Nieuwe studiefinanciering

Met ingang van 1 september 2015 is de Wet studievoorschot hoger onderwijs in werking getreden. Wat betekent dit voor jou als student in het hoger onderwijs?

Beperkte cohortgarantie

• Was je vóór 1 september 2015 al ingeschreven voor een bacheloropleiding en heb je studiefinanciering gehad? Dan houd je het recht op basisbeurs voor de duur van de bacheloropleiding; je mag wel veranderen van studie of de studie onderbreken
• Was je vóór 1 september 2015 al ingeschreven voor een masteropleiding en heb je studiefinanciering gehad? Dan houd je het recht op basisbeurs voor de duur van de masteropleiding.
• Heb je op of na 1 september 2015 voor het eerst studiefinanciering voor een bacheloropleiding, dan val je onder het sociaal leenstelsel.  
• Start je op of na 1 september voor het eerst met een masteropleiding, dan val je voor deze masteropleiding onder het sociaal leenstelsel.

Meenemen resterende rechten van bachelor naar master

Start je op of na 1 september 2015 met een masteropleiding en heb je vóór 1 september 2015 al prestatiebeurs gehad voor een bacheloropleiding en nog wat prestatiebeurs over? Dan mag je deze rechten meenemen naar de premaster- of masteropleiding.

Extra rechten bij overstap van bachelor naar master

Bij overstap van een HBO-bachelor naar een tweejarige WO-master krijg je 12 maanden extra OV-reisrecht en 12 maanden extra aanvullende beurs (indien je daar op grond van het inkomen van je ouders recht op hebt). Dit betekent dat je in totaal voor het gehele traject van bachelor, premaster en master 72 maanden OV-reisrecht en 60 maanden recht op aanvullende beurs hebt. Het extra jaar wordt alleen een gift als je het getuigschrift voor de master haalt.

Handicap of chronische ziekte

Alle regelingen in de wet studiefinanciering die gelden voor studenten met een handicap of chronische ziekte blijven bestaan.

Bijverdiengrens vervalt

Vanaf het moment dat je onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering (het sociaal leenstelsel) valt vervalt de bijverdiengrens.

Aflossen studieschuld

Als je op of na 1 september 2015 voor het eerst studiefinanciering krijgt voor een bacheloropleiding, dan moet je een opgelopen studieschuld in 35 jaar aflossen. Als je vóór 1 september 2015 gestart bent met een bacheloropleiding met prestatiebeurs en je gaat na je bacheloropleiding niet door met een masteropleiding, dan moet je een eventueel opgelopen studieschuld in 15 jaar aflossen. Ga je na 1 september 2015 wel door met een master, dan mag je na afloop van de master kiezen of je een eventuele studieschuld onder het oude regime (dus binnen 15 jaar) of onder het nieuwe regime (binnen 35 jaar) aflost.

Meer informatie

Meer informatie over het sociaal leenstelsel kun je vinden op de website van DUO (button: 'De nieuwe studiefinanciering').

Als je gaat studeren verandert er veel op financieel gebied. Wat kost een studie eigenlijk? Hoeveel lenen is verstandig? Wordt het op kamers of thuis wonen? Op de site van het Nibud lees je meer hierover.

Wil je een gesprek over jouw persoonlijke situatie? Neem dan contact op met een studentendecaan van Saxion.

Meer informatie