Spaarvarkentje

Hoe betaal je collegegeld?

Voor onze hbo-opleidingen betaal je wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld is lager.

Je betaalt wettelijk collegegeld als je voldoet aan de eisen van het ministerie:

 1. Je hebt de Nederlandse nationaliteit of die van een ander EU-land, Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein of Suriname.
  én
 2. Je hebt niet eerder (na 1991) een diploma in het hoger onderwijs behaald.
  Let op: heb je tijdens het studiejaar niet meer de vereiste nationaliteit? Dan kan Saxion alsnog instellingscollegegeld in rekening brengen.

Plannen kabinet korting collegegeld bekostigd hoger onderwijs

Iedereen die in het studiejaar 2021-2022 studeert, krijgt een korting op het collegegeld. De overheid heeft dat besloten vanuit het Nationaal Programma Onderwijs om studenten financiële ademruimte te geven in deze moeilijke coronatijd. Hieronder zien studenten in het hoger onderwijs wat dit voor hen betekent.

Vragen over de korting op het collegegeld

In studiejaar 2021-2022 is het wettelijk collegegeld € 1.084.

De korting van het wettelijk collegegeld geldt voor studiejaar 2021-2022.

Als je voor 31 augustus 2021 een hbo-diploma of een universitair masterdiploma haalt, krijg je€ 535 terug van DUO. Voorwaarde is dat je in het studiejaar 2019-2020 én in het studiejaar 2020-2021 minimaal 1 maand ingeschreven stond bij een opleiding in het bekostigd hoger onderwijs. 

Als je het wettelijk collegegeld hebt betaald (€ 1.084 in studiejaar 2021- 2022) en je in februari 2022 of een andere maand afstudeert, ben je naar rato van het aantal ingeschreven maanden collegegeld verschuldigd, tenzij de beëindiging van de inschrijving met ingang van juli of augustus plaatsvindt. 

Als je gedurende studiejaar 2021-2022 start met een vervolgopleiding in het hoger of wetenschappelijk onderwijs en het wettelijk collegegeld moet betalen, dan betaal je naar rato het bedrag voor de resterende maanden van studiejaar 2021-2022. Als je instellingscollegegeld moet betalen, dan bepaalt je hogeschool of universiteit welk bedrag je moet betalen. 

Eerstejaars studenten betalen in studiejaar 2021-2022 de helft van het verlaagd wettelijk collegegeld: € 542. 

Tweedejaars studenten aan een lerarenopleiding betalen in studiejaar 2021-2022 de helft van het verlaagd wettelijk collegegeld: € 542 

Internationale studenten (niet-EER-studenten) betalen instellingscollegegeld. Dat is minstens € 1.084 voor studiejaar 2021-2022. De hogeschool of universiteit bepaalt het tarief. Voor internationale EER-studenten gelden dezelfde regels als voor Nederlandse studenten. Dat betekent dat de instelling vaststelt welk type collegegeld (instellingscollegegeld of wettelijk collegegeld) deze student is verschuldigd en dat, afhankelijk van welk tarief geldt, een internationale EER-student aanspraak maakt op een korting. 

Studenten die deeltijd of duaal studeren, betalen in studiejaar 2021-2022 minimaal € 645 en maximaal € 1.084. De hogeschool of universiteit bepaalt het tarief. 

Saxion heeft besloten om voor alle bekostigde instellingscollegegelden een korting van € 1.084 te geven. Voor exacte bedragen voor jouw studie kijk in de regeling collegegelden.

Aangezien het Master Post initiële onderwijs van Saxion onder niet bekostigd onderwijs valt,  is dit niet meegenomen in de korting. Saxion heeft bepaald dat er geen korting wordt gegeven op het Post initiële onderwijs.

Saxion heeft bepaald dat er geen korting wordt gegeven aan de Saxion Next Tweedegraads lerarenopleidingen komend jaar.

Reguliere vragen

Ga je een bacheloropleiding, Associate degree (Ad) of masteropleiding doen?
Meer over collegegeldtarieven voor bachelors, Ad's en masters.

Bij Saxion betaal je het collegegeld door jaarlijks je machtiging voor het incasseren van het collegegeld via Studielink af te geven. Deze machtiging is één studiejaar geldig.

Meer informatie over het betalen van collegegeld

Indien je een betaling wilt voldoen vermeld dan altijd je studentnummer in de betaling.

 • Bachelor, Associate degree en Master:
  NL54 RABO 0129 6240 63, BIC RABONL2U
 • Saxion NEXT:              
  NL86 RABO 0314 5434 14, BIC RABONL2U
 • Internationale Studenten:   
  NL35 RABO 0377 7114 11, BIC RABONL2U

Vanaf studiejaar 2018-2019 wordt het wettelijk collegegeld voor eerstejaarsstudenten gehalveerd. Dit geldt als je voor het eerst begint met een bacheloropleiding of Associate degree opleiding.

Meer over de halvering van het collegegeld

Heb je een eerste inschrijving bij een hogeschool of universiteit en betaal je wettelijk collegegeld? Dan kun je bij Saxion kosteloos een tweede inschrijving doen. Lever bij onze Studentregistratie dan een origineel Bewijs Betaald Collegegeld in van de hogeschool of universiteit waar je collegegeld betaalt.

Let op: voldoe je niet aan de voorwaarden? Dan betaal je voor je tweede inschrijving bij Saxion instellingscollegegeld.

Heb je je diploma behaald? Dan zijn er twee situaties waarin je voor de tweede opleiding wettelijk collegegeld betaalt:

 1. Als je na het behalen van je diploma voor de eerste keer een opleiding doet op het gebied van onderwijs of zorg.
 2. Als je twee opleidingen tegelijkertijd doet. Na het halen van je eerste opleiding mag je de tweede opleiding afmaken tegen instellingscollegegeld. Dit instellingscollegegeld wordt gelijk gesteld aan het wettelijk collegegeld.

  Let op: je mag je inschrijving voor de tweede opleiding niet onderbreken.