Toegepaste Psychologie (voltijd)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieDeventer
Opleidingsduur4 jaar

Toegepaste Psychologie (TP) richt zich op vraagstukken en uitdagingen van mensen van diverse leeftijden. Tijdens de opleiding leer je meer over het coachen van mensen bij hun functioneren in het dagelijks leven, tijdens de studie of in het werk. Daarnaast speelt de interactie tussen mens en technologie een belangrijke rol. TP is jouw opleiding als je interesse hebt in het gedrag van mensen, je snel verbanden ziet en als je affiniteit hebt met statistiek.

Het brein als jouw domein

Individuen, maar ook bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben steeds meer behoefte aan professionele psychologische ondersteuning. Ze zijn op zoek naar praktische oplossingen voor individuele en/of bedrijfsgerichte problemen. Dit is mogelijk door het toepassen van kennis en onderzoeksmethoden uit de psychologie. Zoals het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek, het herkennen en oplossen van gedragsproblematiek en het vergaren van psychologische kennis door het uitvoeren van toegepast onderzoek.

Werken met echte cliënten

Dus heb jij interesse in het coachen en begeleiden van kinderen of volwassenen bij hun functioneren in het dagelijks leven, tijdens hun studie of werk? Vind je het gedrag van mensen interessant en wil je weten hoe de psychologie dat gedrag verklaart en probeert te beïnvloeden? Wil je tijdens je studie werken met échte cliënten en veel persoonlijke begeleiding krijgen? Dan is TP jouw opleiding!
 

Toegepaste Psychologie in cijfers:
Startdatum:
Theorie:
Praktijk en groepsopdrachten:
Studieloopbaanbegeleiding:
september
60%
30%
10%

 

Individuen, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben vaak behoefte aan professionele psychologische ondersteuning. Een TP’er zet bijvoorbeeld (toekomstige) werknemers, teams en organisaties in hun kracht. Ook kun je vanuit de principes van cognitieve ergonomie werken aan productontwikkeling, het ontwerpen en het onderzoeken van technologische producten. Ga binnen de gezondheidszorg aan de slag als e-coach of werk aan de weerbaarheid van mensen met psychische problematiek.

Wat kun je worden?

Als afgestudeerde van de opleiding Toegepaste Psychologie van Saxion kun je aan het werk als toegepast psycholoog onder verantwoording van academisch geschoolde psychologen en (ortho-)pedagogen in verschillende instellingen voor de gezondheidszorg (bijvoorbeeld ziekenhuizen), geestelijke gezondheidszorg (GGZ-instellingen) of bij werving- en selectiebureaus. Dit werkterrein is sterk groeiende en het studieprofiel van de opleiding Toegepaste Psychologie past daar goed bij.

Ook kun je bijvoorbeeld aan de slag als psychologisch medewerker, trainer (zoals cognitief strategietrainer), preventiewerker, begeleider (bijvoorbeeld van lotgenoten en mantelzorgers), adviseur (bijvoorbeeld op het gebied van studie of loopbaan), re-integratiemedewerker, onderzoeksmedewerker, psychodiagnostisch werker of consultant.   Toelatingseisen 2017/2018

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Wiskunde A of Wiskunde B
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - toets Wiskunde A of toets Wiskunde B 

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Wiskunde A of toets Wiskunde B 

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  - toets Wiskunde A of Wiskunde B

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2018/2019

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2018-2019. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja, met Wiskunde A of Wiskunde B
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je bovenstaande vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - toets Wiskunde A of toets Wiskunde B 

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma's/certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO
  - het certificaat Profiel Educatief Startbekwaam  (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of
  - het certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - toets Wiskunde A of toets Wiskunde B 

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2018, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek 
  - toets Wiskunde A of Wiskunde B

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die op www.saxion.nl wordt gepubliceerd. Na je aanmelding voor de opleiding krijg je hier meer informatie over toegezonden, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Ruben Schouten | oud-student Toegepaste Psychologie

  Ruben Schouten, oud-student Toegepaste Psychologie, Saxion"Ik blijf graag staan bij de gedragingen van andere mensen. Ik kan helemaal opgaan in de kleinste interacties tussen mensen. Bij Toegepaste Psychologie kan ik hier ontzettend veel over leren! Diagnostisch Onderzoek was mijn favoriete vak, vooral het afnemen van testen bij echte cliënten. Hierdoor krijg je als student echt feeling met de realiteit. 

