Gezondheid & Technologie (voltijd)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieDeventer, Enschede
Opleidingsduur4 jaar
Studieroutebinnen de Opleiding tot Verpleegkundige

De gezondheidszorg is voortdurend in ontwikkeling. Elke dag krijgt de zorg te maken met nieuwe technologieën en innovatieve toepassingen, waardoor de zorg voor mensen telkens beter en efficiënter wordt. Daarom zijn professionals nodig met verstand van gezondheidszorg én techniek, die bij de toepassing van technologie in de zorg kunnen helpen, adviseren en innoveren.

Technologie: essentieel in de gezondheidszorg van nu en straks

De studieroute Gezondheid & Technologie (G&T) komt 75% overeen met de opleiding tot hbo-verpleegkundige en focust voor 25% op technologie en innovatie. Je wordt dan ook opgeleid tot een hbo-verpleegkundige die is gespecialiseerd in technologie. In het curriculum is volop aandacht voor zorgtechnologie in de thuisomgeving en mogelijkheden van online hulpverlening, maar ook voor technologie in operatiekamers, op de spoedeisende hulp en in andere situaties waar levens afhangen van de vlekkeloze werking van apparaten en software. De studieroute speelt in op de samenhang tussen technologische ontwikkelingen en veranderende zorgprocessen, zodat jij als een professional die gebruik maakt van moderne technologie een bijdrage kunt leveren aan vernieuwing van de zorg.

Aanvullende opleiding: operatieassistent of anesthesiemedewerker (in Deventer)

Naast je diploma voor verpleegkundige kun je ook het aanvullende diploma anesthesiemedewerker of operatieassistent behalen. Daarvoor volg je vanaf je tweede leerjaar een aanvullende opleiding. Als je voor deze 'OK-route' kiest, wordt je vanaf het eerste jaar volledig opgeleid in Deventer in plaats van Enschede (dus ook voor het algemene G&T-deel). Het is niet mogelijk om zonder de aanvullende studieroute Gezondheid & Technologie in Deventer te studeren. Voor meer informatie, zie het tabblad 'programma'. 

 

Gezondheid & Technologie in cijfers:
Startdatum:
Theorie:
Praktijk en groepsopdrachten:
Studieloopbaanbegeleiding:
september
55%
35%
10%

Jij bent straks een specialist op het gebied van gezondheidszorg, met een continue focus op technologie en innovatie. Je bent in staat met behulp van technologie zorgprocessen te ondersteunen én je kunt geavanceerde technologie toepassen in de zorgverlening aan patiënten of cliënten.

Na je afstuderen kun je dan ook direct aan de slag in het het brede werkveld van de gezondheidszorg. Dat kan variëren van het werken als verpleegkundige bij een thuiszorgorganisatie, binnen een ziekenhuis, geestelijke gezondheidszorg, een operatiekamer, verslavingszorg maar ook in een bedrijf waar zorgtechnologie wordt ontwikkeld. 

Doorstuderen

Er zijn diverse mogelijkheden om door te studeren. Zo kun je bijvoorbeeld een Master in Advanced Nursing Practice of Health Care & Social Work doen aan Saxion of doorstromen naar een universiteit. 

   Toelatingseisen 2017/2018

  Gezondheid en Technologie is een studieroute binnen de Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V).
  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

   

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja, met Wiskunde B of Natuurkunde
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja, met Wiskunde B of Natuurkunde
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - toets Wiskunde B of,
  - toets Natuurkunde 

  Toelating mbo

  Je beschikt over een diploma mbo niveau 4 in de sector zorg of techniek. Toelating met een ander mbo diploma is uitgesloten.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Wiskunde B of
  - toets Natuurkunde 

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands 
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Wiskunde B of,
  - toets Natuurkunde 

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2018/2019

  Gezondheid en Technologie is een studieroute binnen de Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V).
  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

   

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2018-2019. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja, met Wiskunde B of Natuurkunde
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja, met Wiskunde B of Natuurkunde
  Cultuur en Maatschappij (CM)Nee
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je bovenstaande vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - toets Wiskunde B of,
  - toets Natuurkunde 

