Human Resource Management (HRM - voltijd)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieDeventer, Enschede
Opleidingsduur4 jaar

Keuzegids 2018 topopleidingszegelJe kunt ook de Engelstalige variant van deze opleiding volgen. Check International Human Resource Management.

Heb jij oog voor de mens, maar ook voor organisaties? Bij Human Resource Management (HRM) leer je hoe je alles uit mensen haalt, zodat je organisaties en mensen kunt helpen innoveren, veranderen en presteren. Je wordt opgeleid tot een krachtig adviseur van het management bij personeels- en verandervraagstukken. Tijdens deze opleiding leer je onder andere hoe je mensen coacht hun talenten te gebruiken en in te zetten. Kortom: je bent expert op het gebied van personeels- en talentontwikkeling en kunt opkomen voor de belangen van mensen én organisaties. Zie jij je toekomst als HRM’er al voor je?

Vak van de toekomst

Human Resource Management is een vak van de toekomst. Economische- en technologische ontwikkelingen en talentontwikkeling van mensen zijn belangrijke uitdagingen. Mensen zijn op zoek naar zinvol en productief werk dat bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling. Organisaties zijn op zoek naar medewerkers met talenten die bijdragen aan het resultaat. En daarbij kun jij een belangrijke rol spelen!

 

Human Resource Management in cijfers:
Startdatum:
Theorie:
Praktijk en groepsopdrachten:
Studieloopbaanbegeleiding:
september 2018 (Deventer & Enschede)
60%
30%
10%

 

Met een HR-diploma heb je een ruime keuze op de arbeidsmarkt! Je kunt je specialiseren in de managementkant van HRM of juist in de ontwikkelingskant van HRM. 

(Strategisch) adviseur van het management
Je bent in staat om het management van organisaties te adviseren over personele zaken en veranderingen in organisaties.  Je kunt met mensen (samen)werken, beleidsmatig en strategisch meedenken met als doel een belangrijke meerwaarde te leveren aan jouw organisatie. Met overtuiging vergroot je de toegevoegde waarde van HRM in de organisatie. Je hebt te maken met alle vraagstukken die binnen die organisatie spelen rondom personeel, bijvoorbeeld als personeelsadviseur of human resource manager. Je bent de schakel tussen het management en de medewerkers, Daarbij adviseer je hoe het management veranderingen binnen een organisatie het best kan vormgeven en hoe mensen voldoening kunnen blijven halen uit hun werk en zich kunnen blijven ontwikkelen. 

Leren en ontwikkelen
Als HRM’er weet je alles van het ontwikkelen, coachen en motiveren van medewerkers. Je kunt organisaties, teams en individuele medewerkers adviseren over vraagstukken op het gebied van ontwikkeling. Je weet alles van teamontwikkeling, loopbaanadvisering, psychologie, talentontwikkeling en opleiden en trainen. Je hebt uitstekende vaardigheden op het gebied van adviseren, trainen en coachen. Je helpt organisaties met het ontwikkelen en begeleiden van medewerkers in veranderingen in werk en de organisatie. 

Aan de slag in een boeiende functie of doorstuderen?
Na afstuderen krijg je de titel Bachelor of Arts. Je kunt na je opleiding aan de slag als bijvoorbeeld HR-adviseur, recruiter, trainer, HR-business partner, coach, managementadviseur, loopbaanbegeleider, projectmanager, verandermanager of talentadviseur. Je er ook voor kiezen om door te studeren. Sommige studenten kiezen voor een Master in Business Administration.  Toelatingseisen 2017/2018

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - niet van toepassing

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.

  Overige toelatingsbepalingen

  Opleiding afronden in 3 of 3,5 jaar!

  De opleiding Human Resource Management duurt in principe 4 jaar, maar het is ook mogelijk om je studie te versnellen. Afhankelijk van je vooropleiding, kennis en inzet is het mogelijk deze opleiding in voltijd (Deventer) of deeltijd (Deventer en Enschede) met een half jaar of meer te bekorten! Dit is een aantrekkelijke keuze voor:

  - mbo-ers met een verwante opleiding op niveau 4 zoals
   mbo- SJM en SJD;
  - iedereen die een hbo- of wo-propedeuse heeft;
  - iedereen met relevante werkervaring.

  Met behulp van een intakegesprek wordt bekeken wat je al kan en welke vrijstellingen je krijgt of nog kunt behalen.

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2018/2019

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2018-2019. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je bovenstaande vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma's/certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO
  - het certificaat Profiel Educatief Startbekwaam  (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of
  - het certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - niet van toepassing

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2018, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek 

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die op www.saxion.nl wordt gepubliceerd. Na je aanmelding voor de opleiding krijg je hier meer informatie over toegezonden, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  Opleiding afronden in 3 of 3,5 jaar!

  De opleiding Human Resource Management duurt in principe 4 jaar, maar het is ook mogelijk om je studie te versnellen. Afhankelijk van je vooropleiding, kennis en inzet is het mogelijk deze opleiding in voltijd (Deventer) of deeltijd (Deventer en Enschede) met een half jaar of meer te bekorten! Dit is een aantrekkelijke keuze voor:

  - mbo-ers met een verwante opleiding op niveau 4 zoals
   mbo- SJM en SJD;
  - iedereen die een hbo- of wo-propedeuse heeft;
  - iedereen met relevante werkervaring.