  Ik doe de hoofdstroom Gedrag & Technologie. Tegenwoordig leven we in twee werelden: je hebt een online- en de offline persona. Juist over de online persona is er nog niet heel veel bekend. Wat zijn de motieven van gebruikers online, waarom vertonen ze juist bepaald online gedrag wel en ander gedrag niet? Ook worden we blootgesteld aan zo ontzettend veel data, terwijl we dat heel normaal vinden. In 2017 is er bijvoorbeeld al meer data gecreëerd dan in de afgelopen 5000 jaar! Maar wat gebeurt er precies? Hoe worden we beïnvloed door deze data en technologie? Daar heb ik meer over geleerd tijdens mijn stage en het sluit goed aan op de hoofdstroom Gedrag & Technologie." 
   

   

  Michelle van Kuijzen | vierdejaarsstudente 

  "Ik wil weten hoe mensen in elkaar zitten"

  Michelle van Kuijzen, studente Toegepaste Psychologie, Saxion“Ik heb voor de opleiding Toegepaste Psychologie gekozen omdat ik wilde weten hoe mensen in elkaar zitten. Het vak Sociale psychologie, uit het tweede jaar, was dan ook mijn favoriete vak. Hierin leerde je over heel veel zaken waarom mensen de dingen doen die ze doen. Hierbij ging het niet alleen over individuen, maar ook over groepen, dus bijvoorbeeld over hoe kuddegedrag werkt. Met het vak Ontwikkelingspsychologie had ik wat meer moeite, omdat kinderen niet tot mijn interessegebied behoren. Dan kan een vak, ook al is het belangrijk, iets lastiger zijn.
  Wat ik superspannend, maar heel leerzaam, vond was een project waarin we individueel een reïntegratietraject moesten uitvoeren. Daarvoor heb ik bij een onbekende volwassene verschillende tests, zoals een intelligentietest, afgenomen.
  Tegen studiekiezers en beginnende studenten zou ik willen zeggen: onderschat de theorie niet. Psychologie is een wetenschap die bestaat uit theorieën en zelden uit feiten. Ieder mens is immers anders. Vooral de eerste twee jaar zijn jaren waarin je goed moet kunnen plannen en moet doorzetten. Maar al die theorie is heel interessant en met de kennis die je ermee opbouwt kun je heel veel kanten op, want in veel werkgebieden krijg je met mensen te maken. 

  Ik doe nu mijn pre-master aan de UT als minor. Misschien leuk om te vertellen dat dat een mogelijkheid is, of een minor in het buitenland volgen. Er is veel mogelijk bij Saxion.“

   

  Heidi Hoogland | Student 1e jaar

  Heidi Hoogland student Toegepaste Psychologie''Best confronterend, maar ook leerzaam.''

  ''Ik vind het leuk om te weten wat mensen interesseert en bezighoudt, daarom heb ik voor Toegepaste Psychologie gekozen. Toegepaste Psychologie is een studie waar je leert over het menselijk gedrag aan de hand van veel theorieën die je in het dagelijks leven kunt toepassen. Hierdoor leer je niet alleen bepaald gedrag te herkennen bij anderen, maar ook bij jezelf. Dat is best confronterend, maar ook ontzettend leerzaam!''

   

  Laura Nonnekes | Student

  ''Je verkent verschillende psychologische velden.''Laura Nonnekes student Toegepaste Psychologie

  "Ik wist altijd al dat ik een creatieve of sociale opleiding wilde gaan doen. Toegepaste Psychologie trok mij erg aan en nu ik deze opleiding doe, is de opleiding ook wat ik ervan verwacht had. Het leuke is dat hier natuurlijk het sociale gedeelte in terugkomt, maar ook een beetje het creatieve! Het is een zeer diverse opleiding, zo verken je verschillende psychologische velden, ben je veel bezig met diagnostiek en communicatie en leer je meer over preventie en onderzoek."

