Beroepen en opleidingen

StudievormOverig
TypeCursus / training
LocatieDeventer
Opleidingsduuralleen in-company

Bij het begeleiden van mensen bij loopbaanvragen stuit u regelmatig op vraagstukken waarbij kennis van en inzicht in de wereld van beroepen en opleidingen noodzakelijk is. Soms gaat het over concrete kennis van opleidingsroutes of inhoud en vereisten van specifieke beroepen. Soms gaat het om het hebben van een goed overzicht over de opbouw van de beroepen en opleidingenwereld. In deze cursus ontwikkelt u inzicht in de wereld van beroepen en onderwijs/opleidingen. Naast aandacht voor een aantal bruikbare beroepenkundige theorieën en modellen (arbeidsverdeling, functieanalyse, zicht op arbeid, typologieën, beroepenkundige variabelen, beroepenclassificatie) wordt ook gewerkt met het concreet analyseren van beroepsinhouden en het op basis daarvan formuleren van beroepseisen en arbeidsomstandigheden.

Doelgroep

De cursus ‘Beroepen en Opleidingen’ is interessant voor alle loopbaanprofessionals, decanen, mentoren als ook specialisten op het terrein van de arbeidsintegratie.

NOLOC en hercertificering

De cursus sluit aan bij de eindtermen van NOLOC en is in te zetten voor hercertificering.


‘Beroepen en Opleidingen’ wordt uitsluitend op basis van in company aangeboden.

Het traject wordt uiteraard op maat met u bepaald. Voor de invulling kunt u aan de volgende onderwerpen denken:

Thema Beroepen

  • Soorten arbeidsverdeling; verschil tussen beroepenklassen, beroepenfamilies en beroepengroepen;
  • Systematiek van ‘Zicht op Arbeid’;
  • Begrippen als beroep, functie, taak, handeling, verrichting;
  • Relatie tussen functie-inhoud en functie-eisen volgens de systematiek van de Methodiek Functieanalyse;
  • Belangrijkste variabelen van de methodiek Functie-analyse en deze toepassen op een voorbeeldfunctie;
  • Dynamiek in de beroepenwereld en de verwantschappen tussen beroepen en functies.

Thema Opleidingen

  • Opzet en inrichting van het onderwijsstelsel in Nederland;
  • Onderwijsstelsel in een historisch perspectief;
  • Dominante dilemma’s in onderwijsland in relatie tot de vragen van cliënten;
  • Recente ontwikkelingen in onderwijs en educatie.

Deze cursus bieden wij uitsluitend aan als maatwerktraject. Wij bespreken graag de mogelijkheden omtrent inhoud, start, groepsgrootte, certificering.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Monique Kleefstra, projectcoördinator
T: 0570-603930
M: 06-13046463
E: m.kleefstra@saxion.nl 
Werkdagen maandag en donderdag