Toelatingseisen

Om te kunnen studeren in het hoger onderwijs, moet je toelaatbaar zijn voor de opleiding van je keuze. Dit betekent dat je de juiste vooropleiding moet hebben om verder te kunnen gaan met je vervolgopleiding.

Voor alle opleidingen in het hoger onderwijs geldt als wettelijke vooropleidingseis het bezit van een diploma havo, vwo (met profielaanduiding) of mbo-niveau 4. Daarnaast zijn voor vooral veel technische en economische opleidingen nadere eisen gesteld aan het profiel of de profielvakken van havo of vwo.

Om te zien of je met jouw vooropleiding toelaatbaar bent voor de opleiding van je keuze, kijk je bij die opleiding onder 'Toelating'. De Studentregistratie van Saxion zal je toelaatbaarheid beoordelen aan de hand van de gegevens die je hebt ingevuld in Studielink. Indien je niet toelaatbaar bent, kun je eventueel een toelatingsonderzoek doen. Zie daarvoor de pagina Toelatingsonderzoeken.

>> Alles over de studiekeuzecheck die verplicht is voor alle aankomende studenten