  Toelating mbo

  Je beschikt over een diploma mbo niveau 4 in de sector zorg of techniek. Toelating met een ander mbo diploma is uitgesloten.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma's/certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO
  - het certificaat Profiel Educatief Startbekwaam (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of
  - het certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Wiskunde B of
  - toets Natuurkunde 

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2018, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands 
  - capaciteitenonderzoek 
  - toets Wiskunde B of,
  - toets Natuurkunde 

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die op www.saxion.nl wordt gepubliceerd. Na je aanmelding voor de opleiding krijg je hier meer informatie over toegezonden, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

   

  G&T studenten maken instructiefilm Sensire

  Tijdens een bedrijfsstage, hebben tweedejaars studenten van Gezondheid & Technologie een instructievideo gemaakt voor de Sociaal Netwerk App van Sensire. Deze app helpt wijkverpleegkundigenhet sociale  netwerk van een cliënt in kaart te brengen op een visuele manier. De instructievideo is goed ontvangen door Sensire en wordt nu standaard aan de gebruikers van de app aangeboden ter ondersteuning. 

  Benieuwd? Bekijk onderstaand de instructievideo:

   

  Meer weten over de app? Neem dan contact op met André Hermsen van Sensire via a.hermsen@sensire.nl

   
  Joy-Ann | vierdejaarsstudent

  Joy-Ann student Gezondheid en Technologie"Naast het verplegen van patiënten in het ziekenhuis, leer je hoe je problemen in de zorg kunt signaleren en hiervoor een technologische oplossing kunt inzetten."

  "Ik wilde altijd al graag in de zorg werken. Omdat de standaard opleiding tot Verpleegkundige mij niet voldoende uitdaging bood, ben ik gestart met de studieroute Gezondheid & Technologie. De combinatie tussen zorg, techniek en innovatie vind ik het meest interessant.

  De balans tussen theorie en praktijk is goed. Zo begin je al in het eerste studiejaar met het vak ‘ziekteleer’ waar je veel leert over verschillende ziektes bij mensen. Een ander interessant vak is ‘zorginnovatie’ waarbij je de ruimte krijgt om je creativiteit in te zetten. Dat wat je tijdens de lessen leert op school, pas je vervolgens toe in de praktijk. Zo heb ik tijdens de les ‘verpleegtechnisch handelen’ geleerd hoe je verschillende soorten wonden kunt herkennen en behandelen. Tijdens een stage in het ziekenhuis zag ik dagelijks patiënten met wonden, waardoor ik snel kon zien wat voor soort wond het was en hoe ik het kon behandelen.

  Naast het verplegen van patiënten in het ziekenhuis, leer je hoe je problemen in de zorg kunt signaleren en hiervoor een technologische oplossing kunt inzetten. Zo heb ik voor een ziekenhuis onderzoek gedaan naar een ‘slimme drinkbeker’ voor patiënten. Deze drinkbeker meet hoeveel vloeistof er in de beker zit en hoe snel het door de patiënt wordt opgedronken. Zo kun je het vochtbalans van patiënten in kaart brengen en bijhouden.

  Naast het volgen van de opleiding ben ik actief bij studievereniging Hysteria. Dit is de studievereniging voor studenten van de Opleiding tot Verpleegkundige en de studieroute Gezondheid & Technologie. Hysteria organiseert verschillende activiteiten, zoals een bezoek aan de snijzaal, bodyworlds, lezingen en cursussen. Daarnaast organiseren zij vier keer per studiejaar een themafeest en gezellige borrels. Door lid te worden van Hysteria leer je veel medestudenten kennen en maak je van jouw studententijd de tijd van je leven!"

   
  Lisanne Haan (18) | eerstejaarsstudent

  lisanne gezondheid technologie"Het leuke aan deze studieroute vind ik de combinatie van zorg en technologie"

  "Ik heb er lang over getwijfeld welke opleiding ik wilde volgen. Ik heb hiervoor vwo gedaan en was dus aan het twijfelen tussen de universiteit en het hbo. Het leuke aan deze studieroute vind ik de combinatie van zorg en technologie. Dat is dan ook de reden waarom ik niet voor hbo-verpleegkunde heb gekozen. Het is interessant om te leren op welke manier technologie wordt ingezet in de zorg. 