   

  Beau Cox | Student

  "Ik vind het leuk om te leren hoe het brein werkt."

  "Wat ik zo leuk vind aan deze opleiding is dat het zo divers is. Ook al weet je nog niet wat je precies wilt, er is altijd wel iets dat je aanspreekt en je leert over allerlei deelvlakken. Zo vind ik zelf biologische psychologie heel interessant, ik vind het leuk om te leren hoe het brein werkt, hoe bepaalde stoffen een bepaalde invloed kunnen hebben en waarom er dingen mis kunnen gaan."

   

  Uitstroomprofielen Toegepaste Psychologie

  Tijdens je opleiding leer je hoe je psychologische kennis toepast in de praktijk. Je ondersteunt mensen bij het zelfstandig en optimaal functioneren in het dagelijks leven, tijdens hun studie en werk. Vanaf het derde studiejaar kun je je specialiseren in de volgende uitstroomprofielen (hoofdstromen):

  Gezondheidspsychologie

  Bij gezondheidspsychologie richten we ons op het gedrag van mensen in relatie tot hun gezondheid en welzijn. Hoe denken, voelen en handelen mensen? Hoe kunnen we deze aspecten zo beïnvloeden zodat zij zich beter, sterker en gelukkiger voelen? Mensen kunnen sociaal vaardiger worden of gezonder gaan leven, maar wat is daar voor nodig? Dit zijn de vragen waarmee je je bij gezondheidspsychologie bezighoudt.

  Zo weten de meeste mensen dat het gezond is om regelmatig te bewegen en te stoppen met roken. Toch maakt niet iedereen die keuze. Dat geldt ook voor overmatig alcoholgebruik, te veel gamen, ongezond eten of problematisch uitstellen. En wie bijvoorbeeld een ernstig ongeluk heeft gehad en zijn leven weer moet oppakken, kan veel baat hebben bij professionele ondersteuning.

  Als TP-psycholoog kun je mensen letterlijk en figuurlijk weer in beweging krijgen. Zowel door je met voorlichting en training te richten op bepaalde doelgroepen in de samenleving, als individueel in de rol van hulpverlener.

  Gedrag & Technologie

  We leven in een tijd waarin de technologische mogelijkheden bijna grenzeloos zijn, en waarin we steeds meer gegevens over mensen en hun gedrag kunnen verzamelen en gebruiken. Toch vinden veel technische oplossingen juist niet hun weg naar mensen die er in de praktijk wat aan hebben. Denk bijvoorbeeld aan een app om verslavingsgedrag aan te pakken of een game om jongeren meer aan het bewegen te krijgen. Ouderen zouden langer zelfstandig kunnen wonen met behulp van sensoren. Ook onderzoek naar de veiligheid en acceptatie van robots op de werkvloer bereidt ons voor op de toekomst. Evenals het trainen van mensen in het gebruik van technologie of in het accepteren daarvan. Het blijkt lastig om de juiste technologie bij de juiste gebruikers in te zetten. Vaak liggen daar psychologische hordes aan ten grondslag. 

  Binnen het profiel Gedrag & Technologie onderzoeken we hoe we deze barrières doorbreken. Je leert onder andere hoe je weerstand ombuigt naar effectieve communicatie over wensen en eisen aan technologische innovaties. Maar ook hoe je technologie implementeert in een organisatie, zogenaamde persuasieve technieken inzet, en welke ethische en juridische aspecten daarbij van belang zijn. Je leert het gebruiken en analyseren van allerlei vormen van data, en wordt bekwaam in het ontwerpen van zowel effectieve als gebruiksvriendelijke technologie.

  Arbeids- en Organisatiepsychologie

  Bij Arbeids- en Organisatiepsychologie begeleid je werknemers en teams om hun talenten te benutten en tot optimale prestaties te komen. Je zorgt voor een perfecte match tussen mens en organisatie. Maar hoe selecteer je de juiste persoon voor de juiste functie, hoe zorg je dat iemand kan doorgroeien naar een andere of hogere functie en hoe train je groepen om het beste uit zichzelf te halen? Hoe leren mensen in organisaties? En wat als een werknemer uitvalt? Dan moet deze met zorg terug naar een baan begeleid worden. Zorgvuldige begeleiding is ook cruciaal bij mensen die door een reorganisatie om moeten gaan met veranderingen. Bijvoorbeeld door de impact die technologie op hun werk heeft. Kun jij, als een katalysator, het beste in mensen en organisaties naar boven halen?

  Psychodiagnostisch onderzoek

  Binnen elke hoofdstroom leer je hoe je op basis van een hulpvraag van een cliënt of patiënt een psychodiagnostisch onderzoek moet uitvoeren. Door het voeren van gesprekken en afnemen van tests krijg je een beeld van wat er precies aan de hand is en hoe je iemand verder zou kunnen helpen. Ook is er aandacht voor kennis en vaardigheden op het gebied van het voorkomen en behandelen van gedragsproblemen. Je kunt daarbij denken aan het opzetten van een voorlichtingscampagne of het geven van een geheugentraining.

  Toegepast onderzoek

  Daarnaast houd je je bezig met het vergaren van psychologische kennis door het uitvoeren van toegepast onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een onderzoek naar de effectiviteit van een nieuw soort behandeling. Om dit goed te kunnen doen wordt tijdens je studie intensief aandacht besteed aan psychologische theorieën, methoden en technieken van onderzoek.

  Jaarindeling en lesvormen

  De opleiding Toegepaste Psychologie gaat uit van 40 uur studeren per week. Deze uren bestaan uit onderwijsactiviteiten (bijvoorbeeld hoorcolleges, werkcolleges en practica), dit aantal uren kan per kwartiel verschillen. De resterende uren doe je aan zelfstudie en werk je alleen of samen met anderen aan opdrachten.

  Toegepaste Psychologie bij Saxion is voor jou de juiste keuze, omdat:

  • Je een brede basis krijgt, waarbij uitgegaan wordt van positieve psychologie en de mogelijkheden van mensen;
  • Jij klaar bent voor de toekomst! De interactie tussen mens en technologie heeft voor jou geen geheimen;
  • Je tijdens de opleiding met echte cliënten werkt;
  • Je vanaf het eerste jaar veel praktijksimulaties en opdrachten hebt;
  • Je veel kennis en praktijkervaring opdoet. Je kunt alle faciliteiten van het Bureau Psychodiagnostiek benutten. Denk bijvoorbeeld aan psychologische testjes;
  • Je wordt begeleid door coachende en inspirerende docenten tot een topprofessional door middel van innovatief onderwijs.

  Is Toegepaste Psychologie iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. Voor Toegepaste Psychologie kan dat op twee manieren: door een proeflessendag of door mee te doen aan een meeloopdag.

  Proeflessendag
  Tijdens de proeflessendag krijg je een aantal verschillende lessen met andere toekomstige studenten, waardoor je een goed beeld krijgt van je opleiding. Je proeft de sfeer op Saxion, maar je maakt ook kennis met de manier waarop docenten lesgeven. Vraag je je af wat je precies gaat leren of wat je moet weten voordat je aan de opleiding begint? Daar kom je achter tijdens een proeflessendag!

  Kies een proeflessendag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [PLD-PLACEHOLDER]

  Meeloopdag
  Tijdens een meeloopdag loop je mee met een eerstejaarsstudent en ervaar je hoe het is om Saxion student te zijn. Het verschil met een proeflessendag is dat je tijdens de meeloopdag bij echte lessen zit. Hierdoor zijn de lessen vaak al wat moeilijker, maar kom je er wel achter hoe een gewone dag op Saxion eruit ziet, wat de sfeer is in een klas en hoeveel huiswerk studenten moeten maken.

  Kies een Meeloopdag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Hulp nodig met kiezen?
  Wil je meedoen aan één van deze activiteiten, maar weet je niet welke het beste bij je past? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.