  Met behulp van een intakegesprek wordt bekeken wat je al kan en welke vrijstellingen je krijgt of nog kunt behalen.

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Jorieke | Student HRM

  "Jorieke van RooijHet leukste vind ik de cases uit de HRM praktijk." 

  "Al in 4 HAVO wist ik welke opleiding ik wilde gaan doen: Human Resource Management, dat leek mij leuk. Vooral omdat het een praktijkgerichte opleiding is met veel contact met mensen. Dat is wat ik altijd al wilde. Het leukste van de opleiding vind ik dan ook de cases en assessments. Je gaat hier bezig met echte opdrachten uit de HRM praktijk."

  Unieke propedeuse HRM
  Bij Saxion krijg je vanaf de start van de opleiding alleen vakken die direct met HRM  te maken hebben. De HRM-propedeuse bestaat uit vakken als human resource management, psychologie, management & organisatie, gesprekstraining en arbeidsrecht. Afhankelijk van je aanleg en interesse kies je aan het einde van het eerste jaar voor een uitstroomspecialisatie gericht op de ontwikkelingskant van HRM of een uitstroomspecialisatie over de managementkant van HRM. 

  Tweede jaar
  In het tweede jaar krijg je verdiepende vakken als strategisch HRM, leiderschap, loopbaancoaching en adviesvaardigheden. In de tweede helft van dit jaar ga je een half jaar stagelopen in een organisatie naar keuze.

  Derde en vierde jaar
  In het derde jaar ga je werken aan een aantal uitdagende opdrachten uit de praktijk. Je leert om theorie toe te passen op actuele vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld arbeidsmarkt, leiderschap, HRM, development en bedrijfskunde. Je kunt kiezen voor onderwerpen waar jij in geïnteresseerd bent. In het derde jaar loop je ook een half jaar stage om je te ontwikkelen tot HRM-professional.

  In het vierde jaar kun je jouw studie nog persoonlijker maken door een minor naar jouw keuze te volgen. Dit is een perfecte manier om je te onderscheiden van andere afgestudeerden. Je rondt de opleiding af met een afstudeeropdracht. Hierbij doe je onderzoek bij een organisatie in binnen- of buitenland.

  Human Resource Management bij Saxion is voor jou de juiste keuze, omdat...

  • Onze opleiding een volledig op HRM gerichte propedeuse heeft die breed en actueel is. 
  • Je direct start met HRM, waardoor je dus geen gecombineerd eerste jaar met een andere economische opleiding hebt.
  • Je een uitstroomprofiel gericht op de ontwikkelingskant van hrm of een uitstroomprofiel gericht op de managementkant van het vak kiest: ‘Human Talent Development’ of ‘Human Resource & Business Management’.
  • Je les krijgt van docenten met goede, innovatieve HRM-kennis en -ervaring. Een aantal van hen is afkomstig uit het (internationale) bedrijfsleven en docenten hebben een HRM-game ontwikkeld die je helpt bij het leren van het vak Strategisch HRM.

   

  Is Human Resource Management iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. Voor HRM kan dat op drie manieren: door een proeflessendag, een meeloopdag of door mee te doen aan de studie try-out.

  Proeflessendag
  Tijdens de proeflessendag krijg je een aantal verschillende lessen met andere toekomstige studenten, waardoor je een goed beeld krijgt van je opleiding. Je proeft de sfeer op Saxion, maar je maakt ook kennis met de manier waarop docenten lesgeven. Vraag je je af wat je precies gaat leren of wat je moet weten voordat je aan de opleiding begint? Daar kom je achter tijdens een proeflessendag!

  Kies een proeflessendag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [PLD-PLACEHOLDER]

  Meeloopdag
  Tijdens een meeloopdag loop je mee met een eerstejaarsstudent en ervaar je hoe het is om Saxion student te zijn. Het verschil met een proeflessendag is dat je tijdens de meeloopdag bij echte lessen zit. Hierdoor zijn de lessen vaak al wat moeilijker, maar kom je er wel achter hoe een gewone dag op Saxion eruit ziet, wat de sfeer is in een klas en hoeveel huiswerk studenten moeten maken.

  Kies een Meeloopdag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Studie try-out
  Als je in 5 havo of 6 vwo zit, en echt nog twijfels hebt over je studiekeuze, dan kun je er ook voor kiezen om mee te doen aan een studie try-out van Human Resource Management. Het verschil met een proeflessendag en meeloopdag is dat je 3 tot 4 middagen lessen krijgt. Je maakt bijvoorbeeld opdrachten en gaat op excursie naar het werkveld. Zo krijg je een steeds beter beeld van de opleiding en het beroep. Aan het einde weet je beter of je voor de opleiding kiest, of juist niet! Het is de bedoeling dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent, dus overleg altijd eerst met je decaan voor aanmelding.

  Meld je aan voor de Studie try-outs:

  Hulp nodig met kiezen?
  Wil je meedoen aan één van deze activiteiten, maar weet je niet welke het beste bij je past? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.

  Meer informatie: