Spaarvarkentje

Hoe betaal je collegegeld?

Voor onze hbo-opleidingen betaal je wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld is lager.

Je betaalt wettelijk collegegeld als je voldoet aan de eisen van het ministerie:

 1. Je hebt de Nederlandse nationaliteit of die van een ander EU-land, Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein of Suriname.
  én
 2. Je hebt niet eerder (na 1991) een diploma in het hoger onderwijs behaald.
  Let op: heb je tijdens het studiejaar niet meer de vereiste nationaliteit? Dan kan Saxion alsnog instellingscollegegeld in rekening brengen.

Vragen over de korting op het collegegeld

In studiejaar 2021-2022 is het wettelijk collegegeld € 1.084.

Als je het wettelijk collegegeld hebt betaald en je in februari 2023 of een andere maand afstudeert, ben je naar rato van het aantal ingeschreven maanden collegegeld verschuldigd, tenzij de beëindiging van de inschrijving met ingang van juli of augustus plaatsvindt. 

Tweedejaars studenten aan een lerarenopleiding betalen in studiejaar 2022-2023 de helft van het verlaagd wettelijk collegegeld: € 1.105.

Voor exacte bedragen voor jouw studie kijk in de 'Regeling Collegegelden (PDF)'.

Reguliere vragen

Ga je een bacheloropleiding, Associate degree (Ad) of masteropleiding doen?
Meer over collegegeldtarieven voor bachelors, Ad's en masters.

Bij Saxion betaal je het collegegeld door jaarlijks je machtiging voor het incasseren van het collegegeld via Studielink af te geven. Deze machtiging is één studiejaar geldig.

Meer informatie over het betalen van collegegeld

Indien je een betaling wilt voldoen vermeld dan altijd je studentnummer in de betaling.

 • Bachelor, Associate degree en Master:
  NL54 RABO 0129 6240 63, BIC RABONL2U
 • Saxion NEXT:              
  NL86 RABO 0314 5434 14, BIC RABONL2U
 • Internationale Studenten:   
  NL35 RABO 0377 7114 11, BIC RABONL2U

Heb je een eerste inschrijving bij een hogeschool of universiteit en betaal je wettelijk collegegeld? Dan kun je bij Saxion kosteloos een tweede inschrijving doen. Lever bij onze Studentregistratie dan een origineel Bewijs Betaald Collegegeld in van de hogeschool of universiteit waar je collegegeld betaalt.

Let op: voldoe je niet aan de voorwaarden? Dan betaal je voor je tweede inschrijving bij Saxion instellingscollegegeld.

Je betaalt in de volgende situaties ook wettelijk collegegeld:

 • Je hebt wel al een diploma aan een bekostigde instelling in Nederland, maar je volgt voor de eerste keer een opleiding op het gebied van onderwijs (bijvoorbeeld Pabo) of gezondheidszorg (bijvoorbeeld Verpleegkunde/Hbo V, Fysiotherapie of Logopedie).
 • Je bent een tweede opleiding gestart tijdens een eerste opleiding en je hebt deze ononderbroken gevolgd.