Documentatie

Bewijs van inschrijving en betaald collegegeld

Voor verschillende instanties heb je een Bewijs van inschrijving of een Bewijs van betaald collegegeld nodig. Dat zijn officiële documenten met een stempel en een handtekening. Op zo’n bewijs staat de opleiding die je doet en in welk studiejaar je zit. Je kunt ze opvragen in het Nederlands, Engels en Duits.

Om een Bewijs van inschrijving of een Bewijs van betaald collegegeld te ontvangen moet je bij Saxion ingeschreven staan als student of cursist, of je bent oud-student van Saxion

Een Bewijs van inschrijving en een Bewijs betaald collegegeld zijn gratis.

Vraag hier Bewijs van inschrijving of je Bewijs van betaald collegegeld aan

Servicepoint

Je kunt een bewijs persoonlijk ophalen bij het Servicepoint. We kunnen je het ook mailen of per post opsturen. In alle gevallen hebben we je legitimatiebewijs nodig. Wil je het bewijs per post of mail hebben, dan moet je eerst via de mail een scan van je legitimatiebewijs opsturen. Je krijgt het bewijs binnen maximaal 5 werkdagen.