Social Work (voltijd)

StudievormVoltijd
TypeBachelor opleidingen en studieroutes
LocatieEnschede
Opleidingsduur4 jaar

Iedereen heeft wel eens hulp nodig. De meeste mensen zijn prima in staat deze 'zorgvraag' in te vullen. Het wordt anders wanneer iemand de regie over zijn leven verliest. Hoe krijg je dan weer grip op de situatie? Na de opleiding Social Work (SW) begeleid je mensen van alle leeftijden die voor korte of langere periode hulp nodig hebben. Samen met vrienden, familie en de omgeving help je mensen om hun leven weer op de rails te krijgen. Ben jij de social worker die het verschil maakt?

Sleutelfiguur

De branche is volop in beweging: gemeenten en zorginstellingen krijgen steeds meer verantwoordelijkheden en zelfredzaamheid van burgers wordt steeds belangrijker. Dat betekent dat mensen meer dan ooit verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven. Jij moet als social worker daarom goed aanvoelen wat de maatschappelijke ontwikkelingen zijn. Tijdens de opleiding Social Work word je opgeleid tot sleutelfiguur die mensen vooruit helpt!
 

Social Work in cijfers:
Startdatum:
Theorie:
Praktijk en groepsopdrachten:
Studieloopbaanbegeleiding:
september
45%
45%
10%


Social Work is ontstaan uit een samenvoeging van de voormalige opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD).

Mensen zijn steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun eigen leven. Een social worker zorgt niet meer automatisch vóór cliënten, maar zorgt ervoor dat de hulpvraag samen met familie of vrijwilligers wordt opgelost. Wanneer dat niet lukt, kijk je welke professionele hulp nodig is. Je bent de sleutelfiguur in iemands leven.

Carrière

Afhankelijk van je keuze voor een uitstroomprofiel kun je onder meer gaan werken in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, reclassering of crisisopvang. Daarnaast zijn social workers te vinden in gemeenten, ziekenhuizen, justitiële inrichtingen of centra voor jeugd en gezin. Ook zie je steeds meer social workers die kiezen voor een eigen onderneming, zoals zorgboerderijen of educatieve activiteiten.  Toelatingseisen 2017/2018

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - certificaat Staatsexamen programma II;
  - certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO);
  - certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid.
  Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - niet van toepassing

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met de Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  Toelatingseisen 2018/2019

  Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

  Havo en vwo

  Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2018-2019. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

  Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

  Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

  Toelating havo of vwo

  Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

  Havo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
    

  Vwo profiel

  Toelaatbaar

  Natuur en Techniek (NT)Ja
  Natuur en Gezondheid (NG)Ja
  Economie en Maatschappij (EM)Ja
  Cultuur en Maatschappij (CM)Ja
  Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

  Wanneer je bovenstaande vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:
  - niet van toepassing

  Toelating mbo

  Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

  Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

  Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

  Ander Nederlands diploma

  Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

  Buitenlands diploma

  Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.
  Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma's/certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:
  - diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO
  - het certificaat Profiel Educatief Startbekwaam  (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of
  - het certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

  Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

  Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:
  - niet van toepassing

  21+ Onderzoek

  Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2018, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het '21+onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:
  - onderdeel Nederlands
  - capaciteitenonderzoek 

  De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure die op www.saxion.nl wordt gepubliceerd. Na je aanmelding voor de opleiding krijg je hier meer informatie over toegezonden, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+onderzoek.

  Overige toelatingsbepalingen

  - niet van toepassing

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint Studentenbalie:
  - Deventer: 088 - 019 3773
  - Enschede: 088 - 019 1808

  De Studentenbalies zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur en zijn bedoeld voor alle (aspirant) Saxion-studenten, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.

  De opleiding is opgedeeld in twee fases van elk twee jaar. Tijdens de eerste fase maak je kennis met de brede basis van Social Work. In de tweede fase volg je een uitstroomprofiel. Als je de opleiding hebt afgerond, ben je in staat om een cliënt of cliëntgroepen te begeleiden vanaf het eerste contact tot aan de afsluiting.
   

  1e en 2e jaar: de basis

  In de eerste fase van de opleiding krijg je een goed beeld van de zorgvraagstukken die je als social worker kunt tegenkomen. Naast de lessen maak je kennis met de praktijk en krijg je inzicht in welke processen je met jouw cliënt doorloopt. Daarnaast leer je hoe je werkt in teams, waarbij je aandacht hebt voor maatschappelijke ontwikkelingen, politiek, beleidsmatige aspecten, innovatieprojecten en je rol als social worker hierin. Aan het einde van de eerste fase ben je in staat om kennis, vaardigheden en houdingsaspecten toe te passen in overzichtelijke en eenvoudige probleemsituaties.

  Vakken

  • 1e jaar

  • Psychologie
  • (Ortho)pedagogiek
  • Sociologie
  • Filosofie
  • Methodisch & professioneel handelen
  • Communicatie
  • Ethiek
  • Groepsdynamiek
  • Gezondheidszorg
  • Recht
  • Onderzoeksvaardigheden
  • Praktijkleren (o.a. stages)

  • 2e jaar

  • Psychopathologie
  • Cliënt en samenleving
  • Policy work (wijkwerk)
  • Politicologie
  • Multicultureel handelen
  • Culturele diversiteit
  • Filosofie
  • Ethiek
  • Ondernemerschap in de zorg
  • Management & organisatie
  • Onderzoeksvaardigheden
  • Praktijkleren (o.a. stages)
   
  3e en 4e jaar: uitstroomprofiel

  In de tweede fase van de opleiding kies je een uitstroomprofiel. Hierbinnen leer je verantwoord om te gaan met onoverzichtelijke en complexe probleemsituaties. Om die vaardigheden goed aan te leren, werk je in deze fase van de opleiding heel veel in de praktijk: je loopt veel stage en krijgt zo nog meer feeling met het vak. Ook doe je een bacheloronderzoek en volg je een minor, ter verdieping of verbreding van je vakkennis. Voorbeelden van minoren zijn: Integrale Schuldhulpverlening, Jeugdzorg, GGZ-hulpverlener of Werken in een gedwongen kader.

  Uitstroomprofielen

  Werken in de zorg

  Als je voor dit uitstroomprofiel gaat dan kies je voor het werken met mensen die langdurige en/of complexe problemen hebben. Dit kunnen mensen zijn met verstandelijke beperkingen, mensen met psychiatrische problematiek, lichamelijke beperkingen, ouderdom of een combinatie hiervan. Jij wordt opgeleid om samen met anderen een weg voor hen te vinden hoe ze (weer) zo zelfstandig mogelijk kunnen handelen en deelnemen aan de maatschappij.

  Werken met jeugd

  Kies je voor dit uitstroomprofiel, dan ga je met kinderen/jongeren werken die enkelvoudige tot zeer complexe psychosociale problemen hebben. Jeugdbescherming en veiligheid van jeugd staat daarbinnen centraal. Je moet in staat zijn om in deze complexe gezinssituaties hulpvraag en doelen te formuleren en hierover met alle gezinsleden te kunnen communiceren en specifieke jeugdinterventies in te zetten waar nodig. Je hebt als Social-worker Jeugd kennis van specifieke problemen, zoals ADHD, Autisme Spectrum Stoornissen en hechtingsproblematiek. Je leert hoe je je als medespeler of tegenspeler richting jongeren en hun opvoeders op kunt stellen en je daarbij kunt verantwoorden volgens de richtlijnen Jeugd en de beroepscode Jeugd.

  Welzijn en samenleving

  Met dit uitstroomprofiel sta jij middenin de samenleving. Veel sociaal werk speelt zich namelijk af in de wijk. Als sociaal werker, weet jij precies wat er in jouw wijk speelt rondom onderwijs, zorg, wonen, veiligheid en cultuur. In het hart van de samenleving heb jij als sociaal werker toegang tot netwerken, informele zorg en vrijwilligerswerk. Jij grijpt deze informatiebronnen aan voor hulpverlening, activering en participatie.

   

   

   Kyra Frielink | eerstejaarsstudente Social Work

  Kyra Frielink, studente Social Work, Saxion“Ik ben eerstejaarsstudent Social Work en ben hier met een medestudent bezig voor het vak Beeldende Vorming. Daarvoor schrijven we een interventieopdracht voor een zelf gekozen doelgroep. Wij hebben gekozen voor kinderen met DCD. Dat staat voor Development Coordination Disorder, een ontwikkelingsstoornis die zich uit in problemen met de motoriek. Kinderen hebben dan bijvoorbeeld moeite met knippen, fietsen, een bal gooien. De interventie die we bedacht hebben moet de kinderen meer zelfvertrouwen geven. Ons idee is hen een strip te laten maken, waarbij ze bijvoorbeeld zelf mogen schilderen, blaadjes knippen en schrijven. Zo zijn ze bezig vanuit verschillende perspectieven. En onze klas moet straks het kind spelen en de opdracht uitvoeren!”
   

   
  Luuk Houwers | Student 2e jaar

  Luuk Houwers''Theorie en praktijk wisselen elkaar goed af tijdens de opleiding''

  ''Ik ervaar veel plezier en voldoening bij het ondersteunen van mensen die het nodig hebben en daarbij vind ik het belangrijk dat ik dit op een professionele wijze kan uitvoeren. Omdat ik mij verder wilde ontwikkelen op het gebied van deze hulpverlening, heb ik daarom na mijn mbo-diploma voor deze opleiding gekozen.

  Theorie en praktijk wisselen elkaar goed af tijdens de opleiding, waardoor ik gemotiveerd blijf. Daarnaast zijn de docenten erg bekwaam en ervaar ik de wijze waarop zij lesgeven als zeer prettig. De verdeling van de studielast is soms minder goed: soms is het vrij rustig, maar op andere momenten super druk!

  Tijdens de opleiding doe je veel praktijkervaring op. Ik heb al stagegelopen binnen de opvoedondersteuning en volgend jaar loop ik stage als topsportbegeleider. Daarnaast word ik voorzitter bij de studievereniging van onze academie: SAMM.''

   

  Social Work bij Saxion is voor jou de juiste keuze, omdat:  
  • Je wordt opgeleid tot sleutelfiguur die mensen vooruit helpt;
  • Actuele voorbeelden en ontwikkelingen uit de samenleving worden gebruikt;
   

  Is Social Work iets voor jou? Kom dan eens langs op een van onze open dagen waar je kennis kunt maken met studenten en docenten die je nóg meer kunnen vertellen over deze opleiding.

  Heb je dat al gedaan, maar ben je benieuwd hoe het is om bij Saxion te studeren? Of wil je je nog iets verder verdiepen in deze opleiding? Kom dan proefstuderen. Voor Social Work kan dat op drie manieren: door een proeflessendag, een meeloopdag of door mee te doen aan de studie try-out.

  Proeflessendag
  Tijdens de proeflessendag krijg je een aantal verschillende lessen met andere toekomstige studenten, waardoor je een goed beeld krijgt van je opleiding. Je proeft de sfeer op Saxion, maar je maakt ook kennis met de manier waarop docenten lesgeven. Vraag je je af wat je precies gaat leren of wat je moet weten voordat je aan de opleiding begint? Daar kom je achter tijdens een proeflessendag!

  Kies een proeflessendag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [PLD-PLACEHOLDER]

  Meeloopdag
  Tijdens een meeloopdag loop je mee met een eerstejaarsstudent en ervaar je hoe het is om Saxion student te zijn. Het verschil met een proeflessendag is dat je tijdens de meeloopdag bij echte lessen zit. Hierdoor zijn de lessen vaak al wat moeilijker, maar kom je er wel achter hoe een gewone dag op Saxion eruit ziet, wat de sfeer is in een klas en hoeveel huiswerk studenten moeten maken.

  Kies een Meeloopdag uit het overzicht en meld je aan via de link:
  [MLD-PLACEHOLDER]

  Studie try-out
  Als je in 5 havo of 6 vwo zit, en echt nog twijfels hebt over je studiekeuze, dan kun je er ook voor kiezen om mee te doen aan een studie try-out van Social Work. Het verschil met een proeflessendag en meeloopdag is dat je 3 tot 4 middagen lessen krijgt. Je maakt bijvoorbeeld opdrachten en gaat op excursie naar het werkveld. Zo krijg je een steeds beter beeld van de opleiding en het beroep. Aan het einde weet je beter of je voor de opleiding kiest, of juist niet! Het is de bedoeling dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent, dus overleg altijd eerst met je decaan voor aanmelding.

  Meld je aan voor de Studie try-outs:

  Hulp nodig met kiezen?
  Wil je meedoen aan één van deze activiteiten, maar weet je niet welke het beste bij je past? Neem dan contact op met het Studie InformatieCentrum of stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter.