HBO-ICT

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieDeventer, Enschede
OpleidingsduurAlle richtingen binnen HBO-ICT duren 4 jaar

Kaarten bestellen voor een concert, studiefinanciering aanvragen of vergaderingen bijwonen vanuit huis: tegenwoordig zijn deze zaken online te regelen. Om deze dagelijkse handelingen soepel te laten verlopen, zijn ICT-specialisten nodig. Bij HBO-ICT van Saxion word je opgeleid tot een professional in de ICT-branche.

De opleiding HBO-ICT

ICT is overal en niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het brede vakgebied innoveert voortdurend, waardoor oplossingsgerichte specialisten met technische vaardigheden onmisbaar zijn. Gedurende de opleiding HBO-ICT word je opgeleid tot een ICT-professional, die weet wat gebruikers nodig hebben. Met jouw computer skills en sociale vaardigheden ben je een waardevolle medewerker voor vele bedrijven.

Animatie: Big data is een belangrijk onderwerp in de opleiding HBO-ICT

Wat leer je?

Het eerste half jaar is oriënterend. Je maakt kennis met de verschillende richtingen, waarna je kiest uit drie verschillende studieroutes om je te specialiseren:

 • Business

Een arts ontvangt meteen de status van zijn patiënten op zijn iPad, de pakketbezorger krijgt de meest optimale route via zijn app en schappen van een supermarkt worden continu bijgevuld via een automatisch bestelsysteem. Bij Business leer je hoe je ervoor zorgt dat mensen beter functioneren door de inzet van informatietechnologie. Aan het einde van deze studieroute weet je de juiste kennis van bedrijven en IT te koppelen aan de eindgebruiker.

 • IT Service Management

Je regelt de ICT-voorzieningen voor een energiebedrijf of zorgt voor de beste uitwijkmogelijkheid van computercentra bij calamiteiten. Bij IT Service Management (ITSM) word je opgeleid tot de ICT-specialist van de toekomst. Je leert hoe je hardware, software en netwerken het beste in kunt richten en focust daarbij op techniek én bedrijfsprocessen.

 • Software Engineering

HBO-ICT Saxion: met ICT maak je de toekomst!Contact leggen met potentiële werkgevers via LinkedIn, bankzaken regelen via een app of gebruik maken van een klantenpas in een winkel waarmee koopgedrag inzichtelijk wordt gemaakt. Dit zijn allemaal slimme toepassingen waar ingewikkelde softwaresystemen voor nodig zijn. Bij Software Engineering leer je om op creatieve en innovatieve manieren software te ontwikkelen voor bijvoorbeeld smartphones.

Zowel in Enschede als in Deventer worden de colleges in het Nederlands aangeboden. In Deventer kun je ook kiezen voor de Engelstalige variant Information and Communication Technology en zit je in een klas met internationale studenten.

HBO-ICT in cijfers

Startmoment: september
Theorie: 45%
Praktijk en groepsopdrachten: 50%
Studieloopbaanbegeleiding: 5%

Student HBO-ICT bij beeldschermopstelling, SaxionEenmaal afgestudeerd mag je de titel Bachelor of Science voeren en ben je een ICT-expert die precies weet hoe de nieuwste innovatieve technologieën werken en worden ingezet. De vraag naar ICT’ers is groot en daarom heb je volop mogelijkheden in het beroepenveld.

Beroepen voor ICT-professionals

Business

Als Business ICT’er ben je zeer geliefd bij bedrijven en organisaties: jij weet namelijk als geen ander wat zij nodig hebben om hun ICT optimaal in te richten. Je bent de bruggenbouwer die de verbinding legt tussen Business en IT en kunt aan de slag als:

 • software- of IT consultant bij een telecommunicatiebedrijf;
 • coördinator van informatievoorziening;
 • en business consultant bij een IT-bedrijf

IT Service Managers

Als IT Service Manager zit je gebakken: de vraag naar deze hoogopgeleide ICT’ers groeit elk jaar. Je kunt aan de slag bij (inter)nationale bedrijven die ervoor zorgen dat ICT-toepassingen precies zo zijn ingericht als vereist. Denk aan functies als:

 • ICT-beheerder bij de politie; 
 • ICT-securityspecialist bij een ziekenhuis; 
 • of als ICT-projectleider bij een hogeschool.

Software Engineering

Als Software Engineer kun je allerlei kanten op: zo is er de mogelijkheid om te werken bij softwarebedrijven en -organisaties in binnen- en buitenland. Of je begint zelf een bedrijf om jouw eigen idee te realiseren. Functies die aansluiten op deze studieroute zijn:

 • software engineer bij een softwarehuis; 
 • app- of webdeveloper bij een internetbedrijf; 
 • of als systeemarchitect bij de overheid.

Doorstuderen na je hbo-opleiding?

