Opleiding tot Verpleegkundige (Hbo-V) (voltijd)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieDeventer, Enschede
Opleidingsduur4 jaar

Als verpleegkundige houd je ervan om met mensen te werken. De afwisseling in je werk bestaat uit het verplegen van mensen met verschillende achtergronden. Je richt je niet alleen op de ziekte van je patiënt en het oplossen van diens gezondheidsproblemen, je levert ook een belangrijke bijdrage aan het behoud van zijn gezondheid en welzijn.

Meer dan verplegen

Het beroep van hbo-verpleegkundige houdt veel meer in dan alleen het verplegen en verzorgen van mensen. Je overlegt, adviseert en maakt afspraken over de benodigde verpleegkundige zorg waarvoor jij verantwoordelijk bent. Je doet dit samen met zorgverleners uit andere disciplines, binnen en buiten jouw instelling. Ten slotte houd je je bezig met voorlichting, begeleiding en rapportage, dit alles in nauwe samenspraak met de patiënt. Daarbij mag je de naasten van de patiënt niet uit het oog verliezen. 

Initiatiefrijk en onderzoekend

Je staat voor je eigen vak. Dat betekent dat je de ontwikkelingen in het beroep bijhoudt en met je collega’s bespreekt. Verder denk je op je eigen werkplek mee over verbeteringen van het verpleegbeleid. Daarin neem je zelf ook het initiatief. Je geeft je verpleegkundige zorg vanuit recente ontwikkelingen in het vak, je betrekt hierbij recent onderzoek. Je bent een professional die zijn eigen werk en dat van anderen voortdurend kritisch beschouwt.

Naast de theorie volg je vanaf het tweede jaar stage. Dit regelt de opleiding voor je. We bieden ook de mogelijkheid om internationale ervaring op te doen.

Na je opleiding beschik je over voldoende kennis en vaardigheden om als hbo-verpleegkundige aan de slag te gaan binnen alle velden van de gezondheidszorg. Je kunt bijvoorbeeld gaan werken in een ziekenhuis, ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg, verslavingszorg, psychiatrie, psychiatrische thuiszorg (FACT) of in een wijkteam met andere professionals.

Gezondheid & Technologie

Je kunt er ook voor kiezen om je in te schrijven voor de studieroute Gezondheid & Technologie (G&T). Deze komt 60% overeen met de opleiding tot hbo-verpleegkundig en focust voor 40% op technologie en innovatie. Je wordt dan ook opgeleid tot een verpleegkundige die is gespecialiseerd in technologie.
 

Opleiding tot verpleegkundige in cijfers:
Startdatum:
Theorie:
Praktijk en groepsopdrachten:
Studieloopbaanbegeleiding:
september
55%
35%
10%

Na je afstuderen kun je direct aan de slag binnen alle werkvelden van de gezondheidszorg.

We onderscheiden drie werkvelden:

 • AGZ (algemene gezondheidszorg). Hieronder vallen bijv. de ziekenhuizen, revalidatiecentra of verpleeghuizen.
 • GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Hieronder vallen instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie) en de instellingen waar zorg wordt verleend aan mensen met een verstandelijke beperking.
 • MGZ (maatschappelijke gezondheidszorg). Hieronder vallen de thuiszorg en de jeugdgezondheidszorg.

Doorstuderen? Wat dacht je van een hbo-masteropleiding

Daarnaast kun je na de opleiding ook specialiseren. Hierbij moet je denken aan specialisaties zoals intensive care, de kinderaantekening of bijvoorbeeld de ambulance.

Het arbeidsmarktperspectief voor hbo-verpleegkundigen is rooskleurig. Neem eens een kijkje op de site van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.  Toelatingseisen 2017/2018

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.
   

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - niet van toepassing

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands 
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2018/2019

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.
   

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2018-2019. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je bovenstaande vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma's/certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO
  - het certificaat Profiel Educatief Startbekwaam (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of
  - het certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - niet van toepassing

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2018, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands 
  - capaciteitenonderzoek 

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die op www.saxion.nl wordt gepubliceerd. Na je aanmelding voor de opleiding krijg je hier meer informatie over toegezonden, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Isabella Altink

  “Mijn naam is Isabella Altink. Ik zit in het tweede jaar van de studie verpleegkunde. Naast deze studie ben ik actief in het bestuur van een studievereniging en help ik mee tijdens open dagen.

  Voordat ik met deze studie begon, heb ik de studie medewerker maatschappelijke zorg gevolgd en afgerond op het mbo. Na het afronden van deze studie ben ik gaan werken in de gehandicaptenzorg, maar in het werkveld merkte ik dat er nog meer in me zat en dat ik iets anders wilde dan begeleiding geven aan cliënten.

  Door verschillende open dagen te bezoeken ben ik in aanraking gekomen met Saxion en de opleiding verpleegkunde. Door deze open dag wist ik zeker dat ik aan het bed wilde staan. Maar of ik dit wel aankon met een mbo-achtergrond vroeg ik me af. Een docent tijdens de open dag was hier eerlijk in: “het is een pittige opleiding, vooral in het eerste jaar. Maar als je motivatie goed is, gaat het je zeker lukken!” was haar antwoord.

  Mijn keuze is op Saxion, locatie Enschede gevallen, omdat de opleiding niet al te groot is. De docenten weten wie je bent. Je bent dus geen nummer, maar je bent jezelf! Daarnaast vind ik dat Saxion een goede combinatie biedt tussen theorie en praktijk. Ze laten je kennis maken met verschillende werkvelden in de gezondheidszorg. Daardoor wordt de keuze voor een werkveld binnen de gezondheidszorg makkelijker.

  Ik ben blij dat ik deze studie ben gaan volgen bij Saxion en zie mezelf straks als verpleegkundige aan het bed staan, want met een goede motivatie kom je heel ver!”

   

  Saskia ten Hoopen

  “Mijn naam is Saskia ten Hoopen. Ik ben vierdejaars student verpleegkunde  bij Saxion, locatie Deventer. De opleiding verpleegkunde is een opleiding die een weloverwogen besluit vereist. Een HBO-verpleegkundige wordt je, maar zit ook in je! Hierin begeleidt Saxion de intakegesprekken. Na je toelating, begint een spannend, gezellig en onwijs leerzaam eerste jaar. Hierin zit ontzettend veel theorie. Geneeskunde, gedragswetenschappen, gezondheidsvoorlichting; op allerlei gebieden leer je de top van de ijsberg kennen. Deze top heb je nodig, want je gaat in het eerste jaar ook direct kennis maken met de werkvloer. Saxion biedt een begeleide plek aan in het eerste jaar om contact te maken met de zorg, de eerste ervaringen op te doen en om de link tussen praktijk en onderwijs op te bouwen.

  Het tweede jaar bestaat uit verdieping. Er komt meer kennis, meer ervaring en steeds meer een verpleegkundige in je. Je krijgt de mogelijkheid om in verschillende werkvelden stage te lopen en je te ontwikkelen als mens/verpleegkundige. Het tweede jaar biedt tevens projectonderwijs. Hierin komt samenwerking, projectmanagement en kennis weer ter sprake. Ook wordt je hier uitgebreid door een studieloopbaanbegeleider geholpen om de juiste keuze te maken welke richting je wilt differentiëren.

  Je differentiatie bestaat uit twee jaar, vier blokken. Eén voor een minor, een verbreding van je onderwijs. Hierin zijn meerdere opties mogelijk: binnen andere academies, op andere scholen en zelfs op de universiteit in de vorm van een pre-master. Daarnaast twee stages van een half jaar, een praktijkonderzoek waar onderwijs, praktijk en onderzoek met elkaar worden verbonden. De differentiatie heeft meerdere opties. Zo kan je de blokken zelf inplannen wanneer je deze wilt. En je bepaalt zelf welke richting je op wilt met je bewijzen van kunnen voor je portfolio. De laatste twee jaar van de opleiding, doe je meer ervaring op, krijg je nog meer kennis en ontwikkel je jezelf razendsnel tot hbo-verpleegkundige.

  Saxion, locatie Deventer kent een kleinschalige en platte organisatie. Dit betekent dat er veel mogelijk is en dat ik Saskia ben en niet mijn studentnummer. Deventer heeft veel te bieden, zo is er een studievereniging (Hysteria), een gezellige ontmoetingsplek en een compacte school”.

   

  Beroepsrollen Opleiding tot VerpleegkundigeDe opleiding tot hbo-verpleegkundige duurt vier jaar. Deze periode is verdeeld in een major en een minor. Een major is het belangrijkste deel van je studie, daarin leer je het vak van verpleegkundige. Hierbinnen kies je een differentiatie. De minor is een periode van een half jaar binnen je opleiding, waarin je kennis maakt met een ander vakgebied of je verdiept in een onderwerp binnen de verpleegkunde.

