Gezakt, wat nu?

Ben je gezakt en wil je toch alvast studeren? Dat kan! Havo- en vwo-leerlingen die dit jaar voor de eerste keer zijn gezakt voor hun examen kunnen de 'vavo-hoger onderwijs-route' (ook wel de gezaktenregeling genoemd) volgen. Deze alternatieve leerroute wordt aangeboden door Saxion en de ROC's van Twente en Aventus.

Wat houdt de vavo-ho route in?

Vavo staat voor Voortgezet Avond Volwassenen Onderwijs. Het vavo-ho traject is bedoeld voor leerlingen die de ambitie hebben om een hbo- of uiteindelijk een wo-opleiding te volgen, maar die voor één of twee vakken gezakt zijn. Deze ontbrekende certificaten voor je havo-/vwo-diploma (maximaal twee vakken) kun je bij het vavo van een de genoemde ROC's behalen. Tegelijk volg je programma-onderdelen bij de hbo-opleiding van je voorkeur bij een van de bovengenoemde hbo's. Daarmee kun je studiepunten behalen, waarmee je zelfs een (kleine) voorsprong op kunt bouwen voor de hbo-opleiding die je na het behalen van je diploma wilt gaan volgen. Ben je het havo of het vwo min of meer ontgroeid en ontbreekt het je aan de motivatie om nog een jaar lang alleen het havo/vwo-programma te volgen? Dan is het vavo-ho traject misschien iets voor jou!

Voorwaarden voor deelname aan het vavo-ho traject

Om deel te kunnen nemen aan dit traject, voldoe je minimaal aan de volgende voorwaarden:

 • Toelatingseisen schooljaar 2017-2018
 • Havo/vwo-leerlingen die 'net' gezakt zijn [in principe op 1 vak (of 1 vak + profielwerkstuk) en bij twee vakken onder bepaalde voorwaarden*] kunnen deelnemen aan het vavo-ho traject. Dit houdt in dat als men nog 1 vak (of 1 vak + profielwerkstuk) (2 vakken*) moet halen om te slagen men dit kan combineren met een (gedeelte van een) opleiding. Men volgt daarvoor bij het vavo altijd maximaal twee vakken waarbij slechts 1 vak (of 1 vak + profielwerkstuk) (2 vakken*) behaald hoeft te worden. De havo/vwo-vakken volgt de leerling op het vavo.
 • De leerling moet voldoen aan de wettelijke nadere vooropleidingseisen voor de gekozen opleiding en heeft binnen Saxion de
  status van cursist;
 • De leerling mag slechts 1 keer hebben deelgenomen aan een CE;
 • De leerling mag niet al in het bezit zijn van een havo-diploma;
 • De rekentoets moet met een 5 zijn afgesloten;
 • Er moet sprake zijn van een gefundeerde studiekeuze:
 • M.u.v. de opleidingen Forensisch Onderzoek en Academische Pabo (en eventueel andere opleidingen waar een decentrale selectie voor gaat gelden) doen op het moment van schrijven alle opleidingen van Saxion mee aan het vavo-ho traject. Daarnaast gelden voor de Pabo, Kunst en Techniek en het Hoger Hotelonderwijs (en eventueel andere opleidingen) speciale, aanvullende toelatingsvoorwaarden, die moeten zijn vervuld vóór aanmelding voor dit traject;
 • Deelnemers die na 1 jaar hun vo-diploma niet behaald hebben kunnen niet opnieuw worden ingeschreven in dit traject;
 • De decaan of schoolleiding geeft een positief advies (dit gebeurt door middel van het ondertekenen van het
  aanmeldingsformulier)
 • Je bent bereid hard te werken en je bent zeer gemotiveerd;
 • Je beschikt over een grote mate van zelfstandigheid en je kunt goed plannen;
 • Je bent bereid een jaar lang je bijbaantje en/of sport op een lager pitje te zetten.

(*) Waarbij minimaal 1 vak in de avonduren moet kunnen worden gevolgd. Dit kan niet bij het ROC Aventus.

Inspanningsverplichting
De deelnemende onderwijsinstellingen hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het programma, de inschrijving, de financiën en 
de begeleiding van jou (en eventueel je ouders) en de te behalen studiepunten. In alle gevallen vindt er een intakegesprek plaats.

Belangrijke punten 'Gezaktenregeling'

 • De kosten voor dit traject zijn afhankelijk van het type leerling dat je bent:
  • Categorie 1 leerlingen worden via de eigen middelbare school aan het Vavo uitbesteed en betalen voor schooljaar 2017-2018 € 2.006,00 cursusgeld aan Saxion.
  • Categorie 2 leerlingen zijn leerlingen die via particuliere deelname aan dit traject meedoen (als de vo-school niet wil
   uitbesteden maar wel een positief advies voor het traject geeft). Zij betalen ditzelfde bedrag plus een bedrag rechtstreeks aan het Vavo. 
  • Aan beide categorieën zijn wettelijke eisen verbonden; vraag bij je decaan tot welke categorie jij hoort. Voor beide categorieën blijft wel recht op kinderbijslag bestaan (tot de leeftijd van 18 jaar) en als je via je eigen middelbare
   school kunt worden uitbesteed heb je ook recht op tegemoetkoming scholieren en - ouders. Omdat je als cursist wordt ingeschreven, heb je GEEN recht op studielening of OV-jaarkaart.
 • De lessen voor de certificaten om het vwo/ havo-diploma te behalen worden verzorgd op een vestiging van het ROC in het
  Volwassenenonderwijs (vavo). Als je het traject bij Saxion in Deventer volgt, geldt dat de vavo lessen worden aangeboden bij het ROC Aventus (let op: hier zijn geen avondlessen!). Voor Saxion in Enschede werken we samen met het vavo van het Roc van Twente in Enschede.
 • Je wordt begeleid door studiebegeleiders van het ROC en door een mentor van een van de hogescholen. Je vorderingen
  worden besproken met de decaan van je oude middelbare school en worden ook teruggekoppeld naar je ouders.
 • De studiepunten die je behaalt aan de hogeschool kunnen bij inschrijving in het navolgende studiejaar bij dezelfde studie worden omgezet in vrijstellingspunten. Deze punten tellen mee voor de benodigde 60 ECTS voor het propedeutisch examen.
 • Op het onderwijs gevolgd aan de verschillende instellingen is het reglement van die bewuste instelling van toepassing.
 • Wanneer je gebruik wilt maken van deze regeling kun je je aanmelden via de decaan van je eigen school. Naast een positief advies van de decaan wordt door ons ook gekeken of het verantwoord is aan dit traject deel te nemen in verband met de
  verzwaring van de exameneisen, het gemiddelde CSE cijfer én het resultaat van de afgelegde rekentoets.

Meer informatie en aanmelding
Wil je meer informatie over de gezaktenregeling of wil je je aanmelden dan kun je terecht bij de decaan van je middelbare school. Je kunt je vragen ook stellen via de mail: vavoho.ssc@saxion.nl

Inschrijving voor het vavo-ho traject vindt jaarlijks plaats vanaf half juni (na de uitslagen van de landelijke examens) tot en met begin juli. Daarna worden geen aanmeldingen meer in behandeling genomen.

Belangrijk: Aanmelding voor dit traject gaat uitsluitend via een speciale intakeprocedure met eigen aanmeldingsformulier en niet via Studielink of de hbo-opleiding!