euro's

Collegegeld

Aan elke opleiding zijn kosten verbonden. De overheid stelt elk jaar het collegegeld vast voor de opleidingen. Voor 2022 - 2023 is het wettelijk collegegeld vastgesteld.

Studiejaar 2022 - 2023

Wettelijk collegegeld

Omschrijving tarief Bedrag per jaar Voor wie
Wettelijk collegegeld (voltijd, deeltijd en duaal) € 2.209 Studenten met een EU/EER nationaliteit, die niet eerder een graad in het hoger onderwijs hebben behaald (zie ook 'Uitzonderingen')

 

Eerstejaars* € 1.105 Eerstejaars betalen de helft; landelijke regeling
Tweedejaars Pabo voltijd en deeltijd € 1.105 Eerste- en tweedejaars Pabo-studenten betalen de helft 

Instellingscollegegeld

Omschrijving tarief Bedrag per jaar Voor wie
Instellingscollegegeld: graad behaald € 5.500 Studenten die eerder een graad in het hoger onderwijs hebben behaald (zie ook 'Uitzonderingen')
Uitgezonderd BK5 € 2.750   
Instellingscollegegeld: niet voldaan aan eisen nationaliteit € 7.800 Studenten met een niet EU/EER-nationaliteit
Instellingscollegegeld: vluchtelingenstudenten via UAF € 2.209 Studenten die zich inschrijven via de stichting voor vluchtelingenstudenten (UAF)

Meer over de hoogte van de tarieven instellingscollegegeld.

Uitzonderingen

Je betaalt in de volgende situaties ook wettelijk collegegeld:

  • Je hebt wel al een diploma aan een bekostigde instelling in Nederland, maar je volgt voor de eerste keer een opleiding op het gebied van onderwijs (bijvoorbeeld Pabo) of gezondheidszorg (bijvoorbeeld Verpleegkunde/Hbo V, Fysiotherapie of Logopedie).
  • Je bent een tweede opleiding gestart tijdens een eerste opleiding en je hebt deze ononderbroken gevolgd.

Tarieven particuliere opleidingen

Het collegegeld voor de particuliere opleidingen van Saxion Next wijkt af van het wettelijk collegegeld voor bekostigde opleidingen.


Instellingscollegegeld studiejaar 2022 - 2023

Voor deze masteropleidingen bij Saxion betaal je het instellingscollegegeld. De hoogte bepaalt Saxion.

Master Instellingscollegegeld per jaar
Master Musculoskeletaal

€ 6.695

Specifiek traject 2022-2023 € 2.840

Master Educational Leadership* € 7.750
Master Facility and Real Estate Management (voltijd) - 12 maanden € 10.800
Daarna € 2.500 evt verlenging
Master Facility and Real Estate Management (deeltijd) - 24 maanden 1e jaar € 7.175
2e jaar € 7.175
Daarna € 2.500
Master of Arts in Management 
(voltijd en deeltijd) i.s.m. Greenwich University

12 maanden (voltijd):
€ 12.850
24 maanden (deeltijd):
€ 12.850 totaal
€ 6.425 per jaar
Daarna € 2.500

Master of Business Administration 
(voltijd en deeltijd) i.s.m. Greenwich University
12 maanden (voltijd):
€ 12.850
24 maanden (deeltijd):
€ 12.850  | € 6,425 per jaar
Daarna € 2.500

Bekijk de Regeling Collegegelden 2022-2023

Download de PDF