  Verpleegkundige is een afwisselend beroep met verschillende rollen. We onderscheiden er zeven:

  • De zorgverlener: je leert een intakegesprek te houden, verpleegkundige diagnoses te stellen, maakt verpleegplannen, voert ze uit en evalueert over de voortgang.
  • Gezondheidsbevorderaar: je leert om mensen te ondersteunen bij het verbeteren van hun gezondheid.
  • Communicator: je leert om goed te communiceren met patiënten en collega's.
  • Samenwerker: samen met anderen voer je activiteiten uit om de gezondheid(szorg) te verbeteren.
  • Onderzoeker: je maakt gebruik van bestaand onderzoek en werkt ook zelf mee aan een praktijkgericht onderzoek.
  • Organisator: je leert initiatieven te organiseren om ontwikkelingen in de gezondheidszorg te realiseren.
  • Professional: je leert na te denken over de zorg, over het beroep, over jezelf en hier woorden aan te geven. 

  Leerlijnen:

  De leerlijnen in het eerste en tweede zijn:

  • Professionalisering
  • Verpleegkundige zorg
  • Gezondheid & preventie
  • Technologie
  • Communicatie & gedrag
  • Onderzoek & innovatie
  • Maatschappij & organisatie.

  Ook maak je kennis met meerdere vormen van 'praktijkleren': een oriëntatie op de zorgvrager, zorgprofessional en zorgorganisatie.De vormen van praktijkleren binnen deze opleiding zijn:

  • Praktijklessen
  • Werkbezoeken
  • Symposia
  • Patiëntsimulaties
  • Stage (vanaf het 2e jaar).

  Verpleegkunde bij Saxion is voor jou de juiste keuze, omdat:

  • Je wordt opgeleid tot verpleegkundige van de toekomst;
  • Je veel praktijkervaring opdoet in de vorm van stages, praktijkbezoeken en patiëntsimulaties;
  • Je veel te maken krijgt met onderzoek & technologie tijdens je opleiding. We hebben ons eigen lectoraat Verpleegkunde;
  • Je ook de studieroute Gezondheid & Technologie kunt volgen. Je wordt dan verpleegkundige met oog voor technologie.

   

  Heb je al een diploma als mbo-verpleegkundige? In dat geval kunnen we je een speciaal opleidingstraject tot hbo-verpleegkundige aanbieden: de zogenaamde zij-instroom.

  Zij-instroom voor mbo verpleegkundigen

  Om deel te nemen aan de zij-instroom, schrijf je je in voor de reguliere vierjarige opleiding. De werkelijke duur van de opleiding tot hbo-verpleegkundige is afhankelijk van je vooropleiding en je werkervaring. Bij aanmelding dien je een aanvraag voor verkorting van de opleidingsduur in bij de examencommissie. Op basis van vooropleiding en werkervaring wordt er een opleidingstraject afgesproken. De ervaring leert dat dit traject rond de drie jaar duurt.

  Je kunt je inschrijven op twee varianten. Heb je een werkkring waar je als hbo-verpleegkundige kunt studeren? Schrijf je dan in voor de deeltijd opleiding in Enschede of Deventer. Heb je geen werkkring? Schrijf je dan in voor de voltijdopleiding in Enschede of Deventer. 

  Vragen? 

  Voor aanvullende informatie of bij vragen, neem dan gerust contact op met:

  Is de opleiding tot Verpleegkundige iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. Voor de opleiding tot Verpleegkundige kan dat op twee manieren: door een meeloopdag of door mee te doen aan de studie try-out.

  Meeloopdag
  Tijdens een meeloopdag loop je mee met een eerstejaarsstudent en ervaar je hoe het is om Saxion student te zijn. Het verschil met een proeflessendag is dat je tijdens de meeloopdag bij echte lessen zit. Hierdoor zijn de lessen vaak al wat moeilijker, maar kom je er wel achter hoe een gewone dag op Saxion eruit ziet, wat de sfeer is in een klas en hoeveel huiswerk studenten moeten maken.

  Kies een Meeloopdag uit het overzicht en meld je voor 1 mei aan via de link:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Studie try-out
  Als je in 5 havo of 6 vwo zit, en echt nog twijfels hebt over je studiekeuze, dan kun je er ook voor kiezen om mee te doen aan een studie try-out van de opleiding tot Verpleegkundige. Het verschil met een proeflessendag en meeloopdag is dat je 3 tot 4 middagen lessen krijgt. Je maakt bijvoorbeeld opdrachten en gaat op excursie naar het werkveld. Zo krijg je een steeds beter beeld van de opleiding en het beroep. Aan het einde weet je beter of je voor de opleiding kiest, of juist niet! Het is de bedoeling dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent, dus overleg altijd eerst met je decaan voor aanmelding.

  Meld je aan voor de Studie try-outs:

  Hulp nodig met kiezen?
  Wil je meedoen aan één van deze activiteiten, maar weet je niet welke het beste bij je past? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.