Student schrijft een lijst

Na je aanmelding krijg je een uitnodiging voor de studiekeuzecheck. Deze intake is verplicht voor alle vol- en deeltijd bacheloropleidingen (met uitzondering van opleidingen met loting, het onderzoek 'aanvullende eisen' of een zogenoemde werkplekeis). De intake bestaat uit drie onderdelen: een digitale vragenlijst, een intakegesprek en een studiekeuzecheck advies.

Aanvragen

Na je aanmelding in Studielink krijg je een mail met informatie over de studiekeuzecheck, een link naar de test (assessment) en eventuele extra opdrachten. Als je deze hebt afgerond, plan je zelf het intakegesprek in.

Studielink
Happiness is the key to succes

Het intakegesprek

Het is belangrijk dat je goed kunt uitleggen waarom je gemotiveerd bent voor de studie. Daarnaast bespreek je de resultaten van de test en de opdrachten. 

Studenten in overleg

Studiekeuzeadvies

Na afloop van jouw intakegesprek krijg je direct een persoonlijk advies. Daarnaast krijg je binnen tien werkdagen een mail met het advies en verdere toelichting.  Er zijn drie studiekeuzecheck-adviezen:

  • Goede match
  • Er zijn aandachtspunten, maar er is wel voldoende match
  • Onvoldoende match.

Heb jij je voor 1 mei aangemeld in Studielink? Dan heeft een onvoldoende match geen gevolgen. Heb jij je na 1 mei voor het eerst aangemeld in Studielink? Dan mag je niet starten met de opleiding, wanneer je een negatief advies krijgt na de studiekeuzecheck. Je kunt je in dat geval vóór 15 augustus aanmelden voor een opleiding die beter bij je past. 

De studiekeuzecheck is bij Saxion verplicht. Dat betekent dat je zonder intakeadvies geen recht op toelating hebt.

Student aan het bellen

Veelgestelde vragen

Studiekeuzecheck

Wat is het doel van de studiekeuzecheck bij Saxion?

Zowel de aankomende student als Saxion hebben baat bij minder tussentijds uitval en switchen van opleiding. Bij de studiekeuzecheck gaat het daarom vooral om de ‘matching’: zowel de aankomende student als de opleiding bepalen of dit een opleiding is die voldoende past bij wat de student wil en kan.

Is de studiekeuzecheck bij Saxion verplicht?

Ja, de studiekeuzecheck is verplicht voor iedereen die een bachelor opleiding of een Ad-programma gaat volgen. Uitgezonderd zijn de opleidingen met loting, het zogenaamde onderzoek  'aanvullende eisen' of een werkplekeis. Die opleidingen mogen studenten vooraf selecteren en eventueel afwijzen. Hun intakeprocedure en aanmelddata wijken af. 

Of jouw opleiding te maken heeft met de studiekeuzecheck of een andere vorm van intake, kun je per opleiding zien in de studiekiezer of op de webpagina van de opleiding die jij wilt volgen.

Intake

Hoe gaat de intake / studiekeuzecheck bij Saxion?

Kort na je aanmelding voor een opleiding in Studielink ontvang je van Saxion een uitnodiging voor het maken van een assessment.  Kijk op de webpagina van je opleiding wanneer de eerste uitnodigingen verstuurd worden. Het assessment maak je thuis. De uitslag van het assessment zie je direct na het afronden. Via dezelfde website maak je een afspraak voor het intakegesprek bij de opleiding. Tijdens het intakegesprek hoor je mondeling al je het intake-advies. Binnen 10 werkdagen ontvang je het intake-advies met een toelichting via je e-mail.

Is het intakegesprek individueel of in groepsverband?

Bij de meeste opleidingen word je uitgenodigd voor een individueel intakegesprek. Bij sommige opleidingen krijg je een groepsgesprek, soms gevolgd door een individueel intakegesprek. Hoe jouw opleiding dit heeft georganiseerd, lees je op de webpagina van je opleiding. Bij alle opleidingen die een groepsgesprek organiseren, is het mogelijk om in een individueel gesprek zaken toe te lichten die je liever niet in een groep wilt bespreken.
Studenten die meer dan 200 kilometer van de betreffende Saxion-locatie wonen, kunnen het intakegesprek via Skype doen. Neem in dat geval contact op met je opleiding.

Mag ik mijn ouders meenemen?

Het is niet gebruikelijk je ouders mee te nemen. Mocht je vanwege een (functionele) beperking toch graag je ouders of een begeleider mee willen nemen, laat dit dan tevoren weten. Neem zo spoedig mogelijk contact op met de opleiding om je situatie te bespreken, zie contactgegevens op de webpagina van de opleiding.

Uitnodiging

Ik heb me aangemeld maar ik heb nog geen uitnodiging gekregen.

De meeste opleidingen beginnen in maart/april met de intakes voor de septemberinstroom in datzelfde jaar. Neem eventueel contact op met je opleiding.

Ik ben uitgenodigd voor het intakegesprek en kan die dag niet. Wat nu?

