Studiekeuzecheck

Voldoende match?

Zijn jij en Saxion een goede match?Het is voor jou én Saxion belangrijk dat je bewust kiest voor een opleiding die past bij jouw talenten, mogelijkheden en verwachtingen. Oriënteer je dus zo goed mogelijk op je studiekeuze. Dat maakt de kans dat je je studie succesvol afrondt, groter. Na aanmelding krijg je een uitnodiging voor een studiekeuzecheck in de vorm van een intake.

De intake bij Saxion is verplicht voor alle voltijd en deeltijd bacheloropleidingen (met uitzondering van deeltijdopleidingen met een werkplekeis) en bestaat uit drie onderdelen; een voorbereidende digitale vragenlijst, een intakegesprek en persoonlijk advies direct na het gesprek. Focus in het gesprek is: passen jij en de opleiding bij elkaar, wat is je motivatie, heb je het juiste beeld van de opleiding en van het werkveld waarvoor de studie opleidt?

Studies met aanvullende eisen of selectie – geen studiekeuzecheck

De verplichte studiekeuzecheck geldt niet voor studies met selectie of een onderzoek aanvullende eisen. Deze studies mogen studenten vooraf selecteren en eventueel afwijzen. Hun intakeprocedure en aanmelddata wijken af van de overige studies. Of dit bij voor jouw opleiding geldt, kun je terugvinden in de studiekiezer of op de webpagina van de opleiding die jij wilt volgen.

Individueel of groepsgesprek – wanneer?

Na je aanmelding in Studielink krijg je van Saxion een uitnodiging per mail voor je studiekeuzecheck. Wil jij in februari met je opleiding starten? Dan kun je vanaf 1 december een uitnodiging verwachten. Start je in september met je hbo opleiding? Dan gaan in het voorjaar de uitnodigingen de deur uit. Op de pagina van jouw opleiding staat meer informatie over de intake, zoals de procedure en precieze datum waarop je de uitnodiging kunt verwachten.

Bij de meeste opleidingen is het gesprek over je studiekeuze met een docent. Vaak is dat je toekomstig studieloopbaanbegeleider die alles over het eerste jaar weet. Sommige opleidingen organiseren een groepsgesprek dat wordt begeleid door een docent en ouderejaars studenten.

Bereid je intakegesprek goed voor. Het is belangrijk dat je goed onder woorden kunt brengen dát en hoe je gemotiveerd bent voor deze studie. Voorafgaand aan het gesprek maak je thuis het voorbereidend assessment en zie je na het afronden meteen je eigen resultaten. Soms wordt je gevraagd nog extra opdrachten te maken. Hoe dat voor jouw opleiding zit, lees je in de uitnodigingsmail.

Studiekeuzeadvies: drie smaken

Aan het eind van het intakegesprek krijg je direct een persoonlijk advies. Binnen 10 werkdagen volgt een mail waarin jouw advies schriftelijk wordt toegelicht door de docent waarmee jij een gesprek hebt gehad.
Je krijgt één van de volgende adviezen:

• Er lijkt een goede match tussen jou en de opleiding! Je hebt een beeld van de opleiding en het beroepenveld. Daarnaast ben je je ervan bewust dat je voldoende inspanning moet leveren om een succes van je opleiding te maken (advies A).

• Wij verwachten dat er extra inspanning van jou nodig is om deze studie succesvol te doorlopen. Wel zien we voldoende match tussen jou en de opleiding (advies B).

• Er lijkt onvoldoende match tussen jou en de opleiding om deze succesvol te doorlopen. We adviseren je dan ook niet te starten met deze opleiding, maar een andere opleidingskeuze te maken (adviezen C en D).

- Heb jij je uiterlijk 1 mei in Studielink aangemeld dan heeft een onvoldoende match advies geen gevolgen. Wel is het verstandig te heroverwegen of je wel starten wilt met deze opleiding. Een decaan van het Saxion StudieSuccesCentrum kan jou hierbij helpen.

- Als jij je ná 1 mei voor het eerst in Studielink hebt aangemeld én een onvoldoende match advies (D) krijgt, dan laten wij je niet toe bij die opleiding. Je kunt je tot uiterlijk 15 augustus aanmelden voor een (Saxion) opleiding die hopelijk beter bij je past. Meld je je aan voor de ‘februari-instroom, dan geldt dit altijd als aanmelding na 1 mei.

Voorwaarden

• Je hebt je aangemeld in Studielink voor een studie bij Saxion
• Je bent qua vooropleiding toelaatbaar en voldoet aan de inschrijfvoorwaarden van Saxion.

Kosten

De intake in het kader van de studiekeuzecheck is gratis. Opleidingen die mogen selecteren, kunnen wel kosten in rekening brengen.  

Aanvragen

Als jij je hebt aangemeld in Studielink krijg je vanzelf een mail van je opleiding met daarin informatie over de voorbereidende opdracht(en) en een link naar het assessment. Na het afronden van het assessment plan je zelf je intakegesprek in.

Meer informatie

 

FAQ Intake / studiekeuzecheck