Muntjes opgestapeld

Nieuwe studiefinanciering

Sinds 1 september 2015 geldt het leenstelsel. De studiefinanciering die je als hbo-student krijgt is daardoor een lening geworden. Het geleende bedrag moet je later terugbetalen. Wat betekent dit voor jou als je gaat studeren?

  • Stond je vóór 1 september 2015 ingeschreven voor een bachelor en heb je voor die opleiding studiefinanciering gekregen? Dan houd je de basisbeurs. Dat geldt ook als je een andere opleiding gaat doen of als je de opleiding onderbreekt.
  • Stond je vóór 1 september 2015 ingeschreven voor een master en heb je voor die opleiding studiefinanciering gekregen? Ook dan houd je gewoon de basisbeurs.
  • Kreeg je op of na 1 september 2015 voor het eerst studiefinanciering voor een bachelor of master? Dan val je onder het leenstelsel.

Volgde je op of na 1 september 2015 een masteropleiding? En had je nog recht op studiefinanciering? Dan krijg je na 1 september 2015 net zo lang studiefinanciering als waar nog je recht op hebt.

Ga je van een bachelor naar een tweejarige master? Dan krijg je een jaar langer week- of weekend-OV en een jaar langer aanvullende beurs. Haal je je masterdiploma? Dan wordt het extra jaar omgezet naar een gift. Je hoeft niet terug te betalen.

Onder het leenstelsel gelden dezelfde regels voor studenten met een beperking of chronische ziekte als onder het oude stelsel.

Als je onder het leenstelsel valt, heb je geen bijverdiengrens. Je kunt dus zoveel bijverdienen als je wilt zonder dat dit ten koste gaat van je lening.

Onder het leenstelsel moet je je studieschuld in 35 jaar aflossen. Ben je vóór 1 september 2015 gestart met een bachelor en ga je niet door met een master? Dan moet je je studieschuld in 15 jaar aflossen. Ben je na 1 september 2015 wel een master gaan doen? Dan mag je na afloop van die master zelf kiezen of je je studieschuld in 15 of 35 jaar aflost.

Meer informatie

Meer informatie over het leenstelsel vind je op de website van DUO. Op de site van het Nibud lees je meer over hoe je financieel kunt rondkomen als je gaat studeren.

Wil je een gesprek over jouw persoonlijke situatie? Maak dan een afspraak met een van onze studentendecanen via Servicepoint.