De intake is bij Saxion verplicht. Dat betekent dat als je niet deelneemt aan het assessment, niet tijdig een intakegesprek inplant of niet aanwezig bent bij het intakegesprek, jij je recht op toelating verliest. Met een geldige reden is het mogelijk om je gesprek te verplaatsen. Geldige redenen zijn onder meer ziekte, schoolverplichting of bevalling. Vakantie of werk zijn geen geldige redenen. Neem zo spoedig mogelijk contact op met de opleiding om je situatie te bespreken, zie contactgegevens op de webpagina van de opleiding.

Ik heb mijn vakantie al gepland en kan daardoor niet bij het intakegesprek aanwezig zijn. Kan ik op een andere dag komen?

Meestal is het mogelijk om uit meerdere data of tijden te kiezen. Voor het verzetten van een intakegesprek zijn regels. Neem zo spoedig mogelijk contact op met de opleiding om je situatie te bespreken, zie contactgegevens op de webpagina van de opleiding.

Assessment

Ik kan het assessment niet openen. Wat nu?

Neem contact op met je opleiding.

Ik heb het assessment gemaakt maar kan geen afspraak inplannen.

Neem contact op met je opleiding. Het gemaakte assessment is in ieder geval al opgeslagen.

Mijn computer is gecrasht tijdens het maken van mijn assessment. Wat nu?

De vragen die beantwoord zijn, zijn opgeslagen. Je kunt op een andere computer opnieuw inloggen en verder gaan waar je gebleven bent.

Keuze al gemaakt

Ik heb mijn keuze al definitief gemaakt, moet ik toch de studiekeuzecheck doen?

Bij Saxion is deelname aan de studiekeuzecheck (intake) voor iedereen verplicht. Bij een positief advies is de intake een bevestiging van een goede keuze. Maar misschien blijkt wel dat jouw interesses, motivatie en kwaliteiten beter passen bij een andere opleiding. Je hebt dan nog de mogelijkheid om je te heroriënteren.

Deeltijdopleiding

Ik heb mij aangemeld voor een deeltijdopleiding. Moet ik een studiekeuzecheck doen?

Als de deeltijdopleiding geen numerus fixus (loting) heeft, aanvullende eisen of een werkplekeis stelt, dan is de studiekeuzecheck verplicht.

Februari-instroom

Is een intake ook verplicht als ik in februari wil starten met een opleiding?

Ja. Voor aanmeldingen voor de februari-instroom geldt dezelfde procedure als voor aanmeldingen die binnenkomen na 1 mei. Dit betekent dat de opleiding een intake aanbiedt en je verplicht bent om daaraan deel te nemen. Krijg je naar aanleiding van de intake een negatief studiekeuzeadvies, dan word je niet ingeschreven.

Aanmelden voor/na 1 mei

Als ik mij voor 1 mei aanmeld voor drie opleidingen, moet ik dan drie keer een intake/studiekeuzecheck doen?

Ja, bij Saxion doe je voor elke aanmelding een eigen, verplichte intake. De intake is niet bedoeld om je te oriënteren. Daarvoor kun je de open dagen, meeloopdagen of proeflessendagen bezoeken. Heb je je definitieve keuze gemaakt, vergeet je dan niet af te melden voor de andere opleidingen.

Krijg ik ook een studiekeuzecheck als ik mij na 1 mei aanmeld voor het daaropvolgende studiejaar?

Ja. Echter als je je na 1 mei voor het eerst in Studielink voor een opleiding in het hoger onderwijs aanmeldt en je hebt een negatief advies ontvangen, dan verlies je het recht op toelating bij de Saxionopleiding en kan je daar dus niet beginnen. Aanmelden bij een andere Saxion-opleiding kan tot uiterlijk 15 augustus.

Toelatingsonderzoek

Ik ga binnenkort 21+ toelatingsonderzoek doen bij Saxion. Krijg ik een uitnodiging voor een intake?

Je krijgt pas een uitnodiging voor een intake als je geslaagd bent voor het 21+ toelatingsonderzoek.

Ik ben gezakt voor mijn examen of 21+ toelatingsonderzoek. Kan ik een intake doen om toegelaten te worden?

Nee, helaas. Als je gezakt bent voor je examen of 21+ toelatingsonderzoek, voldoe je niet aan de wettelijke toelatingseisen van de opleiding en kun je je niet inschrijven. Annuleer je aanmelding(en) in Studielink. Zodra je wel wettelijk toelaatbaar bent, kun je je opnieuw voor een opleiding aanmelden en krijg je vanzelf een uitnodiging voor een intake.

Wanneer en hoe

Wanneer en hoe krijg ik advies van Saxion na de studiekeuzecheck?

Tijdens het intakegesprek krijg je mondeling je advies te horen. Binnen tien werkddagen na het gesprek ontvang je per e-mail je advies met een verdere toelichting.

Negatief advies na intake/ studiekeuzecheck

Kan een opleiding mij weigeren bij een negatief advies?

