Kinderopvang, Opleiding 8-plus

StudievormOverig
TypeCursus / training
LocatieOverig
Opleidingsduur4 dagdelen van 2,5 uur - ook incompany

Deze opleiding voor de medewerksters die werken of gaan werken met de groep
8 –13-jarigen in de kinderopvang.

Deze opleiding voor de medewerksters die werken of gaan werken met de groep
8 –13-jarigen, richt zich in eerste instantie vooral op het thema “Omgaan met problematisch(e) ontwikkeling/gedrag van kinderen”. Vanuit dit hoofdthema wordt er tevens aandacht geschonken aan enkele aspecten van de thema’s “Omgaan met diversiteit” en “Samenwerking met ouders”, waar deze het omgaan met probleemgedrag kunnen ondersteunen.

Problematisch gedrag bij (jonge) kinderen levert vaak de nodige hoofdbrekers op. Ongeïnteresseerd gedrag, slechte motivatie, rugzakkinderen, pest- en pubergedrag binnen de groep, zijn uitdagingen waarvoor de pedagogisch medewerkster zich dagelijks gesteld ziet. In deze cursus richten we ons op het versterken van de competenties van de pedagogisch medewerkster om hiermee om te gaan.
In de praktijk blijkt vaak dat de aanpak die de medewerksters hanteren niet adequaat is bij de hulpvraag van de kinderen. Het aanbod sluit niet of onvoldoende aan bij de behoeften van de kinderen. Deze opleiding heeft tot doel inzicht te krijgen in het eigen pedagogisch èn professioneel handelen en hier verbeteringen in aan te brengen opdat de ontwikkeling van kinderen zo optimaal mogelijk ondersteund wordt. Kern hierbij is dat in de opleiding geen ‘trucjes’ aangeleerd worden maar dat er wezenlijk gekeken wordt naar het behoeftepatroon van deze doelgroep en het medewerkstergedrag dat daarbij nodig is. Met als uiteindelijk doel dat de algemene professionaliteit versterkt wordt. Om dit te bereiken komen in de opleiding diverse elementen aan bod die een belangrijke rol spelen bij genoemde gedragsproblematiek.

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten 

 

Werkwijze
Aan het eind van elke bijeenkomst krijgt u een praktijkopdracht. Intervisiemomenten worden gekoppeld aan praktische werkvormen en de praktijkopdrachten. De aangeboden theoretische kennis wordt vertaald naar de praktijk. De deelnemers leren te analyseren en conclusies te trekken aangaan hun professionele handelen.

Doel
De training vergroot het inzicht en de vaardigheden van de deelnemers in het omgaan met problematisch gedrag, dan wel een problematische ontwikkeling bij kinderen. Na deze cursus kunnen ze de gedragsdoelen van kinderen herkennen en weten ze daar op een adequate manier op te reageren. Daarbij kunnen zij problemen in de ontwikkeling herkennen en weten zij welke vervolgstappen zij kunnen zetten om hiermee om te gaan.

Inhoud van de 4 bijeenkomsten

Positieve pedagogische grondhouding

Pestgedrag en pubers

Omgaan met ouders bij problematisch kindgedrag

Afstemmen van activiteiten op de verschillen tussen kinderen

Werkwijze
Aan het eind van elke bijeenkomst krijgt u een praktijkopdracht. Intervisiemomenten worden gekoppeld aan praktische werkvormen en de praktijkopdrachten. De aangeboden theoretische kennis wordt vertaald naar de praktijk. De deelnemers leren te analyseren en conclusies te trekken aangaan hun professionele handelen.

 

BKK-opleidingsbudget 
Iedere kinderopvangorganisatie, zowel in de hele dagopvang als buitenschoolse opvang, kan via de website www.stichtingbkk.nl het BKK-opleidingsbudget aanvragen.


Incompany
We bieden de opleiding ook aan als incompany traject.
De data en locatie en aantal deelnemers worden in overleg vastgesteld.


 

U ontvangt een certificaat m.b.t. de kinderopvang.

Inhoudelijke informatie
Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met:
Drs. Willem Verdaasdonk
T: 088 019 3536
E: w.a.c.verdaasdonk@saxion.nl

Voor verdere informatie en aanmelding kunt utijdens kantooruren contact opnemen met:
Apo Transfer (Academie Pedagogiek & Onderwijs)
Betsie Gerrits
T: 088 019 3732
E: e.a.gerrits@saxion.nl

Algemene informatie 

BKK-opleidingsbudget 
Iedere kinderopvangorganisatie, zowel in de hele dagopvang als buitenschoolse opvang, kan via de website www.stichtingbkk.nl het BKK-opleidingsbudget aanvragen.