmeldt voor een andere opleiding ben je bij Saxion verplicht om opnieuw een studiekeuzecheck te doen. Meld je wel aan voor 15 augustus!

Studiesucces

Geeft een positief advies garantie op studiesucces?

Nee, een positief intakeadvies en je uiterste best doen, kunnen niet voorkomen dat je studie soms niet succesvol verloopt. Daar kunnen ook andere situaties invloed op hebben, denk aan ziekte, familieomstandigheden of een gewijzigde belangstelling van jouw kant. Je kunt dan ook geen rechten ontlenen aan een positief intakeadvies.

Lotingstudie

Ik ben uitgeloot en meld me daardoor na 1 mei aan voor een andere opleiding. Kan ik dan ook geweigerd worden bij een negatief advies?

Nee. Studenten die zijn uitgeloot kunnen bij een studiekeuzecheck voor een andere opleiding in hetzelfde studiejaar niet geweigerd worden.

Is Nederlands een aandachtspunt?

Heb jij na de intake gehoord dat Nederlands een aandachtspunt is? Dan kun je nu zelf al aan de slag!

De Taalwinkel is een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Universiteit van Amsterdam UvA). Deze samenwerking heeft geresulteerd in een zeer informatieve taalwebsite. Struin zelf door de verschillende onderwerpen, lees je in of bekijk de filmpjes.  

De HvA en de UvA hebben samen ook een zogenaamde MOOC (Massive Open Online Course) gemaakt, deze heet 'Beter schrijven in het hoger onderwijs'. Deze MOOC (online cursus) kun je gratis volgen, ook als je geen student van de HvA of UvA bent.

Op Cambiumned kun je jouw kennis over taalregels opfrissen, maar ook oefeningen maken. 

Functiebeperking

Hoe wordt er omgegaan met een functiebeperking?

Studenten die na aanmelding in Studielink in de aanmeldportal van Saxion aangeven dat ze een functiebeperking hebben, krijgen een uitnodiging voor een verplicht intakegesprek bij de opleiding en een uitnodiging voor een vrijwillig gesprek met een studentendecaan van Saxion. In het gesprek met de studentendecaan wordt besproken welke mogelijkheden en voorzieningen Saxion heeft om je te ondersteunen. Daarnaast krijg je dus een verplicht intakegesprek bij je opleiding. Hierin wordt uiteraard aandacht besteed aan jouw mogelijkheden en beperkingen.

Ik heb een functiebeperking die ik liever niet in een groepsintake bespreek. Kan ik een individueel intakegesprek krijgen?

Bij de meeste opleidingen is het intakegesprek standaard een individueel gesprek. Mocht jouw opleiding alleen groepsgesprekken aanbieden, neem dan contact op met de opleiding en vraag om een individueel gesprek. Vaak is zo’n gesprek (aanvullend op het groepsgesprek) wel mogelijk.

Meer informatie over studeren bij Saxion met een functiebeperking

Wil je meer informatie over studeren bij Saxion met een functiebeperking, kijk dan eens op onze pagina hierover.

Buitenlandse studenten

Ik woon in het buitenland, hoe kan ik de studiekeuzecheck doen?

Kom je uit Azië, Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao of Sint Maarten? Dan kun je de studiekeuzecheck doen zonder dat je daarvoor naar Saxion hoeft te komen. Na aanmelding krijg je van de opleiding meer informatie per mail over hoe jij jouw studiekeuzecheck kunt doen. Denk aan Facetime, Skype etc.

Kan ik de intake in het Duits doen?

Dat verschilt per opleiding en hangt af van de voertaal van het onderwijs. In principe is de voertaal binnen Saxion Nederlands en Engels.

Wat zijn de gevolgen van de verplichte Studiekeuzecheck

Bekijk het hier!