Heb je ambities om meer commercieel en procesmatig te gaan werken? Dan kun je kiezen uit de post-hbo opleiding BK5, waarmee je binnen één jaar een tweede hbo-diploma kunt behalen.   Toelatingseisen 2017/2018

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - niet van toepassing

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.

  Overige toelatingsbepalingen

  niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2018/2019

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2018-2019. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je bovenstaande vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma's/certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO
  - het certificaat Profiel Educatief Startbekwaam (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of
  - het certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - niet van toepassing

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2018, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek 

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die op www.saxion.nl wordt gepubliceerd. Na je aanmelding voor de opleiding krijg je hier meer informatie over toegezonden, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Studenten HBO-ICT aan het woord

   

  "Tijdens het eerste jaar heb ik kennis gemaakt met de drie studierichtingen van de opleiding HBO-ICT. Naarmate ik verder kwam, liet ik telkens één van de richtingen vallen. Elk kwartiel pas ik de nieuwe leerstof toe in een project en werk ik samen met andere studenten. Projecten vind ik leuk om te doen en je krijgt zelfs al te maken met een 'echte' opdrachtgever.

  Tonke | Tweedejaars studente HBO-ICT

   

  Waarom heb je gekozen voor de HBO-ICT-richting Software Engineering?
  "Ik vind het leuk om met computers te werken, zowel hard- als software. Ik vind het interessant om ermee te knutselen; kleine programma’s te schrijven. Steeds weer bekijken wat je ermee kunt. Je ziet dan dat je heel erg snel heel ver kunt komen. Een half jaar geleden wist ik nog niets van de programmeertaal Java en nu programmeer ik al dingen. Je merkt dat je zaken steeds sneller begrijpt."

  “Een half jaar geleden wist ik nog niets van de programmeertaal Java en nu programmeer ik al dingen.”

  Wat is het leukste vak dat je tot nu toe hebt gehad?
  "Het vak programmeren vind ik wel echt het leukste vak tot nu toe. Dat is toch wel waarom ik deze studie wil doen. Ik ben nu bezig met een (semi) mailsysteem te bouwen in Java. Niet zozeer voor gebruik, maar dat je begrijpt en weet hoe Java in elkaar zit. En dat je makkelijk objectgeoriënteerd kunt programmeren."

  Hoeveel tijd ben je gemiddeld kwijt met je studie?
  "Ik heb ongeveer 3 uur per dag colleges. Daarnaast ben ik 3 a 4 uur bezig met huiswerk of het samenwerken in projectgroepen."

  Heb je nog tips voor aankomende studenten?
  • "Leer je tijd goed organiseren. Plan goed en lever je werk op tijd in.
  • Ga op kamers! Dat zorgt voor een stukje onafhankelijkheid en zelfvertrouwen.
  • Handig om enige basisinformatie te hebben over computers. Wat doet een processor en wat een grafische kaart, dat soort voorbeelden. Dat scheelt veel tijd."

  Axel | Tweedejaars student Software Engineering

   

  Waarom heb je gekozen voor de HBO-ICT-richting Business?
  "Deze richting biedt een mooie combinatie van informatica, management en economie. Ik maak geen servers, software of hele databases. Je leert in theorie de basis wel, dus je hebt er wel wat verstand van. Maar daarentegen leer je binnen deze richting meer hoe je met klanten en op managementgebied communiceert. Je voert gewoon heel veel gesprekken en dat spreekt mij juist enorm aan."

  “Er heerst een goede en relaxte sfeer.’’

  Wat is het leukste project waar je tot nu toe aan gewerkt hebt?
  "De module 'Projectmatig werken', waarin we onderzoek moesten doen naar een bepaald onderdeel van ICT. Wij onderzoeken de kwaliteit van het hbo door middel van ICT, bv in welke mate gebruiken hbo-studenten een laptop, tablets of smartphones bij de studie en hebben ze daar gemak van? Of hoe ICT er binnen het hbo uit gaat zien over 10 jaar."

  Wat vind je van de sfeer van de opleiding?
  "Er heerst een goede en relaxte sfeer. Als je ergens tegenaan loopt kun je altijd terecht bij een ouderejaars of binnenlopen bij een docent. Dit contact verloopt prettig en informeel."

  Kenzie | Tweedejaars student Business IT

  Student HBO-ICT achter PC, SaxionJe start HBO-ICT breed en specialiseert je al na een half jaar. Met de keuzes die je maakt, vul jij jouw eigen studieloopbaan volledig in.

