Bestuurskunde/Overheidsmanagement (voltijd)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieDeventer
Opleidingsduur4 jaar

Skyline stadHoe bestuur je eigenlijk een stad en hoe vergroten we bijvoorbeeld de leefbaarheid en sociale veiligheid in een wijk? In vier jaar tijd leer je bij Saxion Deventer antwoord te geven op deze vragen met de studie Bestuurskunde/Overheidsmanagement.

De opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement

De samenleving verandert snel: klimaatveranderingen, veranderingen op het gebied van veiligheid en werkgelegenheid zijn enkele voorbeelden van vele maatschappelijke vraagstukken die nieuwe oplossingen vergen. Bij deze bestuurskunde-opleiding leer je hoe je deze veranderende omgeving vormgeeft, plant en bestuurt. De theorie pas je vanaf het eerste jaar toe in de praktijk. In het tweede jaar ga je bij het Saxion stadsLAB aan de slag met onderzoeksopdrachten van overheden, bedrijven en het onderzoekslectoraat van Saxion. Deze opdrachten zijn altijd gebaseerd op actuele cases uit de praktijk. 

Wat leer je?

Bij de hbo-opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement leer je een vitale stedelijke samenleving besturen en vormgeven met andere professionals. Je kijkt vanuit diverse invalshoeken naar maatschappelijke en stedelijke vraagstukken. Je volgt vakken op het gebied van recht, politicologie, sociologie, beleidskunde en economie. Je weet aan het einde van colleges hoe je verschillende partijen bij elkaar brengt door samen te werken, te netwerken en helder te communiceren. Ook doe je onderzoek en schrijf je adviezen en beleidsplannen.

Je werkt in het eerste jaar samen met studenten van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling waardoor je breder leert kijken. Deze samenwerking helpt jou om tot nieuwe ideeën en oplossingen te komen voor bestuurlijke en stedelijke vraagstukken. Werkgevers vragen hier ook om. We leren je daarom van meet af aan samen te werken met mensen vanuit andere vakgebieden. 

Bestuurskunde/Overheidsmanagement in cijfers

Startmoment: september
Theorie: 55%
Praktijk en groepsopdrachten: 40%
Studieloopbaanbegeleiding: 5%

Deze opleiding is gekozen tot de beste opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement door Elsevier (2015) en de Keuzegids hbo 2016. De Keuzegids is een onafhankelijke consumentengids die de kwaliteit van alle opleidingen beoordeelt en vergelijkt. Lees meer over de Keuzegids hbo.

Als bestuurskundig professional sta je middenin de veranderende samenleving. Je hebt hart voor de publieke zaak en de stad in het bijzonder. Als verbinder van belangen adviseer je vanuit politiek, economisch, sociologisch en juridisch perspectief.

Beroepen voor bestuurskundigen

Als bestuurskundige ben je regisseur van de maatschappij en verbind je partijen zoals gebruikers, gemeente, woningcorporaties, adviesbureaus en zorginstellingen. Je brengt de belangen in beeld, maakt het gezamenlijke doel helder en brengt de juiste boodschap over. Zo zorg je ervoor dat het doel wordt behaald, het juiste beleid wordt gevormd en draag je bij aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving.

Na de studie Bestuurskunde/Overheidsmanagement kun je bijvoorbeeld aan de slag gaan als

 • beleidsadviseur bij een gemeente;
 • secretaris bij de Raad voor de Kinderbescherming;
 • projectcoördinator bij een vervoersbedrijf;
 • bedrijfsadviseur bij de Kamer van Koophandel;
 • consultant bij een adviesbureau;
 • of als zelfstandig (communicatie)adviseur.

Bij welke bedrijven kun je werken?

Je werkt vaak vanuit een advies-, beleids- en/of onderzoeksfunctie bijvoorbeeld bij overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties, welzijnsorganisaties, ziekenhuizen, adviesbureaus, woningbouwcorporaties of energiebedrijven.

Doorstuderen na de hbo-opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement?

Wil je doorstuderen na de hbo-opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement? Volg dan een speciaal hbo-wo-traject om na een jaar je mastertitel behalen aan de Universiteit Twente (UT). Door jarenlange intensieve samenwerking heeft de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement van Saxion samen met de UT een uniek en goed studietraject ontwikkeld. Dit traject garandeert een goede aansluiting op een wo-studie.  Toelatingseisen 2017/2018

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Economie
  Natuur en Gezondheid (NG)Economie
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Economie
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Economie
  Natuur en Gezondheid (NG)Economie
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Economie
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - toets Economie 

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Economie 

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Economie

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer:     088 - 019 3773
  - Enschede:    088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2018/2019

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2018-2019. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Economie
  Natuur en Gezondheid (NG)Economie
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Economie
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Economie
  Natuur en Gezondheid (NG)Economie
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Economie
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je bovenstaande vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - toets Economie 

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma's/certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO
  - het certificaat Profiel Educatief Startbekwaam  (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of
  - het certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Economie 

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2018, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek 
  - toets Economie

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die op www.saxion.nl wordt gepubliceerd. Na je aanmelding voor de opleiding krijg je hier  meer informatie over toegezonden, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

   Alexandra Bots, derdejaarsstudente Bestuurskunde/Overheidsmanagement

  Alexandra Bots, studente Bestuurskunde, Saxion"De studie bevalt me erg goed. In het eerste jaar kom je met veel verschillende typen mensen in aanraking, zowel docenten als studenten. Je krijgt les van docenten die zelf al veel ervaring in het werkveld hebben. Erg interessant! 

  Door de samenwerking met studenten van de opleidingen Ruimtelijke Ontwikkeling en Planologie en Stedenbouwkundig Ontwerpen in het eerste jaar leer je bovendien meer dan alleen Bestuurskunde."

