Praktijkgericht onderzoek in het sociaal domein

StudievormOverig
TypeCursus / training
LocatieOverig
Opleidingsduur

Het doen van onderzoek krijgt een steeds prominentere rol in het sociaal domein. Organisaties en professionals in zorg- en welzijn willen vaker inzicht in de effectiviteit en de betekenis van hun dienstverlening voor de burger. Hebben de acties die professionals uitvoeren effect? Zijn burgers tevreden over de ontvangen zorg? Wat kan verbeterd worden aan de dienstverlening? Welke gegevens moet ik nu wel of niet verzamelen? Praktijkgericht onderzoek kan bijdragen aan beantwoording van deze vragen.

Doel

De training heeft tot doel professionals in het sociaal domein kennis te laten maken met praktijkgericht onderzoek. Aan het einde van de cursus heeft de cursist inzicht in wat praktijkgericht onderzoek is, wat voor onderzoeksmethoden hier veelal bij gebruikt worden en hoe bestaande onderzoeken beoordeeld en gebruikt moeten worden.

Vragen die onder andere aan de orde kunnen komen zijn:

  • Wat is praktijkgericht onderzoek
  • Welke vormen van onderzoek zijn er?
  • Wat zijn valkuilen bij het doen van onderzoek?
  • Hoe kan je als professional op een goede manier onderzoek uitvoeren of hieraan bijdragen?
  • Hoe kan onderzoek bijdragen aan de professionalisering van het sociaal domein?
  • Hoe kan onderzoek van anderen gebruikt worden in de dagelijkse praktijk van de professional?

Tijdens de training wordt veel gebruik gemaakt van input ten aanzien van de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Praktijkvoorbeelden en vragen van professionals worden in een interactieve setting behandeld.

Programma

Afhankelijk van de specifieke vraag van de zorg- of welzijnsorganisatie, wordt de opbouw en inhoud van de training samengesteld.

Docenten

De training wordt verzorgd door docenten die verbonden zijn aan de Wmo werkplaats Twente en werkzaam zijn als docent/onderzoeker bij Saxion. De docenten hebben veel ervaring met het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek in het sociaal domein.

Data en locatie

Data en locatie zijn nog niet bekend. 

De training Praktijkgericht onderzoek in het sociaal domein is toegankelijk voor professionals met een mbo-/hbo-achtergrond.

De kosten zijn nog niet bekend. 

Meer informatie