  Eerste en tweede jaar

  Bij de opleiding HBO-ICT ervaar je een brede start in het eerste half jaar. Je start met een oriëntatie binnen het brede ICT- beroep en maakt kennis met de verschillende richtingen die HBO-ICT biedt . Na een half jaar kies je uit een van onderstaande studierichtingen:

  • Business
   Je analyseert bedrijfsprocessen en adviseert over ICT-middelen die gebruikers nodig hebben. 
  • IT Service Management
   Je legt de basis op zowel technisch als organisatorisch vlak, zodat alle ICT goed functioneert. Je leert hardware, software en netwerken optimaal in te richten voor gebruikers, maar aandacht voor techniek en bedrijfsprocessen.
  • Software Engineering
   Je ontwerpt en ontwikkelt software, vanaf het idee tot de realisatie ervan. Je leert hoe je gegevens kunt opslaan, benaderen en koppelen om via internet of (mobiele) applicaties informatie bij gebruikers te krijgen.

  Je volgt hoor- en werkcolleges en werkt aan projecten. Ook ga je praktisch aan de slag met Windows, Linux of OS X of diverse mobile devices (Android en iOS). Daarnaast heb je de beschikking over netwerkapparatuur, speciale devices of sensoren voor ontwikkelaars en kun je gebruik maken van camera’s en andere opnameapparatuur.

  Top Talent Programma

  Vanaf het tweede studiejaar kun je in aanmerking komen voor het Saxion Top Talent Programma. Je krijgt er de kans om jouw talenten verder te ontwikkelen zodat je een eenvoudige en soepele overgang ervaart van hbo naar wo. Meer weten? Lees alle info op Top Talent Programma

  Derde en vierde jaar

  In het derde en vierde jaar specialiseer je je verder. Je werkt aan een stageopdracht bij een bedrijf dat je interessant lijkt, richt je op de toepassing van ICT in de toekomst en kiest uit diverse minors ter verdieping of verbreding (denk bij verbreding aan psychologie, fotografie of zelfs geschiedenis). Je sluit je studie af met een afstudeeropdracht / scriptie.

   

  Illustratie gegevensbeheer, HBO-ICTIs HBO-ICT iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding. Je kunt ook met studenten in contact komen via IntoSaxion.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. Voor HBO-ICT kan dat op drie manieren: door een proeflessendag, een meeloopdag of door mee te doen aan de studie try-out.

  Proeflessendag
  Tijdens een Proeflessendag bootsen we een lesdag na. Je volgt dan samen met andere studiekiezers representatieve vakken vanuit de verschillende studierichtingen Business IT, Software Engineering en IT Service Management. Natuurlijk praat je ook met docenten, ontdek je of de werkvormen je liggen en kom je erachter of de stof je interesseert. Deze kennismaking met de praktijk van de opleiding helpt je beslist bij je studiekeuze. Let op: het is de bedoeling dat je éérst een proeflessendag volgt en pas daarna een meeloopdag. De proeflessendag is de beste oriëntatie voordat we je kunnen laten meelopen met een huidige student. Op de proeflesdag doe je proeflessen uit iedere richting van ICT. Zo kun je dan kijken welke richting eventueel bij jou zou passen. Ook is er dan veel ruimte voor vragen aan docenten. Tijdens de meeloopdagen is dat niet het geval.

  Kies een proeflessendag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [PLD-PLACEHOLDER]

  Meeloopdag
  Nadat je een proeflessendag gevolgd heb kun je je opgeven voor een meeloopdag. Tijdens een meeloopdag loop je mee met een eerstejaarsstudent en ervaar je hoe het is om Saxion student te zijn. Het verschil met een proeflessendag is dat je tijdens de meeloopdag bij echte lessen zit. Hierdoor zijn de lessen vaak al wat moeilijker, maar kom je er wel achter hoe een gewone dag op Saxion eruit ziet, wat de sfeer is in een klas en hoeveel huiswerk studenten moeten maken.

  Kies een Meeloopdag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Studie try-out
  Als je in 5 havo of 6 vwo zit, en echt nog twijfels hebt over je studiekeuze, dan kun je er ook voor kiezen om mee te doen aan een studie try-out van HBO-ICT. Het verschil met een proeflessendag en meeloopdag is dat je 3 tot 4 middagen lessen krijgt. Je maakt bijvoorbeeld opdrachten en gaat op excursie naar het werkveld. Zo krijg je een steeds beter beeld van de opleiding en het beroep. Aan het einde weet je beter of je voor de opleiding kiest, of juist niet! Het is de bedoeling dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent, dus overleg altijd eerst met je decaan voor aanmelding.

  Meer weten en inschrijven voor Studie try-outs

  Aanmelden
  Na aanmelding krijg je automatisch een ontvangstbevestiging in je mailbox. Vervolgens een uitnodiging. Let op: we merken dat de mail vaak in je spambox terecht komt. Check dat dus even!

  Hulp nodig met kiezen?
  Wil je meedoen aan één van deze activiteiten, maar weet je niet welke het beste bij je past? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.

  Animatie Samenwerken bij HBO-ICT Saxion