  Je begint breed en studeert af als bestuurskundespecialist. In vier jaar tijd maak je kennis met alle facetten van het vak.

  Eerste jaar

  Je start met projecten van gemeentes, adviesbureaus en andere bedrijven samen met de studenten van Ruimtelijke Ontwikkeling. Je volgt vakken als sociologie, recht, beleidskunde, geografie, duurzaamheid en economie. Daarnaast doe je vaardigheden op zoals het schrijven van adviesrapporten en het omgaan met informatiesystemen en social media. Ook leer je goed te communiceren met diverse doelgroepen zoals wijkbewoners en weet je hoe je wethouders overtuigt van jouw resultaten. Je wordt breed opgeleid. Aan het einde van het eerste jaar weet je of je wilt verdiepen in Bestuurskunde, Ruimtelijke Ordening en Planologie, Stedenbouwkundig Ontwerpen of Klimaat en Management. De laatste drie studieroutes vallen onder de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling.

  De lessen van de eerste anderhalf jaar zijn in het Nederlands. Er worden wel Engelse boeken of teksten voorgeschreven of gebruikt.

  Vakken

  • Stadssociologie
  • Inleiding en recht
  • Bestuur en politiek
  • Stadsgeografie
  • Duurzame samenleving
  • Economie
  • Open data
  • Digitaal, schriftelijk en mondeling communiceren

  4 projecten

  • Smart
  • Leefbare wijk
  • Ondernemerschap
  • Global/local


  Tweede jaar

  Het tweede jaar staat in het teken van bestuurskundige thema’s als politicologie, economie, recht en sociologie. Je werkt twee dagen in de week aan opdrachten uit de praktijk. De tweede helft van het jaar is internationaal georiënteerd waarbij je lessen volgt in het Engels en internationale studenten ontmoet. Zo leer je hoe het bestuur in andere landen is georganiseerd en weet je welke invloed de wereld heeft op Nederland en andersom.

  Vakken

  • Projecten Saxion stadsLAB
  • Economie van het publieke belang
  • Politieke besluitvorming
  • Bestuurlijke organisaties
  • Publiek-private samenwerking

  2e semester internationaal:

  • Global & local economy
  • International law
  • Multilevel governance
  • European policy & politics

  Top Talent Programma

  Wil je verdieping op je studie of wil je verder studeren na het hbo? Vanaf het tweede studiejaar kun je in aanmerking komen voor het Saxion Top Talent Programma. Je krijgt er de kans om jouw talenten verder te ontwikkelen zodat je een eenvoudige en soepele overgang ervaart van hbo naar wo. Meer weten? Lees alle info over ons Top Talent Programma.  

  Derde en vierde jaar

  In het derde en vierde studiejaar loop je stage, volg je een minor en werk je aan je afstudeeronderzoek. Je specialiseert je bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, vitaliteit of de bereikbaarheid van steden en je volgt een blok onderwijs waarbij je je specialiseert op één van de volgende onderzoekslijnen:

  • Omgevingsstrategie en -management
  • Smart cities
  • Klimaatadaptatie en energietransitie
  • Inclusieve stad.

  Past deze studie bij jou? Meld je aan voor een meeloopdag of proeflessendag en stel al je vragen.

  Projecten

  Saxion StadsLAB werkt samen met studenten van University of Rwanda

  Saxion studenten gaan samen met studenten van de University of Rwanda en medewerkers van ontwerpbureau Studio Rosa werken aan de verbetering van sloppenwijken (slums) in Kigali, de hoofdstad van Rwanda.

  De Saxion studenten zitten in het tweede jaar Ruimtelijke Ordening, Stedenbouwkundig Ontwerpen en Bestuurskunde en worden gecoacht door studenten uit het Saxion Honours Programme Changing Cities. De Rwandese studenten lopen stage bij Urban Sustainability Rwanda, een organisatie opgezet door een afgestudeerde masterstudent van Saxion.

  De studenten gaan zich onder meer bezig houden met bereikbaarheid, afvalwater, stadslandbouw en sociale voorzieningen. Kigali is een sterk groeiende stad die inzet op verbetering van de leefkwaliteit van de hele stad. De uitdaging is het vinden van een goede balans tussen top down grootschalige planning en bottom up initiatieven. De deelnemende studenten van beide universiteiten zijn zeer gemotiveerd met dit project aan de slag gegaan.

   

   

   

   

  Is Bestuurskunde/Overheidsmanagement iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. Voor Bestuurskunde/Overheidsmanagement kan dat op twee manieren: door een proeflessendag of een meeloopdag.

  ProeflessendagStuderen voor saxion
  Tijdens de proeflessendag krijg je een aantal verschillende lessen met andere toekomstige studenten, waardoor je een goed beeld krijgt van je opleiding. Je proeft de sfeer op Saxion, maar je maakt ook kennis met de manier waarop docenten lesgeven. Vraag je je af wat je precies gaat leren of wat je moet weten voordat je aan de opleiding begint? Daar kom je achter tijdens een proeflessendag!

  Kies een proeflessendag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [PLD-PLACEHOLDER]

  Meeloopdag
  Tijdens een meeloopdag loop je mee met een eerstejaarsstudent en ervaar je hoe het is om Saxion student te zijn. Het verschil met een proeflessendag is dat je tijdens de meeloopdag bij echte lessen zit. Hierdoor zijn de lessen vaak al wat moeilijker, maar kom je er wel achter hoe een gewone dag op Saxion eruit ziet, wat de sfeer is in een klas en hoeveel huiswerk studenten moeten maken.

  Kies een Meeloopdag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Hulp nodig met kiezen?
  Wil je meedoen aan één van deze activiteiten, maar weet je niet welke het beste bij je past? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.