Is je eerste aanmelding in Studielink voor of uiterlijk op 1 mei 2019, dan kun je bij een negatief advies na de studiekeuzecheck niet worden geweigerd. Is je eerste aanmelding na 1 mei 2019 én krijg je na de intake een negatief advies, dan laat de opleiding jou niet toe. Opleidingen met selectie of aanvullende eisen/nadere toelatingseisen doen ook een (soort) intake: deze opleidingen mogen afwijzen.

Wat kan ik doen na een negatief advies?

Heb je je voor of uiterlijk op 1 mei voor het eerst aangemeld via Studielink voor een opleiding in het hoger onderwijs, dan kun je met de opleiding beginnen. We adviseren je wel om heel goed na te denken over je studiekeuze. Het negatieve advies krijg je niet voor niets. Vraag jezelf af in hoeverre het verstandig is om je aanmelding door te zetten of bespreek je mogelijkheden met een Saxion-decaan. 

Was je eerste aanmelding in Studielink na 1 mei? Dan ben je met een negatief advies niet toelaatbaar bij de opleiding van je keuze. Oriënteer je op andere opleidingen, een ander opleidingsniveau of de mogelijkheid om te werken. Een Saxion-decaan kan je hier eventueel in begeleiden.

Kan ik na mijn negatieve intake-advies een second opinion aanvragen?

Nee, dit kan niet. Je kunt wel contact opnemen met de opleiding of een Saxion-decaan.

Ik heb een intake gedaan voor een opleiding die in februari van start gaat. Mijn intake-advies is negatief. Mag ik nu toch beginnen?

Nee, een aanmelding voor een opleiding die in februari van start gaat wordt gezien als een aanmelding na 1 mei. Bij een negatief advies word je dus niet toegelaten.

Ik heb een negatief studieadvies gekregen. Kan ik bij een andere Saxion-opleiding weer een intake doen?

Ja. Houd er wel rekening mee dat je bij Saxion ook voor die andere opleiding een verplichte studiekeuzecheck moet doen. Meld je wel aan voor 15 augustus!

Studiesucces

Geeft een positief advies garantie op studiesucces?

Nee, een positief intakeadvies en je uiterste best doen, kunnen niet voorkomen dat je studie soms niet succesvol verloopt. Daar kunnen ook andere situaties invloed op hebben, denk aan ziekte, familieomstandigheden of een gewijzigde belangstelling van jouw kant. Je kunt dan ook geen rechten ontlenen aan een positief intakeadvies.

Lotingstudie

Ik ben uitgeloot en meld me daardoor na 1 mei aan voor een andere opleiding. Kan ik dan ook geweigerd worden bij een negatief studiekeuzecheck-advies?

Nee. Studenten die zijn uitgeloot kunnen bij een studiekeuzecheck voor een andere opleiding in hetzelfde studiejaar niet geweigerd worden.

Functiebeperking

Hoe wordt er omgegaan met een functiebeperking?

Studenten die na aanmelding in Studielink in de aanmeldportal van Saxion aangeven dat ze een functiebeperking hebben, krijgen een uitnodiging voor een verplichte studiekeuzecheck bij de opleiding en een uitnodiging voor een vrijwillig gesprek met een studentendecaan van Saxion. In het gesprek met de studentendecaan wordt besproken welke mogelijkheden en voorzieningen Saxion heeft om je te ondersteunen. Daarnaast krijg je als onderdeel van de studiekeuzecheck een intakegesprek bij je opleiding. Hierin wordt uiteraard aandacht besteed aan jouw mogelijkheden en beperkingen.

Ik heb een functiebeperking die ik liever niet in een groepsintake bespreek. Kan ik een individueel intakegesprek krijgen?

Bij de meeste opleidingen is het intakegesprek standaard een individueel gesprek. Mocht jouw opleiding alleen groepsgesprekken aanbieden, neem dan contact op met de opleiding en vraag om een individueel gesprek. Vaak is zo’n gesprek (aanvullend op het groepsgesprek) wel mogelijk.

Meer informatie over studeren bij Saxion met een functiebeperking

Wil je meer informatie over studeren bij Saxion met een functiebeperking, kijk dan eens op onze pagina hierover.

Buitenlandse studenten

Ik woon in het buitenland, hoe kan ik de studiekeuzecheck doen?

Een groot deel van de studiekeuzecheck vindt online plaats. Woon je verder dan 200 kilometer van de Saxion-locatie waar het intakegesprek plaatsvindt? Dan kun je vragen om het gesprek op een andere manier te laten plaatsvinden, denk aan Facetime, Skype etc. Sommige opleidingen bieden standaard deze mogelijkheid bij het maken van een afspraak. Is die mogelijkheid er niet? Vraag er dan naar bij de opleiding. 

Kan ik het intakegesprek in het Duits doen?

Dat verschilt per opleiding en hangt af van de voertaal van het onderwijs. In principe is de voertaal binnen Saxion Nederlands en Engels. Intakegesprekken voor Engelstalige opleidingen worden altijd in het Engels gedaan.

Wat zijn de gevolgen van de verplichte Studiekeuzecheck

Bekijk het hier!