  Inmiddels ben ik twee keer op excursie geweest, de eerste keer naar een kleinschalige woonomgeving voor dementerende ouderen en de tweede keer naar de afdeling spoedeisende hulp (SEH) van het ziekenhuis in Hengelo. Het is heel interessant om te zien hoe alles daar in zijn werk gaat en welke technologieën er ingezet worden, bijvoorbeeld een verstelbaar bad voor de ouderen en op de SEH een digitaal scherm waar op te zien was welke patiënten er binnengekomen zijn. Aan het eind van het jaar, het laatste kwartiel, ga ik 10 weken stage lopen. Ik ben erg benieuwd hoe ik dat ga vinden, omdat dan de theorie toegepast gaat worden in de praktijk. Op dit moment heb ik ook praktijklessen, maar hier werk ik met gespeelde patiënten en dan is de situatie minder realistisch dan op een stage. 

  Na het tweede jaar kan ik een uitstroomrichting gaan kiezen en ik denk dat ik voor de langdurige zorg kies. Ik wil later namelijk graag gaan werken als kinderverpleegkundige op de oncologie afdeling en daarbij past het beste de langdurige zorg. Overigens weet ik het allemaal nog niet zeker, omdat de acute zorg mij ook erg aanspreekt. Gelukkig heb ik nog genoeg tijd om me te verdiepen in deze studie!"

   
  Christiaan Stiphout (20) | tweedejaarsstudent

  christiaan gezondheid technologie"We kregen de opdracht om een interactieve handleiding te ontwikkelen van een product dat wordt ingezet bij hartfalen en hartrevalidatie"

  "Voor mij was het al op jonge leeftijd duidelijk om de gezondheidszorg in te gaan, het werken met mensen spreekt me erg aan. In eerste instantie ging mijn voorkeur uit naar de hbo-v. Toen ik echter hoorde van een opleiding tot verpleegkundige met een specialisatie in de technologie, ben ik van gedachten veranderd. De combinatie van verplegen en tegelijkertijd de inzet van technologie vind ik boeiend. In het eerste studiejaar heb ik veel geleerd, zowel binnenschools als buitenschools. Daarnaast heb ik stage gelopen in een verpleeghuis, waar ik de opgedane kennis in praktijk kon brengen. 

  Begin dit studiejaar liep ik een bedrijfsstage bij een innovatief bedrijf dat bedreven is in zorg op afstand. We kregen de opdracht om een interactieve gebruikshandleiding te ontwikkelen van een product dat wordt ingezet bij hartfalen en hartrevalidatie (tele-monitoring). Het was een leerzame stage die de technische kant van de G&T-studie benadrukte. Op dit moment loop ik stage bij de thuiszorg in Bentelo. Dit is weer heel anders dan het werk in een verpleeghuis, je werkt in een thuissituatie onafhankelijker met de cliënten. 

  Nadat ik de Bachelor of Nursing heb behaald wil ik eerst 2 jaar werkervaring opdoen in de praktijk. Aansluitend is het plan de Master Advanced Nursing Practice te volgen bij Saxion. Deze vervolgopleiding lijkt me dan ook erg interessant. Je werkt op het snijvlak van de verpleegkunde (care) en de geneeskunde (cure), als nurse practitioner zit je dan qua bevoegdheid tussen de verpleegkundige en arts in. Zo mag je als verpleegkundig specialist medicatie voorschrijven, spreekuur houden, lichamelijk/psychiatrisch onderzoek doen en je hebt een zelfstandige behandelrelatie met je patiënten. Maar voordat ik die bevoegdheden heb zal ik nog wel een aantal jaren hard moeten studeren!"

  De studieroute Gezondheid & Technologie duurt vier jaar en bestaat uit een propedeuse en een hoofdfase. Tijdens deze studieroute werk je aan verschillende rollen en competenties, zodat je na de opleiding beschikt over de competenties die noodzakelijk zijn om op hbo-niveau als (beginnend) beroepsbeoefenaar te kunnen functioneren. Tijdens je studie worden zoveel mogelijk authentieke werksituaties gebruikt waarin je de houding, kennis en vaardigheden in combinatie kunt toepassen. Wanneer je de opleiding succesvol hebt doorlopen, ontvang je de bachelor of nursing met een specialisatie technologie. Tevens heb je de wet BIG erkenning en mag je de titel van verpleegkundige voeren.

  Thema's eerste en tweede jaar 

  • Technologie
  • Verpleegkundige zorg
  • Gezondheid & preventie
  • Onderzoek & innovatie
  • Maatschappij & organisatie
  • Professionalisering 

  Ook doe je praktijkervaring op door middel van stages en excursies.

  Derde en vierde jaar

  Het derde en vierde leerjaar vul je voor een groot deel zelf in. Zo maak je ook een keuze voor een minor. Dit is een half jaar onderwijs naar keuze. Daarnaast loop je stage en volg je theorie- en praktijkonderwijs. Ter afsluiting van je opleiding maak je een bacheloropdracht.

  Ook maak je kennis met de werkzaamheden van het Lectoraat Technology, Health & Care.
   

  Aanvullende opleiding: operatieassistent of anesthesiemedewerker

  Je kunt er voor kiezen om, tijdens de studieroute Gezondheid & Technologie, een aanvullende opleiding tot operatieassistent of anesthesiemedewerker te volgen. Als je ervoor kiest om deze extra opleiding te doen ga je automatisch mee in de uitstroomrichting Acute & intensieve zorg. 

  Extra studiebelasting

  Je behaalt twee erkende diploma’s: dat van hbo-verpleegkundige én van operatieassistent of anesthesiemedewerker. Daarvoor volg je vanaf het tweede studiejaar jaarlijks voor 10 studiepunten extra onderwijs (280 uur extra per jaar). Aan het einde van het tweede leerjaar moet je solliciteren bij een van de ziekenhuizen in de regio om een plek te verwerven. Vanaf het derde leerjaar heb je een dienstverband bij een ziekenhuis en volg je gemiddeld één dag in de week onderwijs bij Saxion in Deventer. Het aantal plekken voor studenten is afgestemd op het aantal stageplekken in de ziekenhuizen in de regio's Twente, Stedendriehoek en Salland.

  Aanmelden?

  Wil je ook opgeleid worden tot operatieassistent of anesthesiemedewerker? Meld je dan aan voor de G&T opleiding locatie Deventer en vermeld deze keuze in je motivatiebrief.

  Gezondheid & Technologie bij Saxion is voor jou de juiste keuze, omdat:

  • Je inzetbaar bent als hbo-verpleegkundige, maar ook als 'superuser' op het gebied van technologie en innovatie;
  • Je extra vakken kunt volgen om een aanvullend diploma tot operatieassistent of anesthesiemedewerker te halen;
  • De studieroute nauw samenwerkt met zorginstellingen in Oost-Nederland;
  • Je aan het eind van het tweede leerjaar uit drie uitstroomprofielen kunt kiezen.

  Is Gezondheid & Technologie iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. Voor deze studieroute van hbo-v kan dat op twee manieren: door een meeloopdag of door mee te doen aan de studie try-out.

  Meeloopdag
  Tijdens een meeloopdag loop je mee met een eerstejaarsstudent en ervaar je hoe het is om Saxion student te zijn. Het verschil met een proeflessendag is dat je tijdens de meeloopdag bij echte lessen zit. Hierdoor zijn de lessen vaak al wat moeilijker, maar kom je er wel achter hoe een gewone dag op Saxion eruit ziet, wat de sfeer is in een klas en hoeveel huiswerk studenten moeten maken.

  Kies een Meeloopdag uit het overzicht en meld je voor 1 mei aan via de link:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Studie try-out
  Als je in 5 havo of 6 vwo zit, en echt nog twijfels hebt over je studiekeuze, dan kun je er ook voor kiezen om mee te doen aan een studie try-out van Gezondheid & Technologie. Het verschil met een proeflessendag en meeloopdag is dat je 3 tot 4 middagen lessen krijgt. Je maakt bijvoorbeeld opdrachten en gaat op excursie naar het werkveld. Zo krijg je een steeds beter beeld van de opleiding en het beroep. Aan het einde weet je beter of je voor de opleiding kiest, of juist niet! Het is de bedoeling dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent, dus overleg altijd eerst met je decaan voor aanmelding.

  Meld je aan voor de Studie try-outs:

  Hulp nodig met kiezen?
  Wil je meedoen aan één van deze activiteiten, maar weet je niet welke het beste bij je past? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.