Opleiding tot Fysiotherapeut (voltijd)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieEnschede
Opleidingsduur4 jaar

Bij fysiotherapie draait alles om bewegen. Wat beweegt jou?

Als student fysiotherapie moet je alles weten over ons bewegingsapparaat, het lichaam. De patiënten die bij een fysiotherapeut komen, zijn vaak mensen die moeite hebben met bewegen, op welke manier dan ook. Om een patiënt effectief te kunnen behandelen, moet een fysiotherapeut zelf een goede motoriek hebben waar zowel kracht als souplesse voor nodig is. 

Praktijklessen

Je begrijpt dus dat je veel bezig bent tijdens je opleiding fysiotherapie. Natuurlijk met de theorie, maar vooral heel veel met oefenen. Dat kan het beste fysiek, dus op een ander! Door elkaars patiënt te spelen, help je elkaar en jezelf. Sta er daarom niet raar van te kijken wanneer je tijdens sommige praktijklessen in je ondergoed loopt.Saxion afstudeerprijs 2016 - Sarah Kerklaan

Beschik jij over:

 • goede sociale vaardigheden;
 • een goede motoriek;
 • en een gezonde dosis doorzettingsvermogen?

En ben jij:

 • flexibel;
 • stressbestendig;
 • en gericht op samenwerken?

Dan beschik jij over een goede basis om fysiotherapeut te kunnen worden!
 

Fysiotherapie in cijfers:
Startdatum:
Theorie:
Praktijk en groepsopdrachten:
Studieloopbaanbegeleiding:
september
40%
50%
10%

Fysiotherapie is een veelzijdig en boeiend beroep voor mensen die veel in huis hebben! Als fysiotherapeut ben je hulpverlener, manager en beroepsontwikkelaar. Je stelt diagnoses, maakt behandelplannen en begeleidt patiënten. Je krijgt te maken met patiënten die moeite hebben met bewegen. Niet alleen jonge, gezonde mensen met sportblessures, maar ook ouderen en chronisch zieken. Door middel van bij- en nascholing blijf je jezelf ontwikkelen binnen het domein gezondheidszorg.

Het werkterrein van de fysiotherapeut is breed en je kunt dan ook binnen verschillende organisaties aan de slag, zoals: verpleeg- of verzorgingstehuis, ziekenhuis, revalidatiecentrum, sportclub, een eigen praktijk, de arbodienst of ga aan de slag in het buitenland.

Fysiotherapie & onderzoek: een goede combinatie

Dat fysiotherapeuten niet alleen in een praktijk werken, bewijst Sarah Kerklaan. Zij deed een werkbelastingonderzoek bij de Twentse Kabel Fabriek en onderzocht de fysieke en psychosociale risicofactoren bij medewerkers. Met dit onderzoek won zij de Saxion Afstudeerprijs 2016

Meer weten? Check het filmpje:  Toelatingseisen 2017/2018

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

   

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - niet van toepassing

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands 
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2018/2019

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

   

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2018-2019. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je bovenstaande vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma's/certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO
  - het certificaat Profiel Educatief Startbekwaam (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of
  - het certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - niet van toepassing

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2018, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands 
  - capaciteitenonderzoek 

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die op www.saxion.nl wordt gepubliceerd. Na je aanmelding voor de opleiding krijg je hier meer informatie over toegezonden, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

   

  Marlies | Student 3e jaar

  Marlies''Al vanaf het eerste jaar van de opleiding loop je stage en kom je in contact met verschillende type mensen. Zo ontdek je wat het beste bij jou past.''

  ''Als ik naar mijn klas kijk, zie ik allemaal verschillende mensen die allemaal één ding gemeen hebben: over een tijdje werkt iedereen als fysiotherapeut. Fysiotherapie vind ik een mooi vak. Het is divers is en je kunt er alle kanten mee op. Zo zijn er klasgenoten die zich specifiek willen richten op ouderen, terwijl anderen met sporters willen werken, een eigen praktijk willen starten of de opleiding zien als een opstapje voor verdere carrière in de gezondheidszorg. En ik? Ik wil mij gaan focussen op het vakgebied revalidatie.

  Al vanaf het eerste jaar van de opleiding loop je stage en kom je in contact met verschillende type mensen. Zo ontdek je wat het beste bij jou past. Mijn stages waren leerzaam en erg leuk. Ik liep mijn eerste stage bij een fysiotherapiepraktijk in Enschede. Daar leerde ik onder andere om een schouderonderzoek te doen bij een echte patiënt. Dat vond ik best spannend!

  Werken met neurologische patiënten vind ik erg interessant. Daarom volg ik momenteel de minor Neurorevalidatie, die gaat over revalidatie bij patiënten met niet-aangeboren hersenletsel. Neurologische patiënten kunnen zich namelijk heel verschillend uiten. Samen met de patiënt en een team van artsen, logopedisten, ergotherapeuten en psychologen kun je er voor zorgen dat een patiënt weer een plekje krijgt in de maatschappij.''

   

  Marit Bonte | Student 3e jaar

  Foto Marit Bonte''Vooral de vaardigheidslessen zijn erg interessant, waarin je leert waar in het lichaam alle spieren lopen.'' 

  "In de tweede klas van de middelbare school wist ik al dat ik fysiotherapie wilde gaan studeren. Ik was dan ook super blij dat ik werd ingeloot. Ik zit nu het in 3e jaar van de opleiding fysiotherapie en heb net de minor ‘revalidatie bij patiënten met chronische aandoeningen’ gevolgd. Ik ben er achter gekomen dat ik het erg leuk vind om met ouderen te werken, mede doordat we tijdens de minor in aanraking kwamen met oudere chronische patiënten. Deze patiënten mochten we ook daadwerkelijk gaan onderzoek en behandelen. 

  Tijdens de minor kwamen vier blokken aan bod, namelijk klinimetrie, hart-vaat-long, neurologie en orthopedie, waarbij ik neurologie en orthopedie de leukste blokken vond. Tijdens het blok klinimetrie kom je in aanraking met verschillende meetinstrumenten die je bij de verschillende aandoeningen kunt gebruiken. Tijdens deze lessen gingen we kijken of de meetinstrumenten wel betrouwbaar en valide waren.

  Het eerste en tweede jaar vond ik erg leuk. Vooral de vaardigheidslessen zijn erg interessant, waarin je leert waar in het lichaam alle spieren lopen. Het is een voordeel van de opleiding dat je in het eerste jaar al een halve dag per week stage loopt. Zo kom je gelijk in aanraking met mensen en weet je ook of de opleiding daadwerkelijk bij je past.

  Na m’n opleiding overweeg ik een masteropleiding te volgen. De master sportfysiotherapie of de master revalidatie bij patiënten met chronische aandoeningen lijken me interessant. Maar eerst maar eens een baan vinden als ik klaar ben met de opleiding!”

   

  Suzan Uitzetter | Student 3e jaar

  Foto Suzan Uitzetter''Met deze opleiding kun je heel veel kanten op.''

  "Ik weet al een aantal jaren dat ik graag fysiotherapeut wil worden. Ik wil namelijk graag mensen helpen met het bewegen en functioneren. Ook de diversiteit van deze opleiding spreekt me aan. Je kunt werken met mensen met een ziekte maar ook met een tijdelijke beperking. Ik koos voor Saxion omdat je in het eerste jaar meteen begint met stage lopen. Alles wat je leert kun je gelijk toepassen. Daarnaast leer je in het eerste jaar alle botten en spieren. De lesstof is veel, moeilijk, maar erg belangrijk. De specifieke aandoeningen die je in het tweede jaar leert vond ik erg interessant. Nu ik in het derde jaar van mijn studie zit, kies ik ervoor me te specialiseren in ouderen en chronische aandoeningen. Met deze opleiding kun je heel veel kanten op. Dat maakt de opleiding erg leuk!"

   

  Tijdens de opleiding ontwikkel je kennis van de (bio)medische, bewegings- en gedragswetenschappen. Met aandacht voor mensen, probleemoplossend vermogen en ambitie om jezelf te blijven ontwikkelen, leer je patiënten te behandelen.

  De opleiding fysiotherapie duurt vier jaar en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Het 1e leerjaar bestaat uit veel theorie leren (zoals Latijnse benamingen), stampen dus! Daarnaast begin je al met enkele basis praktijkoefeningen en loop je een halve dag per week stage;
  • In het 2e leerjaar ga je de theorie steeds meer toepassen in de praktijk. Je werkt aan projecten in groepjes en loopt 1 dag per week stage;
  • Tijdens het 3e en 4e leerjaar loop je twee keer een half jaar stage, doe je een half jaar een project en volg je een half een minor.

  Naast de stages, projecten en praktijklessen blijf je natuurlijk je kennis bijschaven in colleges als: 

  • Anatomie: Waar zit alles en hoe heet alles
  • Fysiologie: 'Biologie'- Hoe werkt alles
  • Pathologie: Ziekteleer
  • Psychologie: Gevoel en gedrag

  Fysiotherapie bij Saxion is voor jou de juiste keuze, omdat:

  • De opleiding praktijkgericht is: je loopt al vanaf het eerste studiejaar stage;
  • Je na de opleiding een ondernemende fysiotherapeut bent, met oog voor innovatie en verbeteringen;
  • Door middel van serious gaming de praktijk wordt nagebootst.

  Is Fysiotherapie iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. Voor Fysiotherapie kan dat op twee manieren: door een meeloopdag of door mee te doen aan de studie try-out.

  Meeloopdag
  Tijdens een meeloopdag loop je mee met een eerstejaarsstudent en ervaar je hoe het is om Saxion student te zijn. Het verschil met een proeflessendag is dat je tijdens de meeloopdag bij echte lessen zit. Hierdoor zijn de lessen vaak al wat moeilijker, maar kom je er wel achter hoe een gewone dag op Saxion eruit ziet, wat de sfeer is in een klas en hoeveel huiswerk studenten moeten maken.

  Kies een Meeloopdag uit het overzicht en meld je voor 1 mei aan via de link:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Studie try-out
  Als je in 5 havo of 6 vwo zit, en echt nog twijfels hebt over je studiekeuze, dan kun je er ook voor kiezen om mee te doen aan een studie try-out van Fysiotherapie. Het verschil met een proeflessendag en meeloopdag is dat je 3 tot 4 middagen lessen krijgt. Je maakt bijvoorbeeld opdrachten en gaat op excursie naar het werkveld. Zo krijg je een steeds beter beeld van de opleiding en het beroep. Aan het einde weet je beter of je voor de opleiding kiest, of juist niet! Het is de bedoeling dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent, dus overleg altijd eerst met je decaan voor aanmelding.

  Meld je aan voor de Studie try-outs:

  Hulp nodig met kiezen?
  Wil je meedoen aan één van deze activiteiten, maar weet je niet welke het beste bij je past? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.