Media, Informatie en Communicatie (voltijd)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieEnschede
Opleidingsduur4 jaar
Studierichtingstudierichting binnen de opleiding Creative Business

Als mediamaker van de toekomst signaleer je de laatste trends. Je bent op de hoogte van nieuwste mediavormen en zet deze effectief in. Daarbij combineer je inhoud met interactie en techniek. De creatieve verhalen die jij vertelt en verspreidt, raken de juiste snaren: deze komen over op de groep mensen die je wilt bereiken met het gewenste effect. 

De studierichting Media, Informatie en Communicatie

Media Informatie en CommunicatieBij Media, Informatie en Communicatie van Saxion in Enschede leer je goede keuzes maken in een steeds wisselend aanbod van (communicatie)middelen. Wanneer maak je gebruik van print, wat zijn de voordelen van social media en hoe produceer je een televisieprogramma dat perfect aansluit op de doelgroep? Jij weet na het afronden van de studie hoe je onderbouwde antwoorden geeft op deze vraagstukken.

Bij Saxion krijg je volop kansen om jezelf te ontwikkelen. Heb je de ambitie om internationaal aan de slag te gaan? Kies dan voor een stage, minor of je afstudeerstage in het buitenland. Saxion stimuleert je om letterlijk en figuurlijk over grenzen heen te kijken.

Wat leer je?

Bij Media, Informatie en Communicatie word je opgeleid tot allround mediaprofessional. Je leert begrijpen hoe je inhoud, interactiviteit en techniek koppelt om het verhaal aan de juiste mensen te vertellen. Tijdens deze studie ga je aan de slag met de creatie en productie van media(uitingen) en heb je toegang tot een studie met professionele apparatuur. Je stelt zelf jouw studieprogramma samen waarbij jouw kwaliteiten centraal staan, zodat je na vier jaar jouw droomfunctie kunt vervullen.

Media, Informatie en Communicatie in cijfers

Startmoment: september
Theorie: 40%
Praktijk en groepsopdrachten: 50%
Studieloopbaanbegeleiding: 10% 


Hoe schrijf je je in?

Door de nieuwe verdeling van alle economische opleidingen, is Media, Informatie en Communicatie een aparte studierichting binnen de overkoepelende opleiding Creative Business geworden. Je vindt Media, Informatie en Communicatie daarom in Studielink onder de opleidingsnaam Creative Business.

Meer informatie

Wil je graag meer informatie over de deze studierichting? Stuur dan een mailtje naar academiebureau.act@saxion.nl.

Blog Media Informatie en Communicatie

 

Na je afstuderen beschik je over de titel Bachelor of Media, Information and Communication. Je bent breed inzetbaar in de uitdagende mediabranche.

Beroepen voor allround mediaprofessionals

Vanwege de enorme ontwikkelingen in het medialandschap, moeten (media)organisaties hun communicatiekanalen anders inrichten om klanten te blijven bedienen. Nadat je de opleiding hebt afgerond, ben je bekend met de (on)mogelijkheden van alle media en weet je hoe je concepten maakt die bij de beoogde/gekozen doelgroep het juiste resultaat opleveren.

Het werkveld van een mediaspecialist is erg divers en er is een breed scala aan functies waarin je aan de slag kunt. Welke functie is mede afhankelijk van de specialisatie die je  hebt gekozen. Er zijn ook afgestudeerden die werken als freelancer of die een eigen bedrijf
opzetten.

Na de studie Media, Informatie en Communicatie kun je bijvoorbeeld aan de slag gaan als:

• programmaontwikkelaar;
• beeldredacteur;
• educatief (media) ontwerper;
• conceptontwikkelaar;
• mediamarketeer;
• communicatieadviseur;
• of als producer.

Je kunt ook werken als freelancer of een eigen bedrijf opzetten.

Bij welke bedrijven kun je werken?

Met de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan bij Media, Informatie en Communicatie, kun je aan het werk bij uiteenlopende bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan een radio- of televisieomroep of een communicatie-, tekst-, reclame- of marketingbureau. Maar je kunt er ook voor kiezen om je eigen blog of website te starten.

Doorstuderen na Media, Informatie en Communicatie?

De meeste studenten kiezen voor de master Communicatiewetenschappen.

   Toelatingseisen 2017/2018

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja, met Economie of Management & Organisatie
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Economie of Management & Organisatie
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Economie of Management & Organisatie
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja, met Economie of Management & Organisatie
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja, met Economie of Management & Organisatie
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Economie of Management & Organisatie
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - toets Economie of,
  - toets Management&Organisatie. 

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Economie of,
  - toets Management&Organisatie.

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Economie of,
  - toets Management&Organisatie 

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2018/2019

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2018-2019. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je bovenstaande vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - niet van toepassing
   

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma's/certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO
  - het certificaat Profiel Educatief Startbekwaam (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of
  - het certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - niet van toepassing

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2018, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek 

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die op www.saxion.nl wordt gepubliceerd. Na je aanmelding voor de opleiding krijg je hier meer informatie over toegezonden, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

   

  Eva Spijker regelde haar droomstage bij Cosmopolitan

  Eva Spijker, studente Media, Informatie & Communicatie, Saxion bij CosmopolitanToen Eva Spijker, studente Media, Informatie & Communicatie hoorde dat ze stage mocht lopen bij Cosmopolitan, was het een droom die uitkwam. “Als je eenmaal binnen bent, ben je binnen.” 

  Benieuwd hoe Eva binnen kwam en wat zij zoal doet bij Cosmopolitan: je leest het in dit artikel op Sax.nu
   

   

  Maud Bosch, afgestudeerd bij Media, Informatie en Communicatie en nu Digital Coördinator bij NPO Zapp

  Maud Bosch, afgestudeerd Media, Informatie en Communicatie, SaxionMaud Bosch is in 2016 afgestudeerd bij de opleiding Media, Informatie en Communicatie. Nu werkt zij als Digital Coördinator bij NPO Zapp.

  “Mijn opleiding was een mix van theorie en praktijk, maar toch vooral heel veel leren door te doen. Ik heb voor twee richtingen gekozen: Nieuws & Informatie en Mediaformats & Regie. Door die combinatie ben ik beland waar ik nu werk: op het Mediapark in Hilversum. Als Digital Coördinator bij NPO Zapp houd ik me vooral bezig met het operationeel houden van de site en de apps. Ik zorg ervoor dat de online uitingen werken en passen bij de doelgroep. Heel leuk om te doen.”

  “Wat ik vooral heb meegenomen uit mijn studie is een kritische houding. Wij moesten bijvoorbeeld altijd feiten checken en onze bronnen onderzoeken. Deed je dat niet, dan kreeg je geen 5 maar echt gewoon een 1. Daar heb ik veel van geleerd en ook van het creatieve denken. Als je out of the box denkt, kom je vaak tot mooie ideeën.”

  “Het eerste jaar van de studie vond ik best zwaar. Je moet je propedeuse halen en dat kan best wat druk opleveren. Het is niet erg dat je iets niet haalt, daar hoef je zeker niet van te schrikken. Ik zag het ook om me heen, medestudenten die het even moeilijk hadden, maar wel zijn doorgegaan. Zij zijn ook allemaal afgestudeerd.”

   

   

  Lin Kiekebosch, studente  Media, Informatie en Communicatie studeert af in Australië

  Lin Kiekebosch, student Media, Informatie en Communicatie, SaxionLin Kiekebosch ging voor haar afstudeeropdracht naar Australië. Daar raakte zij, naar eigen zeggen, ineens supergemotiveerd om met haar afstuderen bezig te gaan. "Ik stelde deadlines voor mezelf: eerst dit af, dan pas mag ik naar het stand! Dat werkte perfect!" Verder merkte Lin dat ze in Australië "geen verstand hebben van marketing" en dat "we in Nederland tamelijk goed zijn opgeleid."

   

  Lees het complete interview met Lin Kiekebosch in Sax Magazine van juni 2016

   

   

   

  Nathalie de Vries en Stephanie Bouhuis, 4ejaars MIC, lanceren enquêtewebsite: ‘respons vinden wordt makkie’

  Screenshot website Studentenenquetes.nl“We weten allemaal hoe moeilijk het is respondenten te vinden voor studie-enquêtes”, zegt Nathalie de Vries, vierdejaarsstudent Media, Informatie en Communicatie. In twaalf weken bouwde ze samen met projectpartner Stephanie Bouhuis studentenenquetes.nl, waarmee “respondenten vinden een makkie moet zijn.”

  Gratis en snel respondenten vinden klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar Nathalie weet “uit eigen ervaring” dat studenten behoefte hebben aan een enquêtesite waar alles bij elkaar komt. “Op Facebook zie je vaak verzoeken van mensen die respondenten zoeken, maar niemand heeft zin om die enquêtes in te vullen. Wij willen met studentenenquetes.nl onderzoekers en respondenten bij elkaar brengen.”

  Studenten kunnen hun enquêtes insturen. Iedereen die plaatst, wordt gevraagd om drie andere enquêtes in te vullen, maar zit nergens aan vast. Nathalie: “Je bent daar vrij in de keuze of je anderen helpt met hun onderzoek. Wij geloven ontzettend in ‘voor wat hoort wat’ en het goede van de mens. Maar alles wat we binnenkrijgen, wordt sowieso geplaatst.”

  “Of mensen daadwerkelijk drie enquêtes invullen, gaan we niet controleren. We hopen natuurlijk dat studenten daartoe bereid zijn. De meesten weten hoe moeilijk het is om respondenten te krijgen en het is een kleine moeite. Als iedereen dat doet is de kans ook groter dat je eigen enquête wordt ingevuld. Het is de bedoeling dat er meer wordt ingevuld dan er geplaats wordt,” grapt ze.

  De site heeft een schoolse uitstraling en omdat het concept simpel is, een “voor de hand liggende naam.” Nathalie: “Enquêteren is voor studenten een must. Daarom verwachten we straks veel webverkeer, maar we beginnen pas net. De site moet zichzelf bewijzen.”

  Nathalie en Stephanie verdienen zelf niks aan hun onderneming, maar nobel vinden ze zichzelf niet. “Geld verdienen is niet onze bedoeling. De site is advertentievrij.”

  De komende jaren richten de MIC’ers zich op updates en onderhoud van hun enquêtesite. Nathalie: “Dat is weinig werk, en omdat we er veel studenten mee helpen, maken we er een langetermijnproject van.“

  Bron: Sax.nu (03-06-2016)

   

  Studenten maken eigen radioprogramma

  Studenten Media, Informatie en Communicatie in de radio-studio van Enschede FMStudenten Media, Informatie en Communicatie hebben als studieopdracht hun eigen radioprogramma gemaakt voor Enschede FM. Ze moeten de uitzendingen van A tot Z de uitzendingen zelf produceren, waarbij ze rekening moesten houden met actuele gebeurtenissen in en rond Enschede. Zo waren er onder meer reportages te horen over de leegstand van winkels in het centrum, het beperkte aanbod van boerka’s bij de Primark en H&M en ‘Komt de koffieketen Starbucks naar Enschede?’ Daarnaast waren er items over lifestyle en uitgaan. Een deel van de onderwerpen werd vooraf opgenomen, een ander deel deden de studenten live tijdens de radio-uitzending.

   

   

   


   

   

  Na het leggen van een brede (creatieve) basis, ga je je specialiseren. Je gaat zowel theoretisch als praktisch aan het werk.

  Eerste en tweede jaar

  In het eerste anderhalf jaar leg je een brede basis voor de rest van je studie. Met een grote variatie aan vakken leer je alle geheimen van de mediawereld kennen. Denk hierbij aan vakken als schrijven, journalistiek en visualisatie. Maar ook aan webtechnologie,  marketing en mediapsychologie. Ook werk je aan diverse projecten, zoals het bedenken van een concept voor een educatief product en het onderzoeken, ontwerpen en maken van een online communicatieboodschap voor een specifieke doelgroep.

  In de tweede helft van het tweede jaar ga je je specialiseren. Je kiest uit een van de volgende vier specialisaties

  • Educatieve mediaconcepten: educatieve conceptontwikkeling, mediawijsheid, storytelling
  • Mediaformats en regie: beeldtaal, formatontwikkeling, storytelling
  • Creatieve marketing en concepten: conceptontwikkeling, marketingcommunicatie, storytelling
  • Journalistiek en voorlichting: journalistiek, voorlichting, storytelling

  Top Talent Programma

  Vanaf het tweede studiejaar kun je in aanmerking komen voor het Saxion Top Talent Programma. Je krijgt er de kans om jouw talenten verder te ontwikkelen zodat je een eenvoudige en soepele overgang ervaart van hbo naar wo. Meer weten? Lees alle info op Top Talent Programma.

  Derde en vierde jaar

  In het derde jaar van je opleiding loop je stage bij een bedrijf naar keuze, dat aansluit op jouw specialisatie. Denk bijvoorbeeld aan NOS op 3, Tubantia, RTL of LINDA. In de tweede helft van dat jaar volg je een minor.

  Het laatste jaar van je opleiding staat in het teken van het afstuderen. Je begint het jaar met het opstellen van een afstudeerplan, waarin je keuzes maakt om jouw einddoel te realiseren: jouw persoonlijke droombaan. Je specialiseert je nog verder in een van de afstudeerrichtingen en voert een praktijkonderzoek uit. Vervolgens begin je aan je afstudeerperiode en bewijst dat je klaar bent voor het werkveld.

   

  Is Media, Informatie en Communicatie iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding. Je kunt ook in contact komen met studenten via IntoSaxion.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. Voor Media, Informatie en Communicatie kun je een proeflessendag volgen. Meeloopdagen en Study try-outs biedt de studierichting Media, Informatie en Communicatie niet aan.

  Proeflessendag
  Bij de Proeflessendagen van de studierichting Media, Informatie en Communicatie bootsen we een lesdag na. Je volgt representatieve vakken zoals Communicatie, Vormgeving, Marketing en Psychologie.

  Kies een proeflessendag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [PLD-PLACEHOLDER]

  Aanmelden
  Na aanmelding krijg je automatisch een ontvangstbevestiging in je mailbox. Vervolgens een uitnodiging. Let op: we merken dat de mail vaak in je spambox terecht komt. Check dat dus even!

  Hulp nodig met kiezen?
  Wil je meedoen aan één van deze activiteiten, maar weet je niet welke het beste bij je past? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.

  